Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia: Στα €6,5 εκατ. αυξήθηκαν τα έσοδα στο εννεάμηνο

Αύξηση εσόδων, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2020 ανακοίνωσε για το εννεάμηνο η Premia Properties, η οποία γνωστοποίησε παράλληλα πως αποφάσισε την υποβολή αίτησης για αδειοδότησή της ως ΑΕΕΑΠ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Premia, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου το εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε €6,5 εκ. έναντι €1,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020, με τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνονται σε €4,3 εκ. έναντι €1,2 εκ την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία (Covid-19), με τη σχετική μείωση να ανέρχεται σε €0,2εκ. για το εννεάμηνο 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν σε €5,2 εκ. έναντι €1,2 εκ. το εννεάμηνο 2020. Το EBITDA μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία (Adjusted EBITDA), ανήλθε σε €2,5 εκ. έναντι €0,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν για το εννεάμηνο 2021 σε €5,0 εκ., έναντι €1,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το εννεάμηνο 2021 σε €3,9 εκ. έναντι €0,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Η Premia κατέγραψε επίσης στο αναφερόμενο διάστημα σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα νέων ακινήτων καθώς και στρατηγική είσοδος στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων, ενώ η συνολική αξία επενδύσεων του ομίλου αυξήθηκε κατά 63% και διαμορφώθηκε σε €173,1 εκ. την 30.9.2021..

Οι προοπτικές για το 2021

Η Premia τονίζει στην ανακοίνωσή της πως συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου παρά τις αβέβαιες επικρατούσες συνθήκες, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας κορονοϊού (Covid-19) αλλά και της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως επισημαίνει, παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία, την αγορά ακινήτων και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δύσκολες. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Η Premia έχει επιλέξει στρατηγικά κλάδους και τύπους ακινήτων διαμορφώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, ανθεκτικό στις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και έναντι του πληθωρισμού, με μακροχρόνιες συμβάσεις και υψηλής φερεγγυότητας μισθωτές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την ισχυρή μετοχική της βάση και την ενισχυμένη χρηματοοικονομική διάρθρωσή της μετά την πρόσφατη ΑΜΚ, η Εταιρεία εκτιμά ότι είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον. Η Premia εστιάζει στην έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών με στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και υπεραξιών για τους μετόχους της, επιδιώκοντας την ενίσχυση της παρουσίας της στους στρατηγικούς κλάδους που είναι ήδη τοποθετημένη, όπως logistics, εμπορικά ακίνητα τύπου big-box και κτίρια κοινωνικών υποδομών, καθώς επίσης και στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων στον οποίο εισήλθε πρόσφατα και τον οποίο σκοπεύει να αναπτύξει δυναμικά. Παράλληλα, αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς ακινήτων με στόχο, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της και σε άλλους κλάδους του real estate.

Ταυτόχρονα με την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, η Premia επιδιώκει την ενεργή διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας διερευνά τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησής της, με στόχο την περαιτέρω δυναμική και υγιή ανάπτυξή της.

Τέλος, με γνώμονα την ενδυνάμωση της στρατηγικής θέσης της Premia στην αγορά ακινήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση της ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («ΑΕΕΑΠ»). Η λήψη της σχετικής άδειας υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω απόφαση εξυπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση της στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ.

***Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Premia επισυνάπτονται στη στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”

Related posts

Πολύ καλό 3ο τρίμηνο περιμένει η Revoil

banksnews

ΕΛΠΕ: Στα 77 εκατ. τα συγκρίσιμα EBITDA το Q4

banksnews

Παγκρήτια Τράπεζα: Εγκαινίασε νέο πρότυπο κατάστημα στο Ηράκλειο

banksnews

SKY express: Ξεκινά 16 Μαΐου πτήσεις προς Βρυξέλλες

banksnews

Δέσμευση Jumbo για διανομή προς τους μετόχους και το 2020

banksnews

Αποχώρηση εταιρίας από την Ελλάδα στον κλάδο αναλώσιμων για το διαβήτη

banksnews

GD Infrastrutture κατά Υπ. Υποδομών για το Πάτρα – Πύργος

banksnews

Σεμινάριο επιμόρφωσης για τους συνεργάτες της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

banksnews

Προειδοποιεί για ηλεκτρονική απάτη ο Κωτσόβολος

banksnews