Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

AVE: Αύξηση πωλήσεων κατά 14% στο εννεάμηνο

AVE: Αύξηση πωλήσεων κατά 14% στο εννεάμηνο

Σε 107,24 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της «AVE Α.Ε.» στο 9μηνο του 2021, έναντι 93,99 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, καταγράφοντας αύξηση 14%.

Πιο αναλυτικά:

Α. Τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

avea

Σημειώνεται η μείωση των πωλήσεων κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, προερχόμενη κυρίως από τη μείωση στις πωλήσεις προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας συνέπεια της έλλειψης πρώτων υλών στην βιομηχανία (microchips, ημιαγωγοί, χαλκός) που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ηλεκτρονικών προϊόντων (mobiles, tablets, laptops κτλ.). Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις μειωμένες πωλήσεις videogames και ταινιών στους τηλεοπτικούς σταθμούς, οδήγησαν σε μειωμένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο της περσινής χρήσης που εκφράζεται τόσο σε επίπεδο EBIT όσο και EBITDA.

Β. Τα ανωτέρω αποτελέσματα προστιθέμενα σε αυτά του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, διαμορφώνουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2021, ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 107,14 εκ. ευρώ, έναντι € 94 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 14%, προερχόμενη από τον τομέα διανομής προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας. Οι επιδόσεις του ομίλου εμφανίζονται βελτιωμένες κατά το εννεάμηνο 2021, σε συνέχεια της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα που επέβαλλε η πανδημία από το 2020. Οι δομικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της καθημερινότητας των πολιτών (ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεκπαίδευση, τηλεργασία, ψηφιοποίηση συναλλαγών με το Δημόσιο) ενίσχυσαν περαιτέρω την ζήτηση για προϊόντα τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας. Ο ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είχε ως αποτέλεσμα την συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.

β) Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν αρνητικά κατά € 498,62 χιλ. έναντι ζημιών € 1,25εκ το αντίστοιχο 9μηνο της προηγούμενης χρήσης.

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε € 2,83 εκ έναντι € 2,15 εκ για το 9μηνο 2020, σημειώνοντας αύξηση 32%.

δ) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30.09.2021 ανέρχεται σε € 8,58 εκ έναντι € 12,08εκ την 31.12.2020.

ε) Το σύνολο του δανεισμού κατά την 30.09.2021 σε επίπεδο Ομίλου, ανήλθε στα ίδια επίπεδα με αυτά της 31.12.2020, και διαμορφώθηκε στα €56,67εκ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες της διοίκησης για περεταίρω ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

στ) Τέλος, το σύνολο των υποχρεώσεων σε ενοποιημένο επίπεδο μειώθηκε την 30.09.2021 σε € 93,26 εκ έναντι € 113,93 εκ. (-18,05%) την 31.12.2020, συνεπεία της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης του κλάδου των ψυχαγωγικών πάρκων και της μη ενσωμάτωσης στον όμιλο υποχρεώσεων που αφορούσαν στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό κλάδο.

Συνοπτικά τα παραπάνω δεδομένα για το εννεάμηνο, μαζί με τα μεγέθη της αντίστοιχης περσινής χρήσης, απεικονίζονται για σκοπούς πληρέστερης κατανόησης στον πίνακα που ακολουθεί:

aveb

Κατά το 4ο τρίμηνο του έτους, προβλέπεται μείωση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων λόγω περιορισμού των παραδόσεων από τους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακών προϊόντων ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας έλλειψης πρώτων υλών στην βιομηχανία (microchips, ημιαγωγοί, χαλκός), όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω.

Αναφορικά με τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η μέχρι σήμερα πορεία και επιδόσεις του Ομίλου εμφανίζουν ανοδική εξέλιξη, σαν συνέχεια της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα που επέβαλλε η πανδημία από το 2020 (ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεκπαίδευση, τηλεργασία, ψηφιοποίηση συναλλαγών με το Δημόσιο) τα οποία ενίσχυσαν περαιτέρω την ζήτηση για προϊόντα τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας.

Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στον Όμιλο, δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος του Ομίλου, εκτιμώντας ότι εντός του 2022 θα υπάρξει αποκλιμάκωσή της.

 • AVE ΑΕ
 • πωλήσεις
 • κύκλος εργασιών
 • τρίτο τρίμηνο
 • οικονομικά μεγέθη

  Related posts

  Επιφυλακτικές κινήσεις στις ευρωαγορές

  banksnews

  Το περιβάλλον ευνοεί την επαναφορά του Χ.Α. στα προηγούμενα υψηλά

  banksnews

  AXIA e-Shareholders’ Meeting: Νέα υπηρεσία για τις εξ αποστάσεως Γ.Σ.

  banksnews

  Ένα σταθερό διεθνές κλίμα και τα μεγέθη β’ τριμήνου ίσως ευνοήσουν το Χ.Α.

  banksnews

  ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αλλαγή ΔΣ και διαχειριστικό έλεγχο ζητούν οι Ολλανδοί

  banksnews

  Το ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή και οι μεγάλες «πράσινες» επενδύσεις

  banksnews

  Forthnet: Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας τραπεζών – United Group

  banksnews

  Καραμολέγκος: Στο 94,31% το ποσοστό της Εμ. Καρ. Μονοπρόσωπη

  banksnews

  Αρνητικό γύρισμα στις ευρωαγορές μετά τους δασμούς Τραμπ

  banksnews