Image default
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινα» δάνεια: Ανοίγει η πλατφόρμα ενημέρωσης – Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα

Online ενημέρωση όλων των

κόκκινων δανειοληπτών

από σήμερα Δευτέρα.


Την «ακτινογραφία» του δανείου

τους δηλαδή το ύψος και την ημερομηνία καταβολής της μηνιαίας δόσης, τον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων, τους τόκους και το υπόλοιπο του δανείου τους προς τους διαχειριστές Δανείων και Πιστώσεων (Servicers) θα μπορούν να γνωρίζουν, μεταξύ άλλων, από σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που

διατηρούν «κόκκινα» δάνεια

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία θα θέσουν σε λειτουργία οι servicers.


Ειδικότερα, από σήμερα Δευτέρα 1η Απριλίου 2024 εφαρμόζεται η υποχρέωση των διαχειριστών πιστώσεων να θέσουν σε λειτουργία την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης για τους δανειολήπτες για την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης, που προβλέπει ο νόμος 5072/2023.

Με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται μια νέα εποχή στον τρόπο

παροχής των υπηρεσιών προς τους δανειολήπτες

και ενισχύεται η ενημέρωση και η διαφάνεια στις συναλλαγές, καθώς όλοι οι δανειολήπτες πλέον θα μπορούν να λάβουν εξατομικευμένη ενημέρωση για το δάνειό τους, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, άμεσα, έγκυρα και χωρίς κόστος.


Είτε με τους κωδικούς του taxisnet (που παρέχονται μέσω του gov.gr) είτε με κωδικούς που θα λαμβάνουν από τον servicer (όπως συμβαίνει με τις τράπεζες), οι οφειλέτες θα συνδέονται στον λογαριασμό τους στην πλατφόρμα ώστε να λαμβάνουν πλήρη εικόνα της οφειλής τους. 

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης

, δήλωσε: «Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των δανειοληπτών που τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή είναι μια μεταρρύθμιση, που αντιμετωπίζει μια αρνητική πρακτική αδιαφάνειας και έλλειψης εξυπηρέτησης των οφειλετών. Αποτελεί δε μέρος της συνολικής στρατηγικής της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων οφειλών με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο, που λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες και τις δυνατότητες των οφειλετών, ιδίως των ευάλωτων, όσο και την υγεία του τραπεζικού συστήματος. Η νομοθεσία, που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2023, τίθεται σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση, ελάχιστους μήνες αργότερα. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται».


H Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση

, δήλωσε: «Η έναρξη της διαδικασίας πληροφόρησης του δανειολήπτη με ψηφιακά μέσα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής λειτουργίας των servicers με σαφείς κανόνες αποτελεσματικής και διαφανούς λειτουργίας. Η ορθή και άμεση ενημέρωση αποτελεί το πρώτο βήμα για την ορθολογικότερη διαχείριση των απαιτήσεων που έχουν αναλάβει και θα πρέπει να ανταποκριθούν ουσιαστικά».


Τα σημαντικότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα είναι:
α) πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης, με αναλυτική καταγραφή των ποσών που οφείλονται ως κεφάλαιο, τόκοι, προμήθειες, τυχόν άλλες χρεώσεις, καθώς και το ισχύον επιτόκιο,


β) την περιοδικότητα των δόσεων, το ύψος τους, την ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης, το τρέχον υπόλοιπο, καθώς και τον λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής.


Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΕΔΑΔΠ

με την είσοδό τους στην αντίστοιχη πλατφόρμα, οι δανειολήπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία που αφορούν την οφειλή τους, όπως ενδεικτικά: το υπόλοιπο της οφειλής τους (ανά δανειακή σύμβαση), τον αριθμό, το ύψος και τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής της επόμενης δόσης του δανείου τους.

Τα μέλη της ΕΕΔΑΔΠ, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ολοκλήρωσαν τα έργα προσαρμογής των συστημάτων τους μέσα σε μόλις τρείς μήνες -το στενό περιθώριο που προέβλεπε ο νόμος. Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης που ενσωματώνει βάσεις δεδομένων που αφορούν σε ένα εξαιρετικά υψηλό αριθμό δανειακών συμβάσεων, οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα 91 δισ. ευρώ (σύνολο απαίτησης) και αφορούν περισσότερους από 2,4 εκατομμύρια δανειολήπτες, υπήρξε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό από τεχνική άποψη έργο. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις τόσο από υλικοτεχνικής άποψης όσο και σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους που απαιτήθηκαν, από την έναρξη λειτουργίας του κλάδου το 2019.

Οι εταιρείες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ που έχουν υποβάλει αίτηση επαναδειοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε με την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους να υποδέχονται σχόλια, παρατηρήσεις και υποδείξεις των χρηστών ώστε αυτές να ενσωματωθούν στον αμεσότερο δυνατό χρόνο και να βελτιώσουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης. Οι δανειολήπτες μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της κάθε εταιρείας με την οποία συνεργάζονται. Διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα κάθε εταιρείας αφορά τις δανειακές συμβάσεις που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκιά της και επομένως δανειολήπτες που ενδεχομένως συναλλάσσονται με περισσότερες από μία εταιρείες για τις οφειλές τους θα πρέπει να αναζητήσουν τις σχετικές πληροφορίες για κάθε δανειακή σύμβαση ξεχωριστά.


Με αφορμή την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου υποδομής, το Προεδρείο της ΕΕΔΑΔΠ συναντήθηκε με την Γενική Γραμματέα της ΓΓΧΤΙΧ κα Θεώνη Αλαμπάση, προκειμένου να την ενημερώσει για την ετοιμότητα των εταιρειών. Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑΔΠ και διευθύνων σύμβουλος της Cepal κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος είπε: «Η έγκαιρη υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανά εταιρεία, παρά το σύνθετο χαρακτήρα του έργου, αποτυπώνει έμπρακτα την καλή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές, την εύλογη συμμόρφωση του κλάδου στις ρυθμιστικές απαιτήσεις καθώς και την προσήλωση των ΕΔΑΔΠ στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους οφειλέτες, και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μας. Σημειώνουμε ότι η τεχνική πολυπλοκότητα του έργου σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα προσαρμογής, αλλά και η υιοθέτηση νέων καναλιών επικοινωνίας με τους οφειλέτες είναι σαφές ότι θα απαιτήσει ένα αρχικό στάδιο προσαρμογής και επίλυσης τυχόν προβλημάτων. Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση των υποδομών μας και της ποιότητας εξυπηρέτησης που λαμβάνουν οι συναλλασσόμενοι δανειολήπτες».


Ειδήσεις σήμερα:

Τριπλή ήττα για Ερντογάν στις αυτοδιοικητικές εκλογές – Reuters: Οι Τούρκοι των τιμώρησαν

Αλλάζουν όλα στους ελέγχους της εφορίας: Κάμερες, συντηρητικές κατασχέσεις και ρύθμιση «πληρώστε και γλιτώστε»

Οι Κόκκινοι έπαιξαν με στρατηγική στην κάλπη του Survivor – Δείτε βίντεο

Related posts

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα σε σπουδαστές ΙΕΚ – Ξεκινούν οι αιτήσεις

admin

Θεσσαλονίκη: Τα σενάρια που εξετάζονται μετά την ακύρωση της ΔΕΘ

admin

Νέα δεδομένα για τα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» – Τι αλλάζει στο δικαίωμα συμμετοχής

admin

Folli – Follie: Εξηγήσεις δίνουν σήμερα στην ανακρίτρια τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου

admin

Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Πώς θα συμπληρωθούν οι τριετίες που «πάγωσαν» το 2012 – Πόσο θ’ αυξηθούν οι κατώτατοι μισθοί

admin

ΟΑΕΔ: Αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας σε Καρδίτσα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

admin

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 242 εκατ. ευρώ για εξισωτική, ενστάσεις μέχρι 24 Ιανουαρίου

admin

Νέοι μπελάδες για ακίνητα με χαμηλή ενεργειακή κλάση

admin

Μείωση ενοικίων 100% και τον Φεβρουάριο

admin