Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Δεν έχουμε λάβει προσφορά για την Ηλέκτωρ, εξετάζουμε συνεχώς επιλογές

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε απάντηση της με αριθμ. 445/19.02.2024 Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί πρόσφατου (17.02.2024) δημοσιεύματος της εφημερίδας «H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», σχετικά με υπογραφή μνημονίου για την εξαγορά από τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ της θυγατρικής της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ανακοινώνει με την παρούσα στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει γίνει αποδέκτης πρότασης για την εξαγορά των μετοχών της στην εν λόγω θυγατρική εταιρεία.

Όπως και στο παρελθόν, στο πλαίσιο της ενεργού διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που διαθέτει, η Εταιρεία εξετάζει διαρκώς επιλογές για τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Η Εταιρεία, τηρούσα τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις, διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό ότι εάν και εφόσον συντρέξει γεγονός η δημοσιοποίηση του οποίου αναμένεται εύλογα να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της, θα προβεί η ίδια υπεύθυνα στην δημοσιοποίησή του.

H ανακοίνωση της Motor Oil

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) σε απάντηση του από 19.2.2024 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφορικά με δημοσιεύματα που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Συνομιλίες με προοπτική συνεργασίας με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς κλάδους οι οποίοι εντάσσονται στους τέσσερις βασικούς πυλώνες (Διύλιση Εφοδιασμός & Εμπορία, Λιανική & Mobility, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εναλλακτικά Καύσιμα & Κυκλική Οικονομία) της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. με ορίζοντα το 2030 (στρατηγική TARGET 2030) πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση με γνώμονα την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου και την εξεύρεση συνεργιών.

Προς άρση κάθε αμφισβήτησης, ουδεμία συμφωνία υφίσταται, ούτε έχει υποβληθεί από την Εταιρεία οιαδήποτε προσφορά (δεσμευτική ή μη) προς την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για την απόκτηση του ποσοστού που κατέχει στην ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική της προβαίνει σε ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό ως έχει νόμιμη υποχρέωση, εφόσον και όταν υπάρχει κάποιο γεγονός που να δημιουργεί υποχρέωση δημοσιοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα ως άνω ισχύουν και ως προς τον σχολιασμό των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων που μνημονεύονται στην εν θέματι επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Related posts

Β. Ψάλτης: Προτεραιότητα η διανομή μερίσματος

admin

Στους Κουδούνη – Κάλαμος περνά το Kassiopi Project στην Κέρκυρα

admin

Goldair: Οι επενδύσεις 24 εκατ. ευρώ και η εκκίνηση για το Θριάσιο

admin

Στην Αθήνα η συνάντηση της ηγετικής ομάδας των νέων partners της PwC ΕΜΕΑ

admin

BriQ Properties: Αυξημένα καθαρά κέρδη 1,05 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

admin

Οι πρώτες επενδύσεις του 2024 για την Premia Properties

admin

Η Zara καλύπτει φέτος τις απώλειες της πανδημίας

admin

Παράταση ενός μήνα στο exclusivity ΤΧΣ- Σαουδαραβών για ΕΤΕ

admin

H εταιρεία Βίκος στο 7o Dine Athens

admin