Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παγκρήτια: Τι αλλάζει με το επικαιροποιημένο ενημερωτικό

Παράταση ως τις 11 Οκτωβρίου έλαβε η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ ως 98,7 εκατ. ευρώ της Παγκρήτιας Τράπεζας, όπως προβλέπει το συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που ενέκρινε στις 30 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, μετατίθεται για τις 13 Οκτωβρίου η διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών και για τις 17 Οκτωβρίου η ανακοίνωση κάλυψης.

Τα καθαρά έσοδα της ΑΜΚ (ως 94,3 εκατ. ευρώ) θα αξιοποιηθούν για ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών, ενέργειες εξυγίανσης του ισολογισμού και δράσεις οργανικής αλλά και μη-οργανικής ανάπτυξης – συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων συμφωνιών για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της HSBC στην Ελλάδα και της συγχώνευσης με την Συνεταιριστική Τράπεζα.

Κατά το Α΄ εξάμηνο, η Παγκρήτια εμφάνισε καθαρά έσοδα από τόκους 25,8 εκατ. ευρώ και καθαρά έσοδα από προμήθειες 2 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 28,2 εκατ. ευρώ (29,4 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2021). Το υπόλοιπο δανείων διαμορφώθηκε σε 1,73 δισ. εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ αφορά σε απαιτήσεις με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Στις 30 Ιουνίου ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (8,74%), σε σχέση με το ελάχιστο εποπτικό όριο (10,32%), που όρισε η ΤτΕ στις 28 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση του SREP. Συνυπολογιζόμενων των απαιτήσεων για αποθέματα ασφαλείας και του επιπλέον περιθωρίου κεφαλαιακής κατεύθυνσης (Pillar II) την 1η Ιανουαρίου 2023 η Παγκρήτια θα πρέπει να διαθέτει συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 15,07%.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου θα διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία της 30ης Ιουνίου σε 15,10% και CET 1 σε 12,1%. Για να επιτευχθεί δείκτης άνω του ελαχίστου απαιτούμενου την 1/1/2023 μειώθηκαν τα έξοδα της ΑΜΚ και αυξήθηκε το καθαρό ποσό.

Σύμφωνα και με το συμπέρασμα του ορκωτού ελεγκτή, που συμπεριλαμβάνεται στις ενδιάμεσες καταστάσεις εξαμήνου, η αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την επιτυχή κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου ως 98,7 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, τυχόν αδυναμία της τράπεζας να αντλήσει το σύνολο του ποσού της ΑΜΚ, ενδέχεται να έχει δυσμενή επίπτωση στην ομαλή υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης και του επιχειρηματικού της σχεδίου. Ανοικτό παραμένει το αν θα ασκήσει η Lyktos Participations τα δικαιώματά που της αναλογούν 

Τυχόν μη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης από τη Lyktos Participations θα επιφέρει απίσχναση της συμμετοχής της στην Παγκρήτια και ενδέχεται να οδηγήσει σε μερική κάλυψη της αύξησης, αναφέρει το ενημερωτικό στους κινδύνους, με επακόλουθες αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της.

Στο 65% το NPE ratio. Το σχέδιο μείωσης

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Παγκρήτιας διαμορφώθηκε στις 30 Ιουνίου σε 65,03% από 63,65% στο τέλος του 2020, ενώ κατά την ίδια ημερομηνία είχε σωρευμένες προβλέψεις για ζημιές απομείωσης δανείων 381,56 εκατ. ευρώ (συντελεστής κάλψυης 37,51%).

Η Τράπεζα έχει την πρόθεση να επιταχύνει τις προσπάθειες μείωσης του επιπέδου των NPEs και πέραν των οργανικών, εξετάζει και μη οργανικές λύσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τιτλοποίηση απαιτήσεων και την αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχει το Ελληνικό Πρόγραμμα Παροχής Κρατικών Εγγυήσεων (Ηρακλής), καθώς επίσης και τις απευθείας πωλήσεις NPEs.

Στις 30 Ιουνίου η τράπεζα διέθετε περίπου 44,8 εκατ. DTAs, τα οποία πληρούν τους όρους μετατροπής σε DTCs.

Related posts

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της DoValue Greece

admin

Εκπτωση 15% σε ασφαλιστικό πρόγραμμα για γυναίκες από την CNP Ζωής

admin

ΣΚΡΑΤΣ: Μοίρασε 10,7 εκατ. ευρώ κέρδη τον Ιούλιο

admin

ΟΛΘ: Στα €52,7 εκατ. αυξήθηκαν τα έσοδα στο 9μηνο

admin

Aluminco: Δυναμικό παρών στην BATIMAT 2022

admin

Δυνατότητα… εράνου για χρήματα δίνει στις μικρές επιχειρήσεις το Facebook

admin

Προμέρισμα 0,40 ευρώ μοιράζει στους μετόχους της η Motor Oil

admin

Energean: Διάκριση για την Καλύτερη Ενεργειακή Στρατηγική ESG στην Ευρώπη

admin

Η Paraty Nature νικήτρια των Praksis BCC Awards

admin