Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Cenergy Holdings: Στα 20,18 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2019

Στα 20,18 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Cenergy Holdings το 2019 έναντι 6,86 εκατ. το 2018, σε μία χρονιά – ορόσημο, όπως αναφέρει η εταιρεία, καθώς επιτεύχθηκαν όλοι οι βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, χρονιά ρεκόρ ήταν το 2019 για την λειτουργική κερδοφορία EBITDA της εταιρείας καθώς διαμορφώθηκε στα 90,2 εκ. ευρώ έναντι 56,2 εκ. ευρώ το 2019. Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 958,016 εκ. ευρώ (από 963,797 το 2018) ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 90,098 εκ. (από 60,951 εκ. ευρώ το 2018).

Με βάση τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA), η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώ έναντι 61 εκατ. ευρώ το 2018, κυρίως χάρη στην επιτυχημένη εκτέλεση έργων και στους δύο κλάδους.  Η αξιοσημείωτη αύξηση της κερδοφορίας παρείχε τη δυνατότητα στον Όμιλο να έχει σημαντικές λειτουργικές ταμειακές ροές (110 εκατ. ευρώ) και να μειώσει τον καθαρό συνολικό δανεισμό κατά 60 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019, παρότι συνεχίστηκαν, με βραδύτερο ρυθμό, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που κρίνονται απαραίτητες για τη διεύρυνση και ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητάς του καθώς και για την παροχή λύσεων υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες του.  Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2019, ο Όμιλος επένδυσε 53 εκατ. ευρώ σε όλες τις παραγωγικές μονάδες του για να υποστηρίξει περαιτέρω τον κύριο στόχο των εταιρειών του να δημιουργήσουν αξία και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους ως σημαντικοί παράγοντες στις παγκόσμιες αγορές διανομής ενέργειας.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ το 2019.  Παρότι κανείς θα μπορούσε να προβλέψει μέρος της επιτυχίας αυτής από το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο τέλος του 2018 και για τους δύο κλάδους (καλωδίων και σωλήνων χάλυβα), χρειάστηκε σημαντική εμπορική προσπάθεια μέσα σε ένα μάλλον δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον.  Έτσι, εξασφαλίστηκε ένα εξίσου εύρωστο ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών 530 εκατ. ευρώ για τα επόμενα έτη και στους δύο κλάδους, ενώ επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση της στρατηγικής των εταιρειών, που εστιάζει στις αγορές ενέργειας παραδίδοντας απαιτητικά έργα υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών με υψηλό περιθώριο κέρδους.

cenergy

Το 2019, ο κλάδος των καλωδίων, για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματός του στον τομέα των υποθαλάσσιων έργων που ξεκίνησε το 2011, πέτυχε εύρωστες οικονομικές επιδόσεις και κατέγραψε υψηλό ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας όλων των διαθέσιμων γραμμών παραγωγής.  Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ανατέθηκαν αρκετά έργα στην Ελληνικά Καλώδια και το εξειδικευμένο εργοστάσιό της υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο.  Αυτά αποτέλεσαν τη βάση των δυνατών επιδόσεων για τη χρονιά, αξιοποιώντας την ικανότητα του κλάδου να παρέχει οικονομικά αποδοτικές, αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.  Στη διάρκεια του έτους, οι εταιρείες καλωδίων εκτέλεσαν με επιτυχία τεχνικά απαιτητικά έργα υποβρύχιων και χερσαίων καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης.  Ταυτόχρονα, ο τομέας των προϊόντων καλωδίων κατέγραψε εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη ζήτηση στις παραδοσιακές αγορές να σταθεροποιείται, παρά τις προκλήσεις.  Οι ισχυρές επιδόσεις του κλάδου ενισχύθηκαν περαιτέρω από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες εισόδου σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπως οι ΗΠΑ, καθώς και από την συνεχή αποφασιστικότητά των εταιρειών του να παραμένουν στο προσκήνιο της τεχνολογίας και των εξελίξεων, όπως επιβεβαιώνουν τα συνεχιζόμενα ερευνητικά προγράμματα σε καλώδια συνεχούς ρεύματος (DC) και σε καλώδια ευέλικτης σύνδεσης για πλωτές πλατφόρμες υποθαλάσσιων έργων αιολικής ενέργειας.

Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου, το 2019 ήταν ένα ιδιαίτερά απαιτητικό έτος: τα αυστηρά μέτρα προστατευτισμού, ιδίως στις ΗΠΑ, περιόρισαν σημαντικά το πεδίο δράσης της εταιρείας.  Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η εταιρεία απάντησε εστιάζοντας στην ποιότητα των προϊόντων και την ικανοποίηση της πελατείας της και κατόρθωσε να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της και, παράλληλα, να μπει σε νέες αγορές και νέους κλάδους προϊόντων, όπως τα υψηλής τεχνολογίας υποθαλάσσια έργα μεγάλου βάθους.  Η Σωληνουργεία Κορίνθου αξιοποίησε το σύνολο σχεδόν της παραγωγικής δυναμικότητάς της στο εργοστάσιο της Θίσβης και δραστηριοποιήθηκε σε όλες τις περιφερειακές αγορές, κυρίως τη Βόρεια και Νότια Ευρώπη καθώς και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οικονομικά μεγέθη

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2019 ανήλθε σε 958 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σταθερός έναντι του 2018.  Αντιθέτως, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 48% σε ετήσια βάση στα 90 εκατ. ευρώ, με τον κλάδο των καλωδίων να επιτυγχάνει σημαντική αύξηση στα 30 εκατ. ευρώ (65 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 35 εκατ. ευρώ το 2018). Η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου των σωλήνων χάλυβα παρέμεινε σταθερή στα 27 εκατ. ευρώ, χωρίς να καταγράψει το ρεκόρ πωλήσεων του προηγούμενου έτους (χαμηλότερες κατά 97 εκατ. ευρώ έναντι του 2018).  Η Σωληνουργεία Κορίνθου επέλεξε ένα πιο κερδοφόρο μείγμα έργων παρά τη διατήρηση υψηλού κύκλου εργασιών.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα στα 34,6 εκατ. ευρώ ( 2,4 εκατ. ευρώ έναντι του 2018) λόγω του υψηλότερου κεφαλαίου κίνησης στους σωλήνες χάλυβα καθώς και συναλλαγματικών ζημιών.  Ωστόσο, λόγω της αναχρηματοδότησης του χρέους του περασμένου έτους, ύψους 118,7 εκατ. ευρώ, των βελτιωμένων επιτοκίων και του χαμηλότερου καθαρού δανεισμού στο τέλος του 2019, η συνολική χρηματοδοτική θέση του Ομίλου βελτιώθηκε.

Το αυξημένο EBITDA και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων χρηματοδότησης συνέβαλαν στη διαμόρφωση υγιών κερδών προ φόρου εισοδήματος 28,5 εκατ. ευρώ, έναντι των σχεδόν μηδενικών κερδών του 2018 (0,7 εκατ. ευρώ).  Πρόκειται για το τρίτο διαδοχικό εξάμηνο που ο Όμιλος καταγράφει θετικά κέρδη προ φόρων (δεύτερο εξάμηνο του 2019: 20,5 εκατ. ευρώ, 1ο εξάμηνο του 2019: 8,0 εκατ. και 2ο εξάμηνο του 2019: 3,2 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου σχεδόν τριπλασιάστηκαν στα 20,2 εκατ. ευρώ, έναντι 6,9 εκατ. ευρώ το 2018.

Για να συνεχίσουν οι βασικοί κλάδοι να λειτουργούν με ελπιδοφόρους ρυθμούς απόδοσης για το μέλλον, οι εταιρείες της Cenergy Holdings συνέχισαν τις επενδύσεις: οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για τον κλάδο των καλωδίων ανήλθαν σε 42,5 εκατ. Ευρώ, ενώ για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα διαμορφώθηκαν σε 10,9 εκατ. ευρώ.

Ο χαμηλότερος συνολικός κύκλος εργασιών οδήγησε σε χαμηλότερο κεφάλαιο κίνησης (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων), το οποίο ανήλθε σε 195 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019, καταγράφοντας πτώση κατά 26% σε ετήσια βάση (από τα 263 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018).  Η μείωση οφειλόταν κυρίως στην είσπραξη μεγάλου ποσοστού των ανεξόφλητων εμπορικών απαιτήσεων στις 31/12/2018 ενώ τα αποθέματα και οι εμπορικές υποχρεώσεις διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2018.

Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός κατέγραψε σημαντική πτώση στα 414 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31/12/2018: 473 εκατ. ευρώ), καταδεικνύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για μειωμένη δανειακή εξάρτηση.  Ο δανεισμός της Cenergy Holdings στις 31 Δεκεμβρίου 2019 περιλάμβανε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, κατά 36% και 64%, αντίστοιχα, σημειώνοντας βελτίωση έναντι του συνδυασμού του περασμένου έτους. Όλες οι νέες πιστωτικές γραμμές που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2019 περιλάμβαναν πολύ βελτιωμένους πιστωτικούς όρους.  Η υιοθέτηση του προτύπου ΔΠΧΑ16 αύξησε τον συνολικό καθαρό δανεισμό κατά 3,5εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Καλώδια

Τα αποτελέσματα του 2019 επιβεβαίωσαν τις θετικές επιδόσεις όλων των επιχειρηματικών μονάδων στον κλάδο των καλωδίων, με την αύξηση του κύκλου εργασιών να ανέρχεται σε 19%.  Αυτή η αύξηση έλαβε ώθηση ειδικότερα από τις ισχυρές επιδόσεις της μονάδας ενεργειακών έργων και μεταφράστηκε σε ενίσχυση των κερδών για τον κλάδο στο σύνολό του.  Ταυτόχρονα, ένα υψηλό επίπεδο αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας για όλες τις παραγωγικές μονάδες ενίσχυσε σημαντικά τις οικονομικές επιδόσεις του έτους, οι οποίες κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση 85% της λειτουργικής κερδοφορίας τους (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) σε σύγκριση με το 2018.

Το 2019 για την επιχειρηματική μονάδα έργων σηματοδοτήθηκε κυρίως από τα ακόλουθα γεγονότα:

Η επέκταση του δικτύου 400kV στην Πελοπόννησο ακολουθεί το υπεσχημένο χρονοδιάγραμμα: η παραγωγή των υποβρύχιων καλωδίων υπερυψηλής τάσης ολοκληρώθηκε στις αρχές του καλοκαιριού ενώ, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του πρώτου υποβρύχιου καλωδίου 400kV στην Ελλάδα (καθαρισμός θαλάσσιου πυθμένα, διάνοιξη ορύγματος, πόντιση και προστασία καλωδίων) στην περιοχή Ρίου-Αντιρρίου.

Η παραγωγή καλωδίων για το έργο Hollandze Kust Alpha στην Ολλανδία και για τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου άρχισε, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη δεύτερη φάση του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων και για το έργο Seamade-Mermaid στο Βέλγιο.  Η ολοκλήρωση των δύο έργων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2020.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το τμήμα καλωδίων για το έργο Modular Offshore Grid (MOG) στη Βόρεια Θάλασσα (Βέλγιο) και η υποβρύχια διασύνδεση του αιολικού πάρκου Καφηρέα στην Εύβοια με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2019, η Ελληνικά Καλώδια συμμετείχε σε αρκετούς διαγωνισμούς σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και αγορές και κατάφερε να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, την πρώτη της ανάθεση στις ΗΠΑ (έργο Mayflower Wind) από τις Shell / EDPR και το πρώτο της συμβόλαιο για την προμήθεια inter-array καλωδίων από την Ørsted, την κορυφαία στον κόσμο εταιρεία στα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Οι μονάδες προϊόντων καλωδίων κατέγραψαν σταθερούς όγκους πωλήσεων έναντι του 2018 με βελτιωμένο όμως μείγμα πωλήσεων.  Η δυνατή ζήτηση από τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τις Σκανδιναβικές χώρες, εξισορρόπησε την ελαφρά υστέρηση στις αγορές της Γερμανίας και της Κεντρικής Ευρώπης.

Ενισχυμένος από τα παραπάνω, δηλαδή την αξιοσημείωτη πρόοδο του τομέα των έργων μαζί με τη σταθερή ανάπτυξη των προϊόντων, ο κλάδος των καλωδίων κατέγραψε αύξηση 30 εκατ. ευρώ αναπροσαρμοσμένου EBITDA, αγγίζοντας τα 65 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας άνοδο από τα 35 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα παρέμειναν σταθερά έναντι του 2018, στα 22,2 εκατ. ευρώ.  Εάν δεν συμπεριληφθούν οι συναλλαγματικές επιπτώσεις, είναι ελαφρά χαμηλότερα (-2%) για το έτος, ως επακόλουθο των χαμηλότερων επιτοκίων.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος για το 2019 ανήλθαν στο υγιές ποσό των 26,1 εκατ. ευρώ έναντι των ζημιών 4,5 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν το 2018. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ακολούθησαν την ίδια τάση και ανήλθαν σε 18,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 1,3 εκατ. ευρώ το 2018.

Οι επενδύσεις στον κλάδο των καλωδίων ανήλθαν σε 42,5 εκατ. ευρώ το 2019, σε μεγάλο βαθμό λόγω:

της επέκτασης και αναβάθμισης της μονάδας υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης στο εργοστάσιο της Κορίνθου προκειμένου να καλυφθεί η μελλοντική ζήτηση. Οι σχετικές εργασίες άρχισαν το 2018 και ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2019.

της έναρξης νέου επενδυτικού προγράμματος, επίσης στη Fulgor, με στόχο την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας inter-array καλωδίων, προκειμένου να μπορέσει η εταιρεία να προμηθεύει ένα ευρύ φάσμα καλωδίων σε εταιρείες ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε όλον τον κόσμο και, γενικότερα, να υποστηρίξει την αναπτυσσόμενη αυτή αγορά.

Οι παραπάνω δαπάνες χρηματοδοτήθηκαν μέσω χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες.  Οι ελεύθερες ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους χρησιμοποιήθηκαν για την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού του κλάδου σε ποσοστό άνω του 12% σε ετήσια βάση (από 291 εκατ. στις 31/12/2018 σε 256 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019).  Η αποφασιστικότητα για την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού, με στόχο την εξασφάλιση χαμηλότερων εξόδων χρηματοδότησης για το μέλλον, συνεχίστηκε με μέτρα όπως, μεταξύ άλλων, η έκδοση νέων ομολογιακών δανείων ύψους 21,4 εκατ. ευρώ για τη Fulgor.

Κατά τη διάρκεια του 2019, η Ελληνικά Καλώδια πούλησε την εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη θυγατρική της Cablel Wires, η οποία είχε απορροφήσει τον κλάδο συρμάτων περιελίξεων (εμαγέ) κατά τη διάρκεια του έτους.

Τέλος, η Ελληνικά Καλώδια εδραίωσε την παρουσία της στην αγορά της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ με την ίδρυση της Hellenic Cables America Inc., μιας εξ ολοκλήρου ελεγχόμενης θυγατρικής, προσφέροντας στους πελάτες στις ΗΠΑ άμεση και εξειδικευμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων.

Σωλήνες χάλυβα

Κατά τη διάρκεια του 2019, η Σωληνουργεία Κορίνθου παρήγαγε σωλήνες για το Karish, το πρώτο έργο υποθαλάσσιου αγωγού μεγάλου βάθους που σηματοδοτεί μια σημαντική καινοτομία για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα.  Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας για την περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου σε μέγιστο βάθος 1.750 μέτρων, ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο, που ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως μπορούν να φέρουν εις πέρας.

Επίσης, το 2019 ανατέθηκαν και άλλα σημαντικά έργα στη Σωληνουργεία Κορίνθου όπως:

Energinet, Baltic Pipe, αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου 114 χλμ. με σωλήνες διαμέτρου 32-36 ιντσών

Midia Gas Development Project, υποθαλάσσιος αγωγός 145 χλμ., με σωλήνες διαμέτρου 8 & 16 ιντσών στη Ρουμανία

Snam, αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου 150 χλμ. με σωλήνες διαμέτρου 26 ιντσών στην Ιταλία

Έργο G.I.G.B. (Αγωγός φυσικού αερίου διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας), αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου 187 χλμ. με σωλήνες διαμέτρου 32 ιντσών στη Βουλγαρία και την Ελλάδα.

Ωστόσο, η δύσκολη αγορά των ΗΠΑ, με την επιβολή δασμών άνω του 30% στους συγκολλημένους σωλήνες χάλυβα μεγάλης διαμέτρου, δεν επέτρεψε στον κλάδο να επιτύχει τα επίπεδα κύκλου εργασιών που είχε καταγράψει το 2018.  Ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 20% περίπου, στα 378 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό κέρδος αυξήθηκε στα 31,8 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι του 2018 (30,8 εκατ. ευρώ) καθώς βελτιώθηκε το μικτό περιθώριο που επιτεύχθηκε σε άλλες αγορές (8,4% το 2019 έναντι 6,5%).  Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA παρέμεινε σχεδόν σταθερό στα 26,8 εκατ. ευρώ, αφού έγινε πλήρης πρόβλεψη 1,65 εκατ. ευρώ έναντι παλαιότερης επισφαλούς απαίτησης.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος μειώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 2,4 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη οδήγησαν σε ελεύθερες ταμειακές ροές σημαντικού ύψους, χρηματοδοτώντας εξ ολοκλήρου τις ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες του κλάδου που ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ.  Οι δαπάνες αυτές διοχετεύθηκαν κυρίως:

Στην έναρξη νέου επενδυτικού προγράμματος για ένα έργο “double jointing” (ένωση σωλήνων με περιφερειακή συγκόλληση) που θα τοποθετήσει τη Σωληνουργεία Κορίνθου στην αμερικανική αγορά των 500 χιλ. τόνων σωλήνων μήκους 24 μέτρων και θα ολοκληρωθεί το 2020.

Σε επιλεγμένες στρατηγικές και λειτουργικές επενδύσεις στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, τη βελτιστοποίηση της κοστολογικής βάσης και τη βελτίωση της ποιότητας.

Σε επιλεγμένες βελτιώσεις παραγωγικότητας και προγράμματα μείωσης κόστους, σε όλες τις γραμμές παραγωγής τόσο γυμνών σωλήνων όσο και επικάλυψης / επένδυσης αυτών.

Το κεφάλαιο κίνησης ακολούθησε και αυτό τη μείωση του κύκλου εργασιών, συντελώντας σε πτώση του καθαρού δανεισμού από 183 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018 στα 160 εκατ. ευρώ. Τέλος, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός αναχρηματοδοτήθηκε εν μέρει με πιο ευνοϊκούς όρους, μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου 12,6 εκατ. ευρώ από κορυφαία ελληνική τράπεζα.

Μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν σημειώθηκαν μεταγενέστερα γεγονότα που να επηρεάζουν την ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που παρουσιάζεται στο παρόν δελτίο τύπου.

Προοπτικές

Δεδομένων των προβλέψεων για νέα έργα και της εκτιμώμενης επέκτασης σε νέες αγορές, του σημαντικού χαρτοφυλακίου ανεκτέλεστων παραγγελιών και των προβλέψεων για ανάπτυξη του κλάδου των υποθαλάσσιων καλωδίων, οι γενικές προοπτικές του κλάδου καλωδίων παραμένουν θετικές για το 2020, παρά την παρατηρούμενη παγκόσμια οικονομική αστάθεια.  Το εργοστάσιο στην Κόρινθο αναμένεται να διατηρήσει την υψηλή παραγωγική δυναμικότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, γεγονός που θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη της κερδοφορίας του κλάδου.  Το εργοστάσιο στη Θήβα αναμένεται επίσης να λειτουργήσει σε υψηλά επίπεδα παραγωγικής δυναμικότητας καθ’ όλο το 2020.

Επιπλέον, στον κλάδο των προϊόντων καλωδίων, υπάρχουν ενδείξεις σταθερότητας στις αγορές χαμηλής και μέσης τάσης στη Δυτική Ευρώπη, καθώς ανέκαμψε η ζήτηση από τις αγορές δομικών υλικών και ενέργειας. Ωστόσο, αυτές οι αγορές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικές προκλήσεις και ο κλάδος θα επιδιώξει δυναμικά τη γεωγραφική διασπορά των εσόδων του μέσω της επέκτασης σε νέες αγορές, όπως οι Σκανδιναβικές χώρες και η Μέση Ανατολή.

Τέλος, θα συνεχίσει να δίνει βαρύτητα στην επιτυχημένη εκτέλεση υφιστάμενων έργων, την ανάθεση νέων έργων σε υφιστάμενες και νέες αγορές και τη βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών προκειμένου να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία που θα εμφανιστεί στην αγορά.

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει ασταθές. Η παγκόσμια αγορά σωλήνων από τη μία, επηρεάζεται θετικά από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου, που οδηγούν σε σημαντικό αριθμό νέων αγωγών, αλλά και από τη συστηματική συντήρηση των υφιστάμενων αγωγών.  Αντιθέτως, η επιβολή εξισωτικών (antidumping) και άλλων δασμών από τις ΗΠΑ πυροδότησε έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις από τοπικές μονάδες παραγωγής σωλήνων των ΗΠΑ προς παγκόσμιου βεληνεκούς παραγωγούς, όπως η Σωληνουργεία Κορίνθου.

Παρά τις δυσχέρειες αυτές, η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της, μέσω νέων επενδύσεων και της διείσδυσης σε νέες γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων.  Εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάληψη διαγωνισμών που προκηρύσσονται από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.  Στις προσπάθειες αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων έργων, το πρόγραμμα “Manufacturing Excellence”, η προώθηση της ψηφιοποίησης καθώς και προγραμμάτων εισαγωγής της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0) στις γραμμές παραγωγής της.  O μετασχηματισμός της Σωληνουργεία Κορίνθου σε εταιρεία με ένα πιο διαφοροποιημένο προφίλ προϊόντων αποτελεί ουσιώδες μέρος της ατζέντας της για καινοτομίες για όλο το 2019 και το 2020.  Η εταιρεία διατηρεί τις θετικές προοπτικές της για το 2020, καθώς αναμένονται η εκτέλεση του έργου G.I.G.B. (αγωγός φυσικού αερίου διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας) αλλά και αναθέσεις άλλων σημαντικών υποθαλάσσιων και χερσαίων έργων.

Παρά την τρέχουσα αστάθεια της αγοράς, η Cenergy Holdings αναμένει να διατηρήσει τη θετική δυναμική που κατέγραψε το 2019.  Για το 2020, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται θα βελτιωθεί περισσότερο καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν να αναπτύσσονται και τόσο η ζήτηση όσο και οι τιμές στις αγορές μας επιδεικνύουν θετικές τάσεις.  Από την άλλη, η πανδημία του COVID-19 αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.  Επομένως, οι θυγατρικές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του ιού και είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τυχόν βραχυπρόθεσμες μεταβολές στη ζήτηση.  Οι διεθνείς πολιτικές στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν έντονα τις επιδόσεις το 2020, ενώ η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού και η αστικοποίηση συνεχίζουν να διασφαλίζουν τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου.  Μελλοντικά, η Cenergy Holdings αναμένεται να κερδίσει από το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών που διαθέτει ενώ παραμένει καλά τοποθετημένη ώστε να αξιοποιήσει τις βελτιούμενες συνθήκες στην αγορά ενέργειας και να στηρίξει τις εταιρείες της στον σημαίνοντα ρόλο που παίζουν σήμερα παγκοσμίως όσον αφορά τις λύσεις μεταφοράς ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων.

 

Related posts

Costamare: Τι αναφέρει για την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών της

banksnews

Η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη Folli Follie

banksnews

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές

banksnews

Τεχνική Ολυμπιακή: Η Kimi Maritime απέκτησε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

banksnews

Whitetip Investments: Ιδρύει το πρώτο ESG Transformation Fund στην Ελλάδα

banksnews

Βιοκαρπέτ: ΕΓΣ για έκδοση ΚΟΔ 5,23 εκατ.

banksnews

Στην Deloitte ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της MLS

banksnews

Παπαϊωάννου (Fast Finance): Déjà Vu

banksnews

Όμιλος FOURLIS: Ζημιές 8,7 εκατ. ευρώ το 2020

banksnews