Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση εσόδων κατά 56% στο εξάμηνο για την Dimand

Αύξηση εσόδων κατά 56% στο α’ εξάμηνο του 2022 στα 4,060 εκατ. ευρώ από 2,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα παρουσίασε η νεόφερτη στο Χρηματιστηριακό ταμπλό εταιρεία Dimand.

Η παραπάνω αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων (Project Management), η οποία αποτελεί κύρια δραστηριότητα σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Τα μικτά κέρδη του όμίλου αυξήθηκαν κατά 88% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (από 656.333 χιλ. ευρώ σε 1,237 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της ως άνω αύξησης του κύκλου εργασιών. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του ομίλου ανήλθαν από 2,149 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 σε 3,320 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 45% κυρίως λόγω της αυξημένης δραστηριότητας του ομίλου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού του προσωπικού του ομίλου, αρά και του σχετικού κόστους, και των γενικών λειτουργικών εξόδων θυγατρικών εταιρειών.

Ακολούθως, στο α’ εξάμηνο του 2022, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στο ποσό του 1,089 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,830 εκατ. ευρώ, εξέλιξη η οποία αποδίδεται στο καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία (€8.039.445 έναντι καθαρής ζημίας €2.289.753 την προηγούμενη περίοδο) και εν μέρει στην αύξηση του μικτού κέρδους του ομίλου αξία (1,237 εκατ. ευρώ έναντι μικτού κέρδους 656,333 ευρώ την περυσινή αντίστοιχη περίοδο).

Στο τέλος του α’ εξάμηνου της χρήσης το συνολικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου (μέσω της μητρικής εταιρείας, θυγατρικών εταιρειών και κοινοπραξιών) περιελάμβανε 18 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών χρήσεων, συνολικής εκτιμώμενης ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους περίπου €666 εκατ. (με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών).

Νέες επενδύσεις

Πέραν των γνωστών έργων σε κτίρια γραφείων στη Θεσσαλονίκη (Ηub26, ΦΙΞ), η Dimand κατά τους τελευταίους μήνες προέβη στην αγορά σημαντικών εκτάσεων σε διάφορα σημεία της Βόρειας Ελλάδας.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την εξαμηνιαία λογιστική κατάσταση του ομίλου στις 26 Μαίου, υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την θυγατρική εταιρεία Dramar, δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά τεσσάρων ακινήτων/γεωτεμαχίων, επιφάνειας α. 632.225,68 τ.μ., β. 65.974,80 τ.μ., γ. 56.704,85 τ.μ., και δ. 178.214,44 τ.μ., που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ν. Σεβαστείας του Δήμου Δράμας, έναντι 5,1 εκατ.ευρώ.

Αντίστοιχα, κατά την ίδια ημερομηνία, έτερη θυγατρική της Dimand (Nea Peramos Side Port) υπέγραψε προσύμφωνο για την αγορά ενός ακινήτου, επιφάνειας 70.080,00 τ.μ., στη θέση Νέας Ηρακλείτσας στην Καβάλα έναντι τιμήματος 600.000 ευρώ.

Επίσης, στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η θυγατρική εταιρεία Απελλού Estate σύνηψε συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας για την απόκτηση γηπεδικών εκτάσεων συνολικής έκτασης 355.648,42 τ.μ. στη Βόρεια Ελλάδα (χωρίς να προσδιορίζεται η τοποθεσία) έναντι τιμήματος 6 εκατ.ευρώ.

Πέρα από τα παραπάνω προσύμφωνα, που προφανώς κυοφορούν νέες επενδύσεις σε αποθηκευτικούς χώρους, η Dimand μέσω της θυγατρικής της Pefkor προσυμφώνησε (26 Μαίου 2022) για την την αγορά δύο ακινήτων επιφανείας α. 69.150,62 τ.μ. και β. 3.981,41 τ.μ., που βρίσκονται στη θέση «ΒΛΥΧΑΔΑ» ή «ΛΑΚΚΑ» του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, έναντι τιμήματος 2,8 εκατ.ευρώ.

Επιπλέον, η Dimand εισέρχεται και σε premium οικιστικές αναπτύξεις (πέραν των concepts που έχει δρομολογήσει στον Άγιο Διονύσιο στον Πειραιά), καθώς η νεοσυσταθείσα θυγατρική της Καλλιγά προέβη στην αγορά ακινήτου επί της οδού Καλλιγά, στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, έναντι τιμήματος 2,030 εκατ. ευρώ με στόχο την ανάπτυξη οικιστικού συγκροτήματος.

Τέλος, η Dimand έως το τέλος του μήνα (29 Σεπτεμβρίου 2022) αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή της (μέσω της θυγατρικής Alabana Ltd) στο project ανάπτυξης ακινήτου μικτής χρήσης στο Φάληρο, σε ακίνητο της οικογένειας Ιωάννου, από 36,66% σε 55%. Φορέας ανάπτυξης είναι η εταιρεία 3V AE (η οποία εισέφερε το ακίνητο), και σ’ αυτή συμμετέχει και η AVAX Development. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε ισχύ σύμβαση μεταξύ των μετόχων της 3V A.E. η οποία προβλέπει ότι το ποσοστό συμμετοχής της Dimand A.E στην εταιρεία 3V A.E. θα ανέλθει από το 55,00% σε ποσοστό έως 68,3% μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων.

Related posts

Αττική Οδός: Τι «παίζει» με τα πρόστιμα των 2.000 ευρώ και την Εθνική Ασφαλιστική

admin

Σερβικό ενδιαφέρον για λιμάνια και ενέργεια

admin

Διάκριση από τη Microsoft για τη Space Hellas

admin

Prenatal: Διψήφια ανάπτυξη από το 2019, ανοίγει πέντε νέα καταστήματα

admin

Pasal: Με 87,91% η Sterner Stenhus μετά τη δημόσια πρόταση

admin

Διοίκηση ΟΠΑΠ: Θα επανακάμψουμε από την κρίση

admin

H PwC σύμβουλος επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ

admin

Emirates: Απλούστευση επιλογών για τα εισιτήρια

admin

ΟΛΠ: Στις 13 Ιουλίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

admin