Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Profile: Κάλυψε ομολογίες 800.000 ευρώ- Σχέδια για Βόρεια Ελλάδα

Profile: Κάλυψε ομολογίες 800.000 ευρώ- Σχέδια για Βόρεια Ελλάδα

Η ProfileΠΡΟΦ 0,00% ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή της σχετικής από 31.08.2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προέβη στην κάλυψη τεσσάρων (4) κοινών, έγχαρτων, ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00 €) εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (800.000,00 €), εκ των συνολικά επτά (7) ομολογιών, στις οποίες διαιρείται το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 1.400.000,00 € κατ΄ ανώτατο όριο, στην έκδοση του οποίου προχώρησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν σήμερα, η κατά 100% θυγατρική αυτής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, σε υλοποίηση της από 30.08.2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η ProfileΠΡΟΦ 0,00% Technologies SA αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, υιοθετώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), τη μηχανική εκμάθηση (ML), τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) και το blockchain, ενώ πρόκειται να επενδύσει και σε Augmented Reality (AR). Η εταιρεία σκοπεύει στη δημιουργία μιας δεύτερης κομβικής παρουσίας του Ομίλου στην Βόρειο Ελλάδα, στην διείσδυση σε νέες αγορές των Βαλκανίων και στην άντληση σημαντικών ανθρώπινων πόρων για την επάνδρωση της εταιρείας.

Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για την απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού πλάνου που έχει σχεδιάσει, σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της οικείας προκήρυξης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στον οποίο έχει υπαχθεί και μέσω του οποίου έχει χρηματοδοτηθεί η επένδυση με κωδικό έργου ΔΠΑ/7/00085/Γ, η οποία (επένδυση) αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, περαιτέρω ανάπτυξη με σκοπό τον εμπλουτισμό της λειτουργικότητας και τέλος ολοκλήρωση, των κάτωθι δύο (2) βασικών προϊόντων/πλατφορμών τα οποία απαρτίζονται από πολλά διαφορετικά και αυτόνομα modules (υποσυστήματα), τα οποία θα προμηθευτεί και διαμορφώσει, με σκοπό το τελικό ενιαίο παραγόμενο κατά περίπτωση προϊόν να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της σχετικής αγοράς στην οποία και θα διατεθεί.

Τα δύο (2) αυτά προϊόντα/πλατφόρμες είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

Προϊόν/Πλατφόρμα με την εμπορική ονομασία ProfileΠΡΟΦ 0,00% One, το οποίο αποτελεί την επιτομή στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των ενιαίων τραπεζικών εργασιών. Είναι μια integrated ψηφιακή πλατφορμα που λειτουργεί ως το front end ενός τραπεζικού οργανισμού προσφέροντας διασύνδεση με όλα τα back office συστήματα. Το ProfileΠΡΟΦ 0,00% One θα προσφέρει ευελιξία και ευκολία στη χρήση, ικανοποιώντας σύνθετες και εξελισσόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις στον τομέα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Προϊόν/Πλατφόρμα με την εμπορική ονομασία Trade Finance, αφορά στη δημιουργία συστήματος διαχείρισης trade finance εργασιών που απευθύνεται στις Τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διαχείριση των εργασιών τους σχετικά με τη χρηματοδότηση του εμπορίου αλλά κυρίως του διεθνούς εμπορίου (εισαγωγές – εξαγωγές), στο οποίο οι έμποροι αντιμετωπίζουν τις περισσότερες και μεγαλύτερες προκλήσεις. Το λογισμικό Trade Finance τυπικά διασυνδέεται με όλα τα συστήματα της Τράπεζας.

 • Profile
 • Profile Software
 • Βόρεια Ελλάδα

  Related posts

  ΕΤΕ: Στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για άντληση κεφαλαίων

  banksnews

  Συλλήψεις για τα επεισόδια στο ΚΥΤ της Σάμου

  banksnews

  Πιθανό εντός εβδομάδας να κλειδώσει η record day της Alpha

  banksnews

  Χ.Α.: Σε κρίσιμο επίπεδο ο τραπεζικός δείκτης

  banksnews

  Creta Farms: «Πράσινο φως» από την Επ. Ανταγωνισμού στην Impala

  banksnews

  Τι μαρτυρούν οι μεγάλες αναβαθμίσεις που έχουν ξεκινήσει στο Χ.Α.

  banksnews

  ΟΤΕ: ΕΓΣ στις 4/12 για απόσχιση κλάδων- ακύρωση ιδίων μετοχών

  banksnews

  Ολοκληρώνεται η εξαγορά της Forthnet από την Alter Ego

  banksnews

  Ελληνικό: Η Επιτροπή Παιγνίων εγκρίνει τη σύμβαση για την επένδυση στο καζίνο

  banksnews