Image default
EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Eurobank: Ως το τέλος του μήνα το ειδικό μέρισμα

Το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς σηματοδοτήθηκε από την επιτυχή ολοκλήρωση του πλάνου μείωσης των NPEs στο επίπεδο του 15%, που είναι και το χαμηλότερο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, επισήμανε η διοίκηση της Eurobank στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα β’ τριμήνου.

Η διοίκηση της τράπεζας δεν αναμένει νέο lockdown παρά την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ η βασική προτεραιότητα στην τρέχουσα συγκυρία είναι η στήριξη των πελατών μέσα από την παροχή προγραμμάτων αναστολής οφειλών (payment moratoria) και νέων χρηματοδοτήσεων, καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της.

Παράλληλα συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ενίσχυσης της οργανικής κερδοφορίας και στήριξης των πελατών στις νέες συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί μετά την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19.

H διανομή των μετοχών της mezzanine «φέτας» του Cairo SPV στους μετόχους της Eurobank Holdings με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου, θα λάβει χώρα την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και οι μέτοχοι θα λάβουν 1 μετοχή του SPV για κάθε 12 μετοχές της Eurobank. Η διαπραγμάτευση των μετοχών του SPV αναμένεται να ξεκινήσει στο χρηματιστήριο Αθηνών στην Εναλλακτική αγορά (ENA Plus) έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. H εύλογη αξία των διανεμημένων μετοχών υπολογίζεται σε €57,5 εκατ. ή 1,6 σεντ ανά μετοχή της Eurobank, όπως αξιολογήθηκε από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Η τράπεζα επιβεβαιώνει το guidance για μια μικρή μείωση στο καθαρό περιθώριο τόκων (NIM) σε ετήσια βάση, αφού και η επίδραση από την ολοκλήρωση του project Cairo, λαμβανομένης υπόψη της επίδρασης των senior bonds, θα είναι αρνητική γύρω στα 50-55 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση εκτιμά στο guidance της ότι τα βασικά κέρδη προ φορών και προβλέψεων θα κυμανθούν στα €840 εκατ. Σύμφωνα με το νέο guidance, o δείκτης κόστους πιστωτικού κινδύνου για το 2020 θα κινηθεί στα επίπεδα των 140-150 μονάδων βάσης.

Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 610 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 60,6% λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης Cairo ενώ ο δείκτης των NPEs, μετά το Cairo, μειώθηκε σε 15,3%. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης NPEs υποχώρησε κατά 17,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €77 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο 2020.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στην Ελλάδα τα δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς μορατόριουμ στο τέλος του Ιουνίου ήταν €5 δισ. με το 1/3 να είναι corporate δάνεια, 23% μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τέλος 47% αφορά νοικοκυριά. Βάσει του προγράμματος «Γέφυρα» για την 9μηνη επιδότηση δόσης για υποθήκες πρώτης κατοικίας που επηρεάζονται από την Covid-19 οι αιτήσεις είναι 40 χιλ. και αφορά περίπου €3,1 δισ. δάνεια μέχρι στιγμής σε όλο το σύστημα.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Eurobank, o δείκτης Texas, o οποίος δείχνει τη σχέση των μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων μιας τράπεζας με τα ενσώματα ιδία κεφάλαια της από το τέλος του 2018 βελτιώθηκε 50 μ.β. από το 116% στο 69% , επιτρέποντας στην τράπεζα να επανέλθει σε πολύ καλύτερα επίπεδα.

Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά €1.166 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2020 και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo και FPS ποσού €1.334 εκατ. μετά φόρων. Aπό τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, η τράπεζα πέτυχε κέρδη €82 εκατ. εκ των οποίων 40 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο με την Κύπρο να συνεισφέρει 19 εκατ. και η Βουλγαρία 16 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε κατά 110 μονάδες βάσης έναντι του πρώτου τριμήνου 2020 και διαμορφώθηκε σε 15,5%, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 13,0% στο πρώτο εξάμηνο 2020, μετά την επίπτωση από τις συναλλαγές Cairo και FPS ενώ το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €40,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2020. Ο δείκτης CET1 FLB3 τοποθετείτε στο 11,2%.

Related posts

Βερύκιος – ΤΧΣ: Δεν έχουμε λάβει απόφαση για Εθνική Ασφαλιστική

banksnews

Οριακές μεταβολές στα επιτόκια δανείων και καταθέσεων

banksnews

Χρ. Θεοφιλίδη (ΕΤΕ): Οι ελληνικές τράπεζες στο νέο μοντέλου του retail banking

banksnews

Συμμετοχή της Eurobank στην έκθεση «Agrothessaly»

banksnews

Αλλαγή επωνυμίας για την Alpha Bank

banksnews

Alpha Bank: Την Πέμπτη ανοίγει το βιβλίο για το Tier II

banksnews

Project Future: Πάνω από 3.500 αιτήσεις συμμετοχής στον τρίτο κύκλο

banksnews

Eurobank: Τα μεγέθη της συναλλαγής με PIMCO για το project Pillar

banksnews

Ενρία: Περιορισμένες έως τώρα οι επιπτώσεις της πανδημίας στις τράπεζες

banksnews