Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

MLS: Σήμερα η κρίσιμη συνέλευση των ομολογιούχων-Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

MLS: Σήμερα η κρίσιμη συνέλευση των ομολογιούχων-Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Να βγει από το αδιέξοδο, στο οποίο βρίσκεται εδώ και μήνες, ελπίζουν για την MLS Πληροφορική οι κάτοχοι ομολογιών της εταιρείας, καθώς σήμερα (18/5) στις 14:00 είναι προγραμματισμένη η γενική συνέλευση των ομολογιούχων.

Βασικός στόχος είναι να προκύψει η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν ορισμένες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της MLS. Για την επίτευξη της ύπαρξης απαρτίας η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Ωστόσο και πάλι, δεν είναι σίγουρο ότι θα καταστεί δυνατή η επίτευξη απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την καταγγελία του ομολόγου.

Οι ομολογιούχοι περιμένουν στη σημερινή συνέλευση να ενημερωθούν για τις προθέσεις της διοίκησης της εταιρείας, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο ότι θα λάβουν σαφή εικόνα για την «επόμενη μέρα» της επένδυσής τους. Υπενθυμίζεται ότι η ΜLS έχει σταματήσει εδώ και πολλούς μήνες να καταβάλλει τοκομερίδια.

Η εισηγμένη βρίσκεται σε καθεστώς τεχνικής χρεοκοπίας, έχοντας αθετήσει τις πληρωμές των κουπονιών των ομολόγων ΜΛΣ03, ύψους 6,7 εκατ. ευρώ, ΜΛΣ02, ύψους 6 εκατ. ευρώ, και ΜΛΣ01, ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλα προβλήματα, που περιλαμβάνουν τη μη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2019 και για το α΄ εξάμηνο του 2020.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της MLS για τη σημερινή συνέλευση των ομολογιούχων έχει ως εξής:

Η MLS γνωστοποιεί ότι η Euroxx Χρηματιστηριακή υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 7.000.000 καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 18/5/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι ομολογιούχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

 1. Ενημέρωση από την Εκδότρια για τον διενεργούμενο έλεγχο από την Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018 και των από 13.05.2020 Δελτίων τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας και της ICAP περί απόσυρσης των ICAP Credit Rating της Εκδότριας, 
 2. Ενημέρωση από την Εκδότρια και ανάλυση της πρότασης για τη διευθέτηση της κατάστασης που έχει προκύψει σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο και την πληρωμή του/ων τοκομεριδίου/ων του, 
 3. Τροποποίηση του όρου 1 “ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ” αναφορικά με την “Περίοδο Εκτοκισμού” του ως άνω Προγράμματος και τη μεταβολή αυτής από τρεις (3) σε έξι (6) μήνες. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας, 
 4. Καταγγελία του Προγράμματος ιδίως σύμφωνα με τον όρο 10.2 (α) για τη μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή τόκων (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία) σε περίπτωση μη έγκρισης της ως άνω υπό θέμα 3 τροποποίηση ή/και σύμφωνα με τον όρο 10.2 (β) (γεγονός καταγγελίας για παράβαση εγγυοδοτικής δήλωσης/υποχρέωσης) ή/και σύμφωνα με τον όρο 10.2 (η) (γεγονός καταγγελίας για τη διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε), 
 5. Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος, την εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20 του Προγράμματος, 
 6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20 του Προγράμματος. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για τα ως άνω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 26/5/2021 και ώρα 14:00 ομοίως από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

 • MLS Πληροφορική
 • κάτοχοι ομολόγων
 • ημερήσια διάταξη
 • απαρτία
 • γενική συνέλευση
 • τοκομερίδια

  Related posts

  Epsilon Net: Αυξημένα κατά 54% τα καθαρά κέρδη πρώτου εξαμήνου

  banksnews

  Η Trastor απέκτησε κτίριο γραφείων στο Μαρούσι

  banksnews

  Σε συντονισμό με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το Χ.Α.

  banksnews

  Στις 22 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Πειραιώς Financial Holdings

  banksnews

  Inform Λύκος: Στις 18 Ιουνίου η ΓΣ για διάθεση κερδών

  banksnews

  Μειώθηκε ο αριθμός εργαζομένων των εισηγμένων εταιρειών το 2019

  banksnews

  ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Παροχή εγγύησης στην ΕΞΑΛΚΟ για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

  banksnews

  Placement και είσοδος Noval στο ΧΑ

  banksnews

  Pasal: Στις 15 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

  banksnews