Image default
TOP STORIES

Επανεξέταση της στρατηγικής στα NPEs ζητά το ΤΧΣ

Την επανεξέταση των πολιτικών αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ( Non Performing Exposures- NPEs) επιβάλει, η ξαφνική οικονομική επιβράδυνση, λόγω της πανδημίας του Covid-19, σύμφωνα με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στην ετήσια έκθεση, η οποία συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, η διοίκηση του ΤΧΣ διαπιστώνει σημαντικές αβεβαιότητες και κίνδυνους , τόσο για το μακροοικονομικό περιβάλλον, όσο και για την ικανότητα πολλών επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στο νέο περιβάλλον.

Ειδικότερα, αναμένονται σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις σε ορισμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. χαμηλότερα τουριστικά έσοδα,
  2. μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα του μεταποιητικού τομέα, ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης στις βασικές αγορές,
  3. εμπόδια στην λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων του μεταποιητικού τομέα και
  4. μείωση της ναυτιλιακής δραστηριότητας, λόγω της αναμενόμενης μείωσης του παγκόσμιου εμπορίου.

Όλα αυτά ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον τραπεζικό τομέα, παρ’ ότι, όπως αναφέρει η διοίκηση του Ταμείου, οι έγκαιρες και αποτελεσματικές δράσεις εξυγίανσης μπορούν να αντισταθμίσουν, εν μέρει, τις αρνητικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στα εκκρεμή NPEs.

Με δεδομένη την καίρια σημασία, που έχει η πρόβλεψη των μελλοντικών επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), για τη διαμόρφωση στρατηγικών εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών, το ΤΧΣ ανέπτυξε ένα μοντέλο πρόβλεψης. Το μοντέλο στοχεύει στην παροχή εκτιμήσεων για τη μελλοντική εξέλιξη των NPEs του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19. Η ανάλυση, όπως αναφέρει η έκθεση διοίκησης, έχει ως στόχο να ρίξει φως στις επιδράσεις της τρέχουσας κρίσης, στα επίπεδα των NPEs, μέσω της ανάπτυξης ειδικού αιτιώδους οικονομετρικού μοντέλου.

Επιπρόσθετα, θα παράσχει «χρήσιμες γνώσεις βασισμένες σε ισχυρά εμπειρικά στοιχεία και θα βοηθήσει το ΤΧΣ στον εποικοδομητικό διάλογο με τις συστημικές τράπεζες σχετικά με τη στρατηγική και τους στόχους τους για τα NPE στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19».

Τι είναι το project Pinnacle

Υπενθυμίζεται ότι η μείωση των NPEs των συστημικών τραπεζών σε βιώσιμα επίπεδα αποτελεί θεμελιώδη λίθο της στρατηγικής αποεπένδυσης του Ταμείου από τις Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank. Το ΤΧΣ έχει ξεκινήσει από τα τέλη της περασμένης χρονιάς το project «Pinnacle», που αποσκοπεί σε πιο ενεργή συμμετοχή του, ως μετόχου, στον καθορισμό της στρατηγικής των τραπεζών για την ενίσχυση της αξίας τους.

Η στρατηγική του ΤΧΣ αναπτύσσει σαφείς και συγκεκριμένες προσδοκίες του μετόχου, οι οποίες συμφωνούνται από κοινού με τη διοίκηση των τραπεζών.

Πέραν της ευθυγράμμισης με τους στόχους, που αφορούν δείκτες οικονομικής προστιθέμενης αξίας (Economic Value Added), απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Return On Equity) και την κερδοφορία, με βάση τη μείωση των NPEs και τη διατήρηση της βάσης κόστους, το ΤΧΣ απαιτεί να διασφαλίσει ότι η στρατηγική της –κάθε-τράπεζας βασίζεται σε σαφείς, στοχευμένες προτάσεις μοναδικής αξίας.

Οι προσδοκίες του ΤΧΣ ως μετόχου από ΕΤΕ, Πειραιώς, Alpha και Eurobank

Από τον περασμένο Νοέμβριο ως και το ξέσπασμα της πανδημίας, το ΤΧΣ προχώρησε σε σειρά επαφών με τις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (ΕΤΕ, Πειραιώς, Alpha και Eurobank), προκειμένου να παρουσιάσει τις προσδοκίες του ως μέτοχος. Ειδικότερα, κοινοποίησε στις τράπεζες τα ακόλουθα ευρήματα:

  • Στις 26/11/2019 παρουσίασε στην Επιτροπή Στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας ανάλυση των εργασιών, που σχετίζονται με την προβλεπόμενη διαμόρφωση του τραπεζικού τοπίου ως το 2022. Επιπρόσθετα, παρουσίασε τις προσδοκίες του, ως μέτοχος, για το RoE το 2022. Οι προσδοκίες του έχουν κοινοποιηθεί στην Εθνική Τράπεζα στις 27 Φεβρουαρίου της φετινής χρονιάς.
  • Στις 13/12/2019 το ΤΧΣ παρουσίασε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς ορισμένα γενικά ευρήματα για το επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας και επιπλέον περιοχές όπου απαιτείται βαθύτερη διερεύνηση, με σκοπό το ΤΧΣ να επιστρέψει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς και να παρουσιάσει μια πιο λεπτομερή ανάλυση και συγκεκριμένους στόχους.
  • Στις 12/12/2019 το ΤΧΣ παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank την προβλεπόμενη διαμόρφωση του τραπεζικού τοπίου ως το 2022.
  • – Στις 27 Φεβρουαρίου το ΤΧΣ κοινοποίησε τις αρχικές προσδοκίες του, ως μέτοχος, στην Alpha Bank.

Στην έκθεση δεν υπάρχει καμία αναφορά στο αν η πανδημία επιβάλει την επικαιροποίηση των προσδοκιών του ΤΧΣ ως μετόχου, λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας και του κύματος των νέων NPEs.

Related posts

Η Ευρώπη παραμένει άτολμη στο θέμα της Ελλάδας

banksnews

Οι επενδυτές που θέλουν να προβλέψουν το 2018, πρέπει να κοιτάξουν πίσω στο 1994

banksnews

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική «Διάλυση»

banksnews

Leave a Comment