Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

PRODEA: Την Τετάρτη ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών

Την Τετάρτξη 21 Ιουλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 300.000 ομολογιών της Prodea στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΠΡΟΝΤΕΑΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «PRODEAB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της εταιρείας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου ανέρχονται σε €300 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνταισε €8 εκατ. περίπου (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της έκδοσης.

Τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω

προτεραιότητα:

(1) ποσό €56 εκατ. θα διατεθεί, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως, για την ολική

αποπληρωμή του από 20.02.2018 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εκδότριας ανεξόφλητου

υπολοίπου ύψους περίπου €56 εκατ. κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου (09.07.2021).

Η εν λόγω αποπληρωμή δανείου σχετίζεται με την επένδυση στο ακίνητο Καρελά το οποίο έχει

αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και είναι πιστοποιημένο κατά LEED. Σε

περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω

δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το

υπό (2) κατανεμηθέν ποσό.

(2) το εναπομείναν ποσό ύψους €236 εκατ., θα διατεθεί έως την 31.12.2024 για πράσινες

επενδύσεις περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και

συνδέονται αποκλειστικά με τις πράσινες επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις

χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις.

Η εταιρεία θα ενημερώνει τη διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως την πλήρη και οριστική

διάθεσή τους σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού

για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της

εταιρείας και του ημερήσιου δελτίου τιμών του Χ.Α.

Η εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση

των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των

σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το Χ.Α. την 07.07.2021 διεπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των ομολογιών

στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α. και την 09.07.2021

ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος

της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των

Ομολογιών.

Η εκδότρια ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον

λογαριασμό αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο σύστημα άυλων τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία

που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των ομολογιών στους λογαριασμούς

αξιογράφων των δικαιούχων στο σύστημα άυλων τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 20.07.2021.

Related posts

Η SABO SA νέο μέλος της πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

banksnews

ΦΑΓΕ: Ανάπτυξη 9,4% στην Ελλάδα το 1ο εξάμηνο

banksnews

Στρατηγική συνεργασία της ΙWG με τον Χρήστο Μισαηλίδη στην Ελλάδα

banksnews

Συνεχίζεται το σίριαλ με το master plan του ΟΛΠ

banksnews

Πτώση τζίρου 12,5% το 2020 για τη Unibios

banksnews

Οι κινήσεις για να μειωθεί το κόστος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας

banksnews

Νομικοί πονοκέφαλοι στην κυβερνητική λύση για τη Λάρκο

banksnews

Ως Prodea Investments από 22/10 στο ταμπλό η Εθνική Πανγαία

banksnews

Η Cosmote 17 χρόνια στηρίζει με προηγμένες τεχνολογικές λύσεις «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

banksnews