Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Sunlight: Επενδύει 105 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη καινοτόμων μπαταριών λιθίου

Μια μεγάλη επένδυση για την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων μπαταριών τεχνολογιών λιθίου ξεκινά η Sunlight. Φτάνει τα 105 εκατ. ευρώ και για να την υλοποιήσει εξασφαλίζει κρατική επιχορήγηση ύψους 49,9 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Το ερευνητικό έργο της Sunlight περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή πρόταση EuBatIn (European Battery Innovation) που διαμορφώθηκε έτσι ώστε να αποτελεί ένα «Σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (“Important Project of Common European Interest” – IPCEI).

Σήμερα ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία κοινοποίησης του έργου στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης. Με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ πρόκειται να καλυφθεί σημαντικό τμήμα του κόστους του έργου που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του κενού χρηματοδότησης (funding gap) το οποίο ανέρχεται στα 49,9 εκατ. ευρώ. Η Sunlight θα καλύψει με ίδια κεφάλαια τα υπόλοιπα 55,26 εκατ. ευρώ του κόστους του έργου.

Η Sunlight, στο πλαίσιο του έργου, θα επενδύσει στην Ελλάδα με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προκειμένου να προχωρήσει σε δοκιμαστική παραγωγή καινοτόμων στοιχείων λιθίου (First Industrial Deployment – FID) με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συστημάτων μπαταριών βιομηχανικής χρήσης.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για το νέο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Αθήνα που προστίθεται και ενδυναμώνει το υπάρχον R&D Center που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη. Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατά 47% ενισχύει σημαντικά την υλοποίηση του έργου αυτού.

Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης θα εστιάζει σε τεχνολογίες μπαταριών λιθίου που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον μιας πιο «φιλικής ενέργειας». Οι τομείς όπου η Sunlight θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον είναι οι εφαρμογές για αυτοματοποιημένα οχήματα (Automated Guided Vehicles -AGVs), οι μπαταρίες για ηλεκτρικά λεωφορεία πόλεων, οι μπαταρίες για τη ναυτιλία και τα «έξυπνα» συστήματα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Θετικό αποτέλεσμα του έργου είναι η συμβολή στη δημιουργία 800-1.500 έμμεσων και άμεσων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, η δημιουργία πάνω από 200 νέων άμεσων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα (160 στη Sunlight και 40 σε συνεργαζόμενες εταιρείες), καθώς και 30 θέσεις εργασίας στις θυγατρικές της Sunlight στη Γερμανία, Ιταλία και Αμερική, που θα περιλαμβάνουν επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου γνώσεων και εξειδίκευσης. 

Η προώθηση των ευρωπαϊκών συνεργασιών και η συμμετοχή μίας ελληνικής εταιρείας στην αναπτυσσόμενη, ανταγωνιστική ευρωπαϊκή «αλυσίδα αξίας» στον τομέα των μπαταριών αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ελληνική βιομηχανία στο στρατηγικό σχέδιο δράσης της Ευρώπης για ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό «οικοσύστημα» μπαταριών.

Το μέλλον της αποθήκευσης

Για τη Sunlight το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Κεφαλαιοποιώντας 12 χρόνια συνεχούς έρευνας αναπτύσσεται εστιάζοντας στην τεχνολογία λιθίου. Για τους παραπάνω λόγους, η εταιρεία αποφάσισε να συμμετάσχει στην κοινή πρόταση του έργου «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας Μπαταριών» (“European Battery Innovation” – EuBatIn), το οποίο αποτελεί «Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος» (“Important Project of Common European Interest”).

Το Έργο EuBatIn υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μπαταρίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της μπαταρίας: από την ανάπτυξη και παραγωγή κυψελών και μπαταριών έως την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους. Στο ευρωπαϊκό δίκτυο εταιρειών που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του EuBatIn συμμετέχουν 46 εταιρείες του τομέα μπαταριών από 12 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων (π.χ. BMW, Fiat, Tesla Europe), εταιρείες μπαταριών (π.χ. Northvolt, Fiamm κ.λπ.) και κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού. Κάθε εταιρεία πρόκειται να υλοποιήσει το δικό της έργο σε συνεργασία με άλλες εταιρείες και κοινό στόχο να καταστήσουν ισχυρή και ανταγωνιστική την ευρωπαϊκή «αλυσίδα αξίας» των μπαταριών. Πρόκειται για το πρώτο έργο IPCEI στο οποίο συμμετέχει ελληνική εταιρεία.

Η Sunlight στο πλαίσιο του EuBatIn διαμόρφωσε το δικό της Χαρτοφυλάκιο Έργου, μαζί με ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο για έρευνα και ανάπτυξη και πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη για Καινοτόμες Κυψέλες Μπαταρίας και για Συστήματα Μπαταρίας.

Η εταιρεία με την κοινοποίηση που υποβάλλεται σήμερα και συνοδεύεται από το χαρτοφυλάκιο του έργου της αναμένει να εξασφαλίσει έγκριση κρατικής ενίσχυση 49,9 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη και εγκαταστάσεων πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης για μπαταρίες Li-Ion και συστήματα μπαταριών λιθίου.

Γ. Τσακίρης: Δέσμευση η ενίσχυση της καινοτομίας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η επιτυχής εκπροσώπηση της χώρας μας, χάρη στις καίριες και συντονισμένες ενέργειες υποστήριξης της SUNLIGHT από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ελληνική βιομηχανία στο στρατηγικό σχέδιο δράσης της Ευρώπης για ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό «οικοσύστημα» μπαταριών. Η συγχρηματοδότηση της εταιρείας από πόρους του ΕΣΠΑ για την επίτευξη του φιλόδοξου και σημαντικού αυτού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ερευνητικού έργου αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αποφασιστικότητα και τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ενίσχυση των καινοτόμων δράσεων έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα μας, με στόχο την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, την ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Λάμπρος Μπίσαλας: Επενδύουμε 105 εκατ. στην Ελλάδα

Ο κ. Λάμπρος Μπίσαλας, CEO της SUNLIGHT, δήλωσε: «Επενδύουμε 105 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, με ένα νέο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Αθήνα που προστίθεται και ενδυναμώνει το υπάρχον R&D Center που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε δοκιμαστική παραγωγή καινοτόμων στοιχείων λιθίου (FID), με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατά 47% ενισχύει πολύ το έργο μας που αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 200 άμεσες νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να επηρεάσει περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον. Οι τομείς όπου η SUNLIGHT διαδραματίζει ήδη πρωταγωνιστικό ρόλο, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι στις μπαταρίες για ηλεκτρικά βιομηχανικά οχήματα, αυτόνομα οχήματα (Automated Guided Vehicles – AGVs), στην αποθήκευση ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και σε εφαρμογές που πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον, όπως μπαταρίες για πλοία κ.λπ.».

Related posts

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Επίδειξη της τεχνολογίας CNG στον Βόλο

banksnews

Καντώρος (Interamerican): Το τριπλό πρόβλημα για τις ασφαλιστικές

banksnews

ΟΛΠ: Στις 15/7 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

banksnews

Coca Cola: Διάλογος με προμηθευτές, πελάτες και φορείς στην Ελλάδα

banksnews

Στήριξη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» από Sunlight και ACE Power

banksnews

Γ. Περιστέρης: H χώρα μπορεί να γίνει ενεργειακό hub

banksnews

ΟΛΠ: Παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος ο Φου Τσενγκιού

banksnews

Racing Post: Οι ελληνικές ιπποδρομίες επιστρέφουν από την άβυσσο

banksnews

Νέο εργαλείο της PwC Ελλάδας για παρακολούθηση των προτύπων ESG

banksnews