Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Cairo Mezz Plc: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο 9μηνο

Cairo Mezz Plc: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο 9μηνο

Η βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ελλάδα μετά την πρόοδο των προγραμμάτων εμβολιασμού κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2021, επέτρεψε το σταδιακό άνοιγμα από τις αρχές Μαΐου 2021 των οικονομικών δραστηριοτήτων που είχαν ανασταλεί, γεγονός που δημιούργησε θετικές προσδοκίες μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές για τους επόμενους μήνες.

Αυτό αναφέρει η Cairo Mezz Plc σε ανακοίνωσή της για τις επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ στη συνέχει σημειώνει:

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, υπήρξε νομισματική, δημοσιονομική και εποπτική στήριξη στην οικονομία τόσο από την Ελληνική Κυβέρνηση όσο και από τις Ευρωπαϊκές αρχές. Επιπλέον, τη 13η Ιουλίου 2021, το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Economic and Financial Affairs Council – ECOFIN) ενέκρινε το Ελληνικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με τίτλο «Ελλάδα 2.0» και η εκταμίευση της προχρηματοδότησης ύψους €4 δισ. πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2021.

Το συνολικό προϋπολογισμένο ποσό για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (Multiannual Financial Framework) ανέρχεται σε €1,2 τρισ. (σε τρέχουσες τιμές), εκ των οποίων περίπου €41 δισ. θα είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα. Όλα τα παραπάνω μέτρα εκτιμάται ότι θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα και σε συνδυασμό με την επανεκκίνηση των πλειστηριασμών, θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους θα εξαρτηθεί και από το βάθος και τη χρονική διάρκεια της πανδημίας, τα οποία παραμένουν αβέβαια.

cairotr

Η Cairo Mezz Plc κατέχει ομολογίες ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως των εταιρειών ειδικού σκοπού που κατέχουν το Χαρτοφυλάκιο Cairo. Τα έσοδά της συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τις απαιτήσεις από δάνεια που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Cairo, ήτοι απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η πανδημία ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα των οφειλετών να αποπληρώνουν τα δάνεια τους ή/και να οδηγήσει στην υπαγωγή τους σε νομοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν μέτρα προστασίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα των Εκδοτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από τις Ομολογίες. Δεδομένου ότι η ικανοποίηση των απαιτήσεων από τις Ομολογίες έπεται της πλήρους αποπληρωμής των απαιτήσεων από τις ομολογίες υψηλής εξασφάλισης, η πανδημία ενδέχεται να επηρεάσει το χρόνο είσπραξης των εσόδων της Εταιρίας.

Η Εταιρία δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση ή την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Χαρτοφυλακίου Cairo και άρα τη διαμόρφωση των εσόδων της. Κατά συνέπεια η τυχόν επίπτωση του Covid -19 θα απεικονιστεί στην εύλογη αξία των ομολογιών που κατέχει, όπως αυτή θα υπολογιστεί την 31η Δεκεμβρίου 2021, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο του Χαρτοφυλακίου Cairo. Η αποτίμηση των Ομολογιών θα γίνει σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αποτίμηση θα βασιστεί σε υποθέσεις, παραδοχές και προβλέψεις, με βάση τις οικονομικές συνθήκες και τις συνθήκες των χρηματοοικονομικών και άλλων αγορών.

 • εννεάμηνο
 • Cairo Mezz Plc
 • πανδημία
 • χαρτοφυλάκιο
 • μη εξυπηρετούμενα δάνεια

  Related posts

  Newsphone: Υπεγράφη η «Συμφωνία Μετόχων» για τον έλεγχο της εταιρείας

  banksnews

  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Στα €51,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη του 2019

  banksnews

  Costamare: Τι αναφέρει για την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών της

  banksnews

  Oι απαιτήσεις του Ελλάκτωρα από το Ελληνικό Δημόσιο

  banksnews

  Lavipharm: Στα 2,2 εκατ. τα κέρδη του 2020

  banksnews

  Η αντιστροφή καμπύλης των ΗΠΑ ρίχνει τις ευρωαγορές

  banksnews

  ΤΑΙΠΕΔ: Ποια επενδυτικά σχήματα θα διεκδικήσουν τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

  banksnews

  Νευρικότητα στις ευρωαγορές λόγω του κορωνοϊού

  banksnews

  Νέο ομολογιακό δάνειο €100 εκατ. για την Ιατρικό Αθηνών

  banksnews