Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Πλαστικά Θράκης: «Πράσινο φως» στη διανομή μερίσματος €0,23 ανά μετοχή

Πλαστικά Θράκης: «Πράσινο φως» στη διανομή μερίσματος €0,23 ανά μετοχή

Τη διανομή συνολικού ποσού 10,25 εκατ. ευρώ, ήτοι μικτού ποσού 0,2343314986 ευρώ ανά μετοχή, από τα κέρδη της χρήσης 2023, αλλά και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ενέκρινε η Πλαστικά Θράκης.

Ειδικότερα:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 περ 4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (ως ισχύει σήμερα σε συνέχεια της τελευταίας τροποποίησής του δυνάμει της της υπ΄αριθμ. 201/15.04.2024 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής των Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1019/21.5.2024 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε εκτέλεση του σημείου 4 της υπ’ αριθμ. 25/15.04.2024 Αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29 ης Μαΐου 2024 ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 10.250.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,2343314986 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), αλλά και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία δυνάμει και σε εκτέλεση της από 25 Σεπτεμβρίου 2023 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στις 6 Δεκεμβρίου 2023, προέβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023, συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 798,549 ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε τελικώς σε 0,0698602048 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της κλειομένης χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) ανέρχεται σε 7.250.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1657466698 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο ποσό μετά την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 815.776 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος πρόκειται να ανέλθει σε 0,1688965830 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από άρθρο 24 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1604517539 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

Ημερομηνία αποκοπής (Cut Off Date) του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024.

Δικαιούχοι του ως άνω υπολοίπου μερίσματος χρήσεως 2023 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024 (Record Date).

Η καταβολή του ως άνω υπολοίπου μερίσματος χρήσεως 2023 θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡ-ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.(Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡ-ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡ-ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

#Πλαστικά_Θράκης #ΜΕΡΙΣΜΑ

Related posts

Alpha Trust: Υπερδιπλάσια καθαρά κέρδη το 2023- Μέρισμα €0,55

admin

Λάμψα: Κάλυψη ομολογιακού δανείου 75 εκατ. ευρώ από ΕΤΕ-Αlpha Bank-Eurobank

admin

Στον MSCI Standard Greece η Motor Oil

admin

ΔΕΗ: ΓΣ στις 27/6 για απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου χονδρικής

admin

Jumbo: Εκτιμήσεις για αύξηση κερδών έως 10% το 2024

admin

Χρηματιστήριο: Σε πλήρη εξέλιξη η συσσώρευση στις 1.170 µονάδες

admin

Λεβεντέρης: Πώληση ακινήτου έναντι 1.3 εκατ. ευρώ-Τι θα εξοφλήσει

admin

Trade Estates: Στην τελική ευθεία για το ΧΑ-Το μήνυμα Φουρλή

admin

Στεγαστικά για νέους: Αναλυτικός οδηγός για το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

admin