Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Profile: Αύξηση 90% του τζίρου το 1ο τρίμηνο του 2022

Profile: Αύξηση 90% του τζίρου το 1ο τρίμηνο του 2022

Κατά 131% αυξήθηκαν σε ετήσια βάση τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Profile Software το 2021, τα οποία ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών (τζίρος) του ομίλου για το α’ τρίμηνο του 2022 εμφάνισε αύξηση κατά 90% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα, η διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού παρουσίασε σήμερα (13/4), στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2021, τις εκτιμήσεις για το α’ τρίμηνο του 2022 και τα προσεχή επενδυτικά σχέδια του ομίλου.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών του ομίλου, ως αποτέλεσμα της διεθνοποίησης, της συστηματικής επένδυσης σε νέες τεχνολογίες, της πορείας των εξαγορών, και των νέων αναθέσεων εντός και εκτός συνόρων.

Βασικά οικονομικά μεγέθη έτους

Κατά το 2021, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσιάζει αύξηση κατά 34% και ανήλθε σε € 20,1 εκατ. Η εξέλιξη αυτή είναι συνέπεια των νέων έργων, αλλά και της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία. Οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις ανήλθαν στα επίπεδα του 70% επί του συνόλου, γεγονός που προσδίδει ασφάλεια στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα χρονιά.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ανερχόμενα σε € 5,5 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,3%. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 131% σε € 2,2 εκατ. Η ισχυρή κερδοφορία και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα δίνουν τη δυνατότητα επένδυσης περίπου 20% του κύκλου εργασιών σε Έρευνα και Ανάπτυξη προκειμένου τα προϊόντα να διατηρούνται στην αιχμή της τεχνολογίας και να καλύπτουν τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών.

Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, εφαρμογή νέων τεχνολογιών μέσω και της Profile Technologies, που μεγαλώνει συνεχώς, καθώς και νέα εξελιγμένα προϊόντα. Η συγκεκριμένη θυγατρική παρουσιάζει ήδη νέες λύσεις και εφαρμογές όπως το «finuevo suite, core and digital», μια end-to-end τραπεζική πλατφόρμα, με πρωτοποριακή λειτουργικότητα για τραπεζικούς χρήστες και τους πελάτες τους, που προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές digital δυνατότητες. Επιπλέον, το 2021 εξαγοράστηκε η σκανδιναβική εταιρεία ανάπτυξης λύσεων διαχείρισης κεφαλαίων Centevo δίνοντας στον Όμιλο Profile πρόσβαση σε νέες γεωγραφικές περιοχές  και σε πρόσθετη τεχνογνωσία.

Σημειώνεται, ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του ομίλου χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων, (όπως η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του ομίλου), ανήλθαν σε € 5,7 εκατ. και τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου (χωρίς την επιβάρυνση από αποσβέσεις προερχόμενες από την λογιστική υπεραξία αύλων στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών Login και Centevo, κατά την ημέρα της εξαγοράς τους) ανέρχονται σε € 2,9 εκατ.

Με αυτά τα δεδομένα η διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος της τάξεως των €770 χιλ., που αντιστοιχεί σε €0,064 ανά μετοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις δραστηριότητες του Ομίλου στον Δημόσιο τομέα. Ο  όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς το ηλεκτρονικό πινάκιο για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την χρονιά που πέρασε, ο όμιλος Profile έθεσε σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης – αποηχογράφησης πρακτικών στις ποινικές δίκες για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στα πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, ενώ το σύστημα επεκτείνεται και για το σύνολο των Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας.

Προοπτική του Ομίλου για το 2022

Η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη, αποτελεί στρατηγική επιλογή του ομίλου, προκειμένου να επιτυγχάνει και να διατηρεί σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι συνεχείς και επιτυχημένες επενδύσεις του ομίλου τόσο σε νέα προϊόντα, όσο και εξαγορές καθιστούν την διοίκηση αισιόδοξη για το τρέχον έτος,  με βάση και την εξέλιξη της αγοράς και το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Παράλληλα οι επενδύσεις του κράτους στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και η ενεργή συμμετοχή του ομίλου Profile με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία ετών δημιουργούν τις αντίστοιχες θετικές προσδοκίες στην ανάθεση έργων σχετικού ενδιαφέροντος.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους εμφάνισε αύξηση κατά 90% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου το 32% αφορά οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο προέρχεται  από την ενσωμάτωση της Centevo, και εφόσον δεν επιβαρυνθεί περαιτέρω η γενικότερη γεωπολιτική και οικονομική κατάσταση, αναμένεται ότι θα επιτευχθεί ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης για το σύνολο του έτους.

 • EBITDA
 • κύκλος εργασιών
 • Profile Software
 • κέρδη μετά φόρων
 • ΜΕΡΙΣΜΑ

  Related posts

  Noval Property: Το προφίλ της ομολογιακής έκδοσης

  banksnews

  Γιατί ήταν οι κερδισμένοι του 2020 οι εταιρίες κοινής ωφέλειας (utilities)

  banksnews

  To υπόμνημα της Solidus για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

  banksnews

  Frigoglass: ΓΣ στις 14 Δεκεμβρίου για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

  banksnews

  Κρούσματα σε άνοδο, δείκτες σε πτώση, επενδυτές σε αναμονή

  banksnews

  B&F: Επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών

  banksnews

  ΕΛΠΕ: Πωλήσεις ‎€1,47 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2020-Αύξηση εξαγωγών κατά 10%

  banksnews

  Έλληνες θεσμικοί επενδυτές: Θετικό το 2021-Στα €22,2 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

  banksnews

  Alpha Bank: Ασκήθηκαν 1.430.168 δικαιώματα προαίρεσης στο stock options plan

  banksnews