Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης με εγγύηση από την ΕΑΤ

Συνεπής στην αποστολή της για επιστροφή στην ομαλή επιχειρηματική δραστηριότητα, η Alpha Bank στηρίζει τις προσπάθειες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, συμμετέχοντας ενεργά στη νέα Δράση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που ξεκινά σήμερα με την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19.

Η Αlpha Bank είναι έτοιμη να παράσχει προνομιακή χρηματοδότηση σε κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στη νέα Δράση, με εγγύηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε ποσοστό 80% επί του δανείου.

Το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα εξασφαλίζει ευελιξία αποπληρωμής με διάρκεια έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 12 μήνες, ενώ προβλέπεται ολική εκταμίευση έως τις 31.12.2020. Το ύψος της χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, το ετήσιο μισθολογικό κόστος ή τις τεκμηριωμένες ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες (ΜμΕ) αλλά και Μεγάλες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (εκτός από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους) και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες Μικρές, πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) θα πρέπει να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως ευρώ 50 εκατ. και ενεργητικό έως ευρώ 43 εκατ., και να απασχολούν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς λιγότερους από 250 εργαζόμενους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι Μεγάλες Επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το απασχολούμενο προσωπικό υπερβαίνουν την κατηγορία των ΜμΕ. Επιπλέον κριτήρια συμμετοχής για όλες τις επιχειρήσεις, είναι, μεταξύ άλλων, να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις διαδικασίες της Τράπεζας, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση κ.λπ. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Αlpha Βank.

Οι επιχειρήσεις μπορούν από σήμερα να υποβάλλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ, επιλέγοντας την Αlpha Βank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Related posts

Alpha Bank: Διακρίσεις για τις νέες υπηρεσίες e-banking

banksnews

Alpha Bank: Η αντίστροφη σχέση καταθέσεων και spreads

banksnews

ΧΑ: Την Τρίτη στο ταμπλό οι νέες μετοχές της Alpha Bank

banksnews

Leave a Comment