Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Frigoglass: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών

Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιουλίου 2019 ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €92.413.815,26 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €0,36 σε €0,10, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Ο συμψηφισμός ζημιών θα επέλθει με διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €35.543.775,10, διαιρούμενο σε 355.437.751 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) με την υπ’ αρ. πρωτ. 101701/9.10.2019 απόφασή του ανακοίνωσε ότι την 9.10.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1915366 το από 5.7.2019 πρακτικό της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η ως άνω μείωση και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίαση της 17.10.2019 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 22.10.2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, €0,10 ανά μετοχή.

Related posts

Οδ. Αθανασίου: Το Ελληνικό έχει ήδη αρχίσει

banksnews

Πίστωση μέσω κάρτας και για τους Έλληνες χρήστες της Revolut

banksnews

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε αμοιβαία

banksnews

Leave a Comment