Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιες νέες επενδύσεις προωθεί ο ΟΛΘ

Η Διοίκηση της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», παρουσίασε στην Ημέρα των Αναλυτών, στις 18 Απριλίου 2024, μέσω τηλεδιάσκεψης από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2023, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 17ης Απριλίου 2024 και σε συνέχεια της σχετικής Εταιρικής Ανακοίνωσης.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για το έτος 2023 αυξήθηκαν σε € 85,9 εκατ., από € 85,3 εκατ. το 2022. Σημειώθηκε καθαρή αύξηση κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα: τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,9%, στα € 37,6 εκατ., τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 3,4% στα € 34,1 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,9%, στα € 20,3 εκατ.

Τονίζεται πως η αύξηση της κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα, επιτεύχθηκε, παρά την μείωση των εσόδων του συμβατικού λιμένα κατά 21,5% το 2023, ο οποίος εμφανίζει ήδη σημάδια σημαντικής ανάκαμψης εντός του 2024, και την απομείωση στην θυγατρική “ThPA Sofia EAD”, ενόψει της οριστικοποίησης του πλάνου ανάπτυξης στην Βουλγαρία.

Πέραν του σχολιασμού της οικονομικής επίδοσης, αναφέρθηκαν οι βασικοί πυλώνες της επιχειρησιακής στρατηγικής, με έμφαση στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μέσω αναβαθμίσεων σε υποδομές, εξοπλισμό και δίκτυα συνδεσιμότητας, υπό αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας, προωθώντας σύγχρονες πρακτικές βιωσιμότητας.

Επισημάνθηκε, ότι η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και δημιουργεί νέες θετικές χρηματοροές, ικανές να χρηματοδοτήσουν λειτουργικές δαπάνες (OpEx), καταβολές ικανοποιητικών μερισμάτων και σημαντικό μέρος των συνολικών αναγκών σε επενδύσεις (CapEx), σε συνδυασμό με τη μελλοντική χρήση δανεισμού, όταν απαιτηθεί. Η Εταιρεία παραμένει χωρίς δανεισμό.

Αναφορικά με το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών επενδύσεων, η ΟΛΘ Α.Ε. ολοκλήρωσε ιδιαίτερα σημαντικές επενδύσεις άνω των € 71 εκατ., από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του 2023. Μεταξύ άλλων, αποκτήθηκαν δυο νέες υπερσύγχρονες γερανογέφυρες STS, ένας αυτοκινούμενος γερανός και πολλαπλά μηχανήματα έργου, ενώ παράλληλα προχώρησε σε αναβαθμίσεις κρηπιδωμάτων, κτιρίων και υποσταθμών παροχής ενέργειας, σύνθετα έργα τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση στους τερματικούς Σταθμούς. Εντός του 2023 έγιναν επενδύσεις € 9,2 εκατ., ενδεικτικά:

• Νέος Σταθμός Κρουαζιέρας «Μέγας Αλέξανδρος»

• Επισκευή και αναβάθμιση κρηπιδώματος 10

• Εγκατάσταση νέων προσκρουστήρων και επισκευή δεστρών στα κρηπιδώματα 3 έως 10

• Αποκατάσταση βαθών στο κρηπίδωμα 10

• Επέκταση της εγκατάστασης συστήματος ασφάλειας ISPS

• Αναβαθμίσεις υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος

• Αγορά εξοπλισμού φορτοεκφορτώσεων

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. επικεντρώνεται σε μια σειρά νέων υλοποιήσεων πέραν των ανωτέρω, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του ηγετικού ρόλου του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως πρωταρχικής υποδομής εξυπηρέτησης συμβατικού φορτίου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στην Επέκταση της Ελεύθερης Ζώνης.

Ακολούθως, προωθείται και η ανάπτυξη των επονομαζόμενων δραστηριοτήτων “beyond the Port activities”, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση του λιμένα Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιαστικής της περιοχής, παρέχοντας λύσεις συνδυασμένων μεταφορών προς και από τις κύριες Βαλκανικές Χώρες. Η απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τα Σκόπια (Β. Μακεδονία) προστέθηκε στις ήδη υπάρχουσες, ενώ οι προορισμοί αναμένεται να εμπλουτιστούν στο μέλλον.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε., παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον (κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, πόλεμος στην Ουκρανία, πληθωριστικές πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές), παραμένει θετική για τη διακίνηση φορτίων και επιβατών και τη συνολική αύξηση των επιδόσεων και για το 2024, εκτιμώντας όλες τις παραπάνω παραμέτρους διαχειρίσιμες, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προσαρμογές στην τιμολόγηση και την περαιτέρω αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμένα. Το 2023 σημειώθηκε η υψηλότερη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων που έχει καταγραφεί στην ιστορία του Λιμένα (520.048 TEU).

Related posts

Διπλή διάκριση για την Attica Group στα ESG Shipping Awards 2023

admin

Paperpack: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

admin

Ανεβάζει ταχύτητες η εταιρεία ένδυσης του ιδρυτή της e-food

admin

Intracom: Στις 9 Ιανουαρίου η ΓΣ για την απόσχιση του κλάδου ακινήτων

admin

Γρηγόρης: Υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας

admin

Real Consulting: Διευθύνουσα Σύμβουλος η Δ. Καρατζά

admin

Visa Innovation Program Europe: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο στην Ελλάδα

admin

Σαράντης: Ρεκόρ δεκαετίας στο περιθώριο EBITDA

admin

Μουζάκης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεό Διοικητικό Συμβούλιο

admin