Image default
NATIONAL BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Πώς έπιασαν τόπο τα έκτακτα κέρδη της Εθνικής

Τόπο έπιασαν τα κέρδη ρεκόρ, που κατέγραψε, πέρσι, από πωλήσεις και ανταλλαγές Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), η Εθνική Τράπεζα καθώς της επέτρεψαν να σχηματίσει μεγάλες προβλέψεις, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση εξυγίανσης του ισολογισμού της.

Όπως προκύπτει από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης 2020, η Εθνική Tράπεζα είχε κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα, ύψους 1,09 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές εκτιμήσεις της αγοράς.

Το σύνολο σχεδόν των παραπάνω έκτακτων κερδών χρησιμοποιήθηκε από την τράπεζα, για να απορροφήσει μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις, σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού, την τιτλοποίηση Frontier, καθώς και την πρόσθετη απομείωση, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Μόνο για την τιτλοποίηση Frontier η Εθνική σχημάτισε πρόσθετες προβλέψεις 400 εκατ. ευρώ και αναμένει ότι η πώληση του 95% των mezzanine notes θα είναι κεφαλαιακά ουδέτερη. Για διακοπτόμενες δραστηριότητες, όπως η Εθνική Ασφαλιστική, έγραψε ζημιά 362 εκατ. ευρώ.

Η ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier, ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση, μείωσε στο τέλος του 2020 το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) σε 4,4 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και σε 4,3 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ελλάδας. Το NPE ratio του ομίλου ανήλθε σε 13,6% και της τράπεζας σε 13,8%, με το δείκτη κάλυψης να διαμορφώνεται σε 63,3% και 62,8% αντίστοιχα.

Στόχος της Εθνικής είναι να μειώσει τα NPEs στα 1,8 δισ. ευρώ (1,6 δισ. στην Ελλάδα) στο τέλος του 2022, διαμορφώνοντας το NPE ratio στο 6%. Η παραπάνω εκτίμηση περιλαμβάνει και τα νέα NPEs, που θα προκύψουν τη διετία 2021-22, τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ (ως 600 εκατ. από τα δάνεια, που εξήλθαν των προγραμμάτων αναστολής δόσεων).

Η τράπεζα εκτιμά ότι θα υπάρξει μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από οργανικές δράσεις κατά 2,2 δισ. ευρώ, την ίδια περίοδο, η οποία θα απορροφήσει τις εισροές νέων καθυστερήσεων και θα οδηγήσει σε οργανική μείωση των NPEs κατά 0,8 δισ. ευρώ. Επίσης, σχεδιάζεται πώληση ή τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μικτής λογιστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ρεαλιστικό, σύμφωνα με αναλυτές, πλάνο καθώς η Εθνική διαθέτει υψηλό δείκτη κάλυψης (63%), ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και βελτιώνει τις λειτουργικές της επιδόσεις, χάρη στην περιστολή δαπανών.

Στο τέλος του 2020 ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας διαμορφώθηκε σε 16,7%, ο δείκτης CET1 σε 15,7% και ο Fully Loaded CET 1 σε 12,8%. Η πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης του Frontier, μέσα στο επόμενο τρίμηνο, θα ανοίξει το δρόμο για την από-αναγνώριση δανείων 6,1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τους κεφαλαιακούς δείκτες κατά 110 μονάδες βάσης, λόγω μείωσης των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού. Άλλες 60 μονάδες βάσης θα προσθέσει στους κεφαλαιακούς δείκτες η ολοκλήρωση της πώλησης του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής, που αναμένεται στο β’ εξάμηνο της φετινής χρονιάς. Η θετική επίπτωση θα έρθει από τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού και την απάλειψη του «πέναλτι» επί των εποπτικών κεφαλαίων της Εθνικής, που επιφέρει η ενοποίηση μιας μεγάλης σε μέγεθος ασφαλιστικής εταιρείας.

Η παραπάνω έμμεση ενίσχυση, σε συνδυασμό με τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου (σ.σ. εκτιμάται ότι θα προσθέσει 2,5% στους κεφαλαιακούς δείκτες) θα υπερκαλύψουν την επίπτωση από την εφαρμογή του IFRS 9, την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και τη διαγραφή DTC.

Έτσι, στο τέλος του 2022 ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα ξεπερνά το 17%, ο CET 1 θα ανέρχεται σε 16,2% και ο Fully Loaded CET 1 σε 15,2%, με την τράπεζα να διαθέτει δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικών κεφαλαίων (AT 1 και Tier II), που θα μπορούσαν να ενισχύσουν ως και κατά 200 μβ. τους κεφαλαιακούς της δείκτες.

Τα παραπάνω συμπληρώνονται από την εκτίμηση ότι τα οργανικά κέρδη θα ανέλθουν από 328 εκατ. ευρώ πέρσι σε 490 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, οδηγώντας το Core RoE στα επίπεδα του 9%. Η αύξηση της οργανικής κερδοφορίας προβλέπεται ότι θα έρθει κατά κύριο λόγο από τη μείωση του cost of risk (σ.σ. πέφτει στις 60 μ.β. το 2022) και δευτερευόντως από την περαιτέρω συγκράτηση στις λειτουργικές δαπάνες.

Υπενθυμίζεται ότι στο φετινό α’ τρίμηνο η Εθνική θα έχει κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις της τάξης των 230 εκατ. ευρώ, καθώς συμμετείχε στην ανταλλαγή ΟΕΔ που διενήργησε η Τράπεζα Πειραιώς με την Ελληνική Δημοκρατία.

Related posts

Συνταξιούχοι ΕΤΕ-ΛΕΠΕΤΕ: Εξώδικο σε Μητσοτάκη,Βρούτση,Μηταράκη και Δ.Ε του ΛΕΠΕΤΕ

NEWSROOM

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο νέο Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα του EIF

banksnews

Εθνική: Στόχος η μείωση των NPEs κατά 11,5 δισ. ως το τέλος του 2021

banksnews

Αυξημένες στα 143,1 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα

banksnews

Εθνική: Στην OTP Serbia πουλά τις θυγατρικές στη Σερβία

banksnews

Alpha Bank: Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης με εγγύηση από την ΕΑΤ

banksnews

ΕΤΟ: Οι ευρωπαίκές τράπεζες είναι μέρος της λύσης

banksnews

Πειραιώς: Μηδενική επιβάρυνση για αναλήψεις μετρητών σε νησιά που δεν έχει ΑΤΜ

banksnews

Morgan Stanley: Υφεση 11% στην ευρωζώνη φέτος

banksnews