Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Quality & Reliability: ΓΣ στις 16/7 για εκλογή νέου ΔΣ

Quality & Reliability: ΓΣ στις 16/7 για εκλογή νέου ΔΣ

Στις 16 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της Quality & Reliability, στα γραφεία της έδρας της
εταιρείας στο Μαρούσι, για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:

(α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο ( 30) 2108029409 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tdok@qnr.com.gr

(β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

(γ) Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα.

(δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Xρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.

2] Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

3] Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2021-2022 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q & R A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2021 – 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

5] Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

6) Έγκριση έκθεσης αποδοχών των μελών του ΔΣ , έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

8) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

9) Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας (άρθρου 3 Ν.4706/2020) της Εταιρείας

10) Τροποποίηση πολιτικής αμοιβών.

11) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

12) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26/07/2021,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 μ.μ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130.παρ.2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Για την τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων λόγω της Τακτικής κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.
 

 • Quality & Reliability
 • γενική συνέλευση
 • διοικητικό συμβούλιο

  Related posts

  EY: Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπροστά σε ένα νέο περιβάλλον τεχνολογίας

  banksnews

  Eurobank: Στις 23 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση

  banksnews

  Ελλάκτωρ: Σήμερα η συνέλευση για την αύξηση κεφαλαίου

  banksnews

  Ι.Κλουκίνας – Ι.Λάππας: Αύξηση πωλήσεων κατά 31% στο τετράμηνο

  banksnews

  Ξεκινά η δημόσια προσφορά των ομολογιών της Lamda

  banksnews

  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Από την Παρασκευή η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

  banksnews

  Πρόστιμα 15.000 ευρώ «μοίρασε» η Επ. Κεφαλαιαγοράς

  banksnews

  Ελλάκτωρ: Στο 10,3616% το ποσοστό των Ολλανδών

  banksnews

  Προσδοκία περαιτέρω ανοδικής κίνησης στο Χ.Α.

  banksnews