Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intracom Holdings: Μικρή αύξηση τζίρου και ζημιές στο εξάμηνο

Μικρή άνοδο τζίρου αλλά και ζημιές προ φόρων ύψους 46,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Intracom Holdings το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης. 

Οπως αναφέρει, τα αποτελέσματα του Ομίλου στις 30/6/2022 δεν περιλαμβάνουν το κέρδος ύψους € 47 εκατ., από την πώληση ποσοστού της INTRAKAT που πραγματοποιήθηκε στις 5/7/2022, ενώ έχουν επιβαρυνθεί από το αρνητικό αποτέλεσμα της INTRAKAT, από απομείωση υπεραξίας θυγατρικής και κόστος διάθεσης μετοχών.

Επισημαίνεται ότι η εικόνα των αποτελεσμάτων του Ομίλου αντιστρέφεται πλήρως στο τέλος της χρήσης 2022 με την εγγραφή του προαναφερόμενου κέρδους των €47 εκατ. από την πώληση ποσοστού της INTRAKAT.

Α’εξάμηνο 2022

• Πωλήσεις Ομίλου: € 126,5 εκατ.

• Αποτέλεσμα προ φόρων (ΕΒΤ) Ομίλου: -€ 46,3 εκατ.

• Ταμειακά διαθέσιμα Ομίλου: € 191,3 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:

« Το 2022 είναι για την INTRACOM HOLDINGS χρονιά μετασχηματισμού και διαμόρφωσης του νέου της προφίλ ως εταιρείας επενδύσεων. Η αξιοποίηση των ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων της και των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της, θα της εξασφαλίσουν επιτυχή μετάβαση και την απαιτούμενη κερδοφορία.»

Τα αποτελέσματα

Το πρώτο εξάμηνο του 2022, το αποτέλεσμα του Ομίλου συνεχίζει να δέχεται αρνητική επίδραση από την κατασκευαστική του δραστηριότητα μέσω της INTRAKAT αλλά και από την INTRADEVELOPMENT. Επιπλέον, περιλαμβάνει κόστος απομείωσης υπεραξίας θυγατρικής καθώς και κόστος διάθεσης μετοχών.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώνονται σε € 126,5 εκατ., έναντι € 119,2 εκατ., αναμορφωμένων για τα μεγέθη της NETCOMPANY INTRASOFT που δεν ενοποιείται πλέον στον Όμιλο. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα -€ 11,5 εκατ. έναντι -€ 7,7 εκατ. το Η1 2021. Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε -€ 46,3 εκατ. έναντι -€ 16,9 εκατ. το Η1 2021.

Η INTRACOM HOLDINGS (μητρική εταιρεία), με θετικό αναμορφωμένο λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA, καταλήγει σε ζημίες προ φόρων € 27,9 εκατ. λόγω της απομείωσης της συμμετοχής της στην INTRADEVELOPMENT και του κόστους διάθεσης μετοχών.

Στο β’ εξάμηνο 2022, με τις εγγραφές του μερίσματος των € 46 εκατ. από την INTRACOM TECHNOLOGIES και του κέρδους από την πώληση ποσοστού της INTRAKAT, η εικόνα των αποτελεσμάτων αντιστρέφεται πλήρως οδηγώντας την INTRACOM HOLDINGS σε σημαντική κερδοφορία.

Η IDE, εταιρία έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα, με επιτυχημένες συνεργασίες με ηγέτιδες εταιρείες παγκοσμίως, διαθέτει προηγμένη τεχνολογική υποδομή και παραγωγικές δυνατότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμυντικών εφαρμογών. Το Η1 2022, καταγράφει πωλήσεις € 24,8 εκατ. και αναμορφωμένο λειτουργικό αποτέλεσμα -€ 0,3 εκατ.

Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώνεται σε -€ 6,9 εκατ., λόγω κόστους διάθεσης μετοχών.

Το δεύτερο εξάμηνο της IDE αναμένεται να είναι σημαντικά ισχυρότερο σε πωλήσεις και λειτουργικά κερδοφόρο, σε αναμορφωμένο αποτέλεσμα.

Η INTRADEVELOPMENT, η εταιρία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, ολοκλήρωσε την πώληση των έργων που ανέπτυσσε τα τελευταία χρόνια, και βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού των επόμενων.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνονται κατά € 5,7 εκατ. λόγω απομείωσης υπεραξίας στην ΚΕΚΡΩΨ.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 103,1 εκατ. αυξημένες κατά 18,5% σε σχέση με το Η1 2021. Παρά την αύξηση των πωλήσεων το αναμορφωμένο λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA διαμορφώθηκε σε -€ 6,5 εκατ. έναντι -€ 5,4 εκατ. το Η1 2021. Επισημαίνεται ότι από τις 5/7/2022 η συμμετοχή της INTRACOM HOLDINGS στην INTRAKAT ανέρχεται σε 5,09% ως αποτέλεσμα πώλησης του ποσοστού της.

Related posts

Jumbo: Η αμφισβήτηση των μετόχων και το μανιφέστο Βακκάκη

admin

Euromedica: Εγκαινιάστηκε το διαγνωστικό κέντρο «Εγκέφαλος» στο Χαλάνδρι

admin

ΟΠΑΠ: 2.040 μέτοχοι επανεπένδυσαν το μέρισμά τους

admin

Χαμηλά ο πήχης για τις δεσμευτικές προσφορές στη ΛΑΡΚΟ

admin

Παπουτσάνης και ΑΒ Βασιλόπουλος στηρίζουν τους μαθητές των Ειδικών Σχολείων

admin

ΟΠΑΠ: Εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση το μέρισμα

admin

ΑΝΕΚ: Ψεύδη και συκοφαντίες από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

admin

Ψηφιακά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις εξ αποστάσεως από τη Eurolife FFH

admin

Εμμεση μεταβίβαση δικαιωμάτων ψήφου από Ιωάννη προς Ευάγγελο Μυτιληναίο

admin