Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Ideal Holdings: Άλμα 63% στα EBITDA το α’ τρίμηνο

Ideal Holdings: Άλμα 63% στα EBITDA το α’ τρίμηνο

Η εταιρεία IDEAL Holdings ανακοίνωσε τα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Α΄ τριμήνου 2024.

Τα κυριότερα σημεία της ανακοίνωσης είναι:

 • Αύξηση των Εσόδων κατά 150% στα € 109,5 εκατ. που οφείλεται στην αύξηση των Εσόδων από την Πληροφορική και στην εξαγορά της Αττικά Πολυκαταστήματα.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 118% στα € 16,8 εκατ. έναντι € 7,7 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2023.
 • Αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA) κατά 63% στα € 12,5 εκατ. έναντι € 7,7 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2023.
 • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 18% στα € 4,8 εκατ. έναντι € 4,1 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση όλων των ενοποιημένων βασικών οικονομικών μεγεθών προέρχεται από την οργανική ανάπτυξη των εταιρειών Πληροφορικής και από την προσθήκη στο Α΄ τρίμηνο 2024 των αποτελεσμάτων της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα, η οποία αποκτήθηκε την 01.09.2023.

Ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε κατά την 31.03.2024 σε € 94,0 εκατ., ενώ λαμβάνοντας υπόψιν απαιτήσεις πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ύψους € 12,6 εκατ. ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα € 81,4 εκατ. έναντι € 73,3 εκατ. την 31.12.2023.

Η Εταιρεία υπέγραψε την 22.04.2024 συμφωνία για την πώληση του 100% της Astir Vitogiannis S.A. («Astir») στη Guala Closures («Guala»). Η Astir κατέχει άμεσα το 74,99% της Coleus Packaging (pty) Limited (“Coleus”). Η Εταιρεία εκτιμά ότι το ποσό τιμήματος που τελικά θα καταβάλει η Guala, σε μετρητά, με την ολοκλήρωση της πώλησης («Συναλλαγή»), θα κυμαίνεται μεταξύ € 110 εκατ. και € 115 εκατ. και την μεταφορά δανείων που θα κυμαίνονται μεταξύ € 12 εκατ. και € 15 εκατ.

Το λογιστικό κέρδος από τη διάθεση της συμμετοχής αναμένεται να υπερβεί τα € 60 εκατ., ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται το Β’ Εξάμηνο 2024 και υπόκειται σε συνήθεις όρους κλεισίματος και ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η IDEAL Holdings μεταβιβάζει την συγκεκριμένη επένδυση και αυξάνει σημαντικά τα διαθέσιμα μετρητά για μελλοντικές επενδύσεις.

Επενδύσεις στην Βιομηχανία (Astir, Coleus)

 • Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 17,8 εκατ. σημειώνοντας μείωση 11%, η οποία οφείλεται στην μείωση της μέσης τιμής πώλησης λόγω της μείωσης των τιμών του λευκοσιδήρου καθώς και σε προσωρινές καθυστερήσεις παραλαβών πρώτων υλών στο λιμάνι της Νοτίου Αφρικής και αναμένεται να καλυφθεί πλήρως το επόμενο τρίμηνο.
 • Μείωση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 9% στα € 5,3 εκατ.
 • Μείωση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 2% στα € 3,4 εκατ.

Επενδύσεις στην Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics και θυγατρικές τους)

 • Αύξηση των Εσόδων κατά 88% στα € 44,6 εκατ. οφειλόμενη κυρίως στην υλοποίηση μεγάλων έργων σε οργανισμούς του Δημοσίου καθώς και στην αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχουν οι επενδύσεις μας στην Πληροφορική λόγω της συνεχιζόμενης ενίσχυσης των επενδύσεων προς το Cloud, τις υπηρεσίες Αs a Service και την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 99% στα € 4,7 εκατ. ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης αύξησης των εσόδων.
 • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 149% στα € 3,0 εκατ.

Επενδύσεις στο Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (attica)

 • Αύξηση των Εσόδων κατά 15% στα € 47,1 εκατ. ως αποτέλεσμα της επέκτασης των χώρων των καταστημάτων που πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση αλλά και της αύξησης των επισκεπτών και των αντίστοιχων συναλλαγών, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 25% στα € 7,2 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά € 1,1 εκατ. στα € 0,9 εκατ.

Προοπτικές για το 2024

«Η εξαιρετική απόδοση των εταιρειών μας, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2024, αποτελεί απεικόνιση της συνεχιζόμενης δυναμικής της Ελληνικής οικονομίας. Κοιτάζοντας μπροστά, η ομάδας μας αξιολογεί τώρα μια σειρά ενδιαφερόντων ευκαιριών, σε διαφορετικούς τομείς, στην Ελληνική αγορά των μεσαίου μεγέθους εταιρειών.

Η IDEAL Holdings, για να συνεχίσει αυτές τις επενδύσεις και την δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, έχει προσλάβει χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να αξιολογήσουν όλες τις διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της δύναμης πυρός μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είμαστε στην βέλτιστη θέση για να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες, διασφαλίζοντας και ενισχύοντας παράλληλα την αξία των μετόχων μας. Με βάση το εύρος των ιδιαίτερα ελκυστικών ευκαιριών που βλέπουμε μπροστά μας, τα εξαιρετικά αποτελέσματά μας και την υπεραξία που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη συναλλαγή της Astir Vitogiannis, πιστεύουμε ότι η IDEAL Holdings προσφέρει περαιτέρω δυνατότητα αύξησης της αξίας για τους μετόχους της, την οποία θα επιδιώξουμε να υλοποιήσουμε αξιοποιώντας νέες ευκαιρίες», δήλωσε ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings.

#Ideal_Holdings #ανακοίνωση_αποτελεσμάτων #αποτελέσματα_τριμήνου #EBITDA

Related posts

Euroxx: Αυξάνει την τιμή στόχο για την Τράπεζα Κύπρου

admin

Ο MSCI διατήρησε την Ελλάδα στις αναδυόμενες αγορές

admin

Noval: Πότε καταβάλλονται οι τόκοι από το «πράσινο» ομολογιακό

admin

Οι προοπτικές των χρηματιστηριακών αγορών για το β’ τρίμηνο

admin

Πετρόπουλος: Στις 10 Απριλίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

admin

Alpha Bank: Οι προβλέψεις της Optima για τα οικονομικά μεγέθη

admin

Intralot: EBITDA 122,9 εκατ. ευρώ το 2022- Το μήνυμα Κόκκαλη

admin

«Ταύρος» για το Χρηματιστήριο η Goldman Sachs- «Βλέπει» 1.550 μονάδες

admin

Lavipharm: Αύξηση 58,9% στα προσαρμοσμένα EBITDA το 2023

admin