Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Doppler: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- 14 Ιουνίου η αποκοπή δικαιώματος προτίμησης

Doppler: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- 14 Ιουνίου η αποκοπή δικαιώματος προτίμησης

Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, ανακοίνωσε η Doppler, με την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στις 14 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους τα ακόλουθα: Mε την από 31.05.2024 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των €56.571,44, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.414.286 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,04 (οι «Νέες Μετοχές») και με τιμή διάθεσης  €0,35 εκάστη (η «Τιμή Διάθεσης»), με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»).

Η διαφορά από την υπέρ το άρτιο αξία των Νέων Μετοχών, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (€438.428,66) θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών» της Εταιρείας.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,133423081676338 Νέας Μετοχής ανά κάθε 1 παλαιά μετοχή της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Την 06.06.2024 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4207759, το πρακτικό της από 31.05.2024 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση αφορά την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 14.06.2024.

Από την ίδια ημερομηνία (η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 17.06.2024 για την Εταιρεία.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31.05.2024, με την οποία αποφασίστηκε η Αύξηση, έχει οριστεί ότι η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Συνεπώς, η Τιμή Διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 19.06.2024 έως και την 02.07.2024.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 27.06.2024.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησής τους (δηλαδή έως και την 02.07.2024), αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς.

Οι δικαιούχοι επενδυτές θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές για Νέες Μετοχές, από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη. Οι επενδυτές που θα ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης δεν θα επιβαρυνθούν με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο σχετικό με την άσκηση κόστος.

Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για την ως άνω αγορά, καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Η Εταιρεία θα εκδώσει ανακοίνωση μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έκβαση της Αύξησης και την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν Αδιάθετων Μετοχών εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν.

Τυχόν κλάσματα μετοχών, που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούνται, θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α και η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Αύξησης έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             ΓΕΓΟΝΟΣ

12.06.2024: Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης

12.06.2024: Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

13.06.2024: Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης

14.06.2024: Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής μετοχής

17.06.2024: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην Αύξηση (Record date)

18.06.2024: Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

19.06.2024: Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

27.06.2024: Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)

02.07.2024: Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

05.07.2024: Πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης από τον ορκωτό ελεγκτή και το Δ.Σ. της Εταιρείας

05.07.2024: Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

10.07.2024: Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.

10.07.2024: Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

12.07.2024: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση»

#Doppler #ΑΥΞΗΣΗ_ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ_ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ #ΑΜΚ #δικαίωμα_προτίμησης

Related posts

Χ.Α.: Απειλούνται κρίσιμες στηρίξεις- Εγγύτερη αυτή των 1.403 μονάδων

admin

Κλουκίνας-Λάππας: ΓΣ για την απόσχιση του κλάδου βρεφικών-παιδικών ειδών

admin

Χ.Α.: Πλησιέστερη στήριξη η τοπική κορυφή των 1.351-1.340 μονάδων

admin

Mytilineos: Με αυξημένη στάθμιση στους δείκτες FTSE από 28 Μαΐου

admin

Κρι Κρι: Καθαρά κέρδη €6,82 εκατ. το α’ τρίμηνο

admin

Orilina Properties: Με ποσοστό 55,98% οι Νάτσης και Παντοπούλου

admin

JP Morgan: Προσδοκίες για υπεραπόδοση των ομολόγων της Πειραιώς

admin

ΟΤΕ: Την ακύρωση 8,24 εκατ. ιδίων μετοχών αποφάσισε η ΓΣ

admin

Alpha Trust Ανδρομέδα: Τελικό μέρισμα 0,315 ευρώ ανά μετοχή

admin