Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Jumbo: Έκτακτη διανομή μερίσματος €0,365/μετοχή-Από 31/1 η καταβολή

Jumbo: Έκτακτη διανομή μερίσματος €0,365/μετοχή-Από 31/1 η καταβολή

Η εταιρεία Jumbo γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 19.01.2022 αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,3850 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 52.383.007,22 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η καθαρή έκτακτη χρηματική διανομή, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,36575 ευρώ ανά μετοχή.

Δυνάμει της από 19.01.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, δικαιούχοι της έκτακτης χρηματικής διανομής μικτού ποσού 0,3850 ευρώ ανά μετοχή είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 25.01.2022 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date).

Από την Δευτέρα 24.01.2022, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω έκτακτης χρηματικής διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης της έκτακτης χρηματικής διανομής). Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής της έκτακτης χρηματικής διανομής στους δικαιούχους αυτής ορίσθηκε η Δευτέρα 31.01.2022, από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (η Πληρώτρια Τράπεζα), ως ακολούθως:

 1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της. 
 2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Πληρώτριας Τράπεζας.

Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την Δευτέρα 03.05.2022 και εφεξής, η έκτακτη χρηματική διανομή θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας: 30 210 4805267, υπεύθυνη κα. Αμαλία Καραμητσώλη).

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της Πληρώτριας Τράπεζας είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, οδός Ιωλκού αρ. 8 και Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία Αττικής, τηλ. επικοινωνίας: 30 210 3522085 και 30 210 3522284.

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης της έκτακτης χρηματικής διανομής παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 Α.Κ. περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή, τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

 • ΜΕΡΙΣΜΑ
 • Jumbo
 • χρηματική διανομή

  Related posts

  ΕΛΠΕ: Σε πλήρη εξέλιξη το στρατηγικό σχέδιο για «πράσινη» τροχιά

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Τα περιθώρια διόρθωσης οριοθετούνται στις 859 µονάδες

  banksnews

  Χ.Α.: Σταθερή η συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επενδυτών τον Φεβρουάριο

  banksnews

  ΕΚΠΑ: Πρόγραμμα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως στην κανονιστική συμμόρφωση

  banksnews

  Πίστωση μόλις 2 μήνες από την Π.Πετρόπουλος

  banksnews

  Folli Follie: Στις 6 Αυγούστου η συζήτηση για υπαγωγή στο 106α

  banksnews

  Μύλοι Λούλη: Διανομή μεικτού μερίσματος €0,06 ανά μετοχή-Το νέο ΔΣ

  banksnews

  Epsilon Net: Στις 19 Οκτωβρίου η πληρωμή μερίσματος χρήσης 2019

  banksnews

  Profile: Η επίδραση της πανδημίας-Αισιοδοξία για θετικά αποτελέσματα το 2020

  banksnews