Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Πλαστικά Θράκης: Επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και υψηλές πωλήσεις σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα

Πλαστικά Θράκης: Επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και υψηλές πωλήσεις σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα

Κάμψη μεν σε σχέση με το 2021 καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Πλαστικά Θράκης ή Thrace Group το 9μηνο του 2022 ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν με την πανδημία και έφεραν αξιοσημείωτες πωλήσεις, μασκών  και άλλου υλικού, το σημείο αναφοράς – βάση σύγκρισης – θα πρέπει να τοποθετηθεί, για την εξαγωγή σωστών αποτελεσμάτων, το 2019, με βάση όσα αναφέρουν στελέχη της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωση, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, «παρουσιάζει υψηλά επίπεδα πωλήσεων αλλά και κερδοφορίας, τα οποία ωστόσο για να τοποθετηθούν στη σωστή τους διάσταση, η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται με το αντίστοιχο 9μηνο του 2019.

Αυτό προκύπτει καθώς ο Όμιλος συγκαταλέγεται στις εταιρείες εκείνες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας κατέγραψαν έσοδα από πωλήσεις εξειδικευμένων προϊόντων για την προστασία από τη νόσο COVID-19. Όπως ήταν αναμενόμενο η αποκλιμάκωση της πανδημίας οδήγησε και στην κατακόρυφη μείωση της ζήτησης για αυτά τα προϊόντα, με αποτέλεσμα η σύγκριση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2021 να μην αποδίδει την πραγματική δυναμική του Ομίλου, η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενη υψηλή κερδοφορία. Μάλιστα, η άμεση σύγκριση του 9μήνου 2022 με το 9μηνο του 2019 – με τα προ πανδημίας επίπεδα δηλαδή –  παρουσιάζει σημαντική αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας  για το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο της τάξεως του 89,4 %.»

Με βάση την ανακοίνωση του Ομίλου, «η θετική εξέλιξη αποτυπώνεται σε πολλαπλά επίπεδα και είναι αποτέλεσμα μία πορείας η οποία συνοδεύεται από υψηλές επενδύσεις στην κατάλληλη κατεύθυνση.

plastika thrakis

Επενδύσεις

Επιπλέον, το ύψος των επενδύσεων, προγραμματισμένων και εκτάκτων, για το 2022, ανέρχεται στα €42 εκ. σε ταμειακή βάση (€28,1 εκατ. για το 9Μ ’22), οι οποίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλάνου για την 3ετία 2020 – 2022 ύψους €102 εκ. Είναι αξιοσημείωτο πως το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου Πλαστικά Θράκης χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους σε μεγάλο βαθμό.

«Πρόκειται λοιπόν για μία υγιή επιχείρηση η οποία συνεχώς εξελίσσεται με όχημα την καινοτομία και με βασικό άξονα την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξή του μακροπρόθεσμα. Ο Όμιλος επενδύει με συνέπεια σε στρατηγικούς τομείς που οδηγούν σε μία συνεχή ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής του, στη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος, αλλά και στην επιτάχυνση της εξαιρετικής πορείας που έχει ήδη αναπτύξει με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε επίπεδο ανακύκλωσης και μείωσης παραγωγικών αποβλήτων (waste). Αξίζει να αναφερθεί πως η πρόσφατη δημοσίευση του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης για 4η συνεχή χρονιά αποδεικνύει εμπράκτως τη διαχρονική δέσμευση και προσήλωση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης στους στόχους ESG, καθώς και την ουσιαστική συμβολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και των δράσεων του σε ένα βιώσιμο μέλλον» τονίζεται χαρακτηριστικά. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε:

“Ο Όμιλος κατάφερε για ακόμα ένα τρίμηνο την επίτευξη σταθερής, βιώσιμης, αλλά και σημαντικά υψηλότερης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, παρά τις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία. Θέσαμε βάσεις για μακροπρόθεσμη βελτίωση και ανάπτυξη, εντός συνθηκών έντονης αβεβαιότητας, πληθωριστικών πιέσεων και χαμηλής ζήτησης.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τόσο το προγραμματισμένο όσο και το έκτακτο επενδυτικό πλάνο, συνολικού ύψους €42 εκατ. για το 2022, σε ταμειακή βάση. Οι επενδύσεις του Ομίλου χρηματοδοτούνται σε σημαντικό βαθμό με ιδίους πόρους, ενώ υλοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα, αλλά και στις λοιπές χώρες δραστηριοποίησης και εντάσσονται στο ευρύτερο τριετές επενδυτικό πλάνο 2020-2022 το οποίο, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει ανέρχεται στα €102 εκατ. Συνεχίζουμε τη δυναμική πορεία ανάπτυξής μας στοχεύοντας στην περαιτέρω αύξηση του όγκου παραγωγής, στη συνεχή βελτίωση του προϊόντικού μίγματος και της κερδοφορίας, καθώς και στην ενίσχυση της δυναμικής σε επίπεδο ανακύκλωσης εντός του πλαισίου ολιστικής βιώσιμης ανάπτυξης για τον Όμιλο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.”

Προοπτικές Ομίλου

Αναφορικά με τις προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από τις σημαντικά αυξητικές πληθωριστικές τάσεις, σε όλο το εύρος της οικονομίας, αλλά και σε όλα τα κόστη που αποτελούν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας και τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση σε επίπεδο ζήτησης, η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνει σημαντικά το οικονομικό περιβάλλον.

Αναφορικά με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στο μέτρο του εφικτού, στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο και στις σαφώς δυσχερέστερες συνθήκες, συγκριτικά από τους προηγούμενους μήνες του έτους, λαμβάνοντας μέτρα για να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, με παράλληλη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων που προκύπτουν. Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, η σημαντική κάμψη της ζήτησης, ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας και της προσπάθειας μείωσης αποθεμάτων από την πλευρά των πελατών και το εξαιρετικά υψηλό κόστος ενέργειας, αποτελούν παράγοντες που βρίσκονται εκτός του πεδίου επιρροής του Ομίλου και δυσχεραίνουν πολύ σημαντικά το οικονομικό περιβάλλον.

Ως εκ τούτου για το τέταρτο τρίμηνο, όπως ήταν αναμενόμενο και λόγω της εποχικότητας των κλάδων δραστηριοποίησης, εκτιμάται χαμηλότερη κερδοφορία, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο τρίμηνο του έτους αποτελεί παραδοσιακά το πιο αδύναμο τρίμηνο σε επίπεδο κερδοφορίας. Ως εκ τούτου, γίνεται η εκτίμηση σχετικά μικρής απόκλισης από το στόχο του προϋπολογισμού αναφορικά με το επίπεδο των Κερδών προ Φόρων από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο (€25 εκατ.), ωστόσο η ετήσια κερδοφορία θα παραμείνει σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, όντας υπερδιπλάσια από τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων θα ξεπεράσουν κατά πολύ τις προσδοκίες, αναδεικνύοντας εκ νέου τη δυναμική του Ομίλου και τις προοπτικές του.

 • Πλαστικά Θράκης
 • κέρδη
 • τζίρος
 • 2022

  Related posts

  ΕΧΑΕ: Αυξήθηκε κατά 8,5% ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

  admin

  ΕΚΤΕΡ: Άνω των €100 εκατ. το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών

  admin

  Κλουκίνας-Λάππας: Συμφωνία για το ξενοδοχείο Poseidonion Grand στις Σπέτσες

  admin

  «Πράσινο φως» στο squeeze-out της Ideal επί της Byte

  admin

  Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα για τις κινήσεις του Γ.Δ.

  admin

  Κύκλος Χρηματιστηριακή: Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

  admin

  B&F: Θα προβεί σε πώληση έως 1.156 ιδίων ομολογιών

  admin

  Η Ambrosia Capital ανάδοχος στη δημόσια προσφορά της Lavipharm

  admin

  Στον δείκτη ATHEX ESG η ΕΥΑΘ

  admin