Image default
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Attica Bank: Στο δημόσιο τα warrants

Την έκδοση 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) ανακοίνωσε η Attica Bank, ενώ παράλληλα όρισε τιμή εξαγοράς τα 0,1530 ευρώ ανά τίτλο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και την 15.09.2021.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη γενική συνέλευση αποφάσισε το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ύψους 151,8 εκατ. ευρώ, το οποίο εν συνεχεία κεφαλαιοποιείται και η τράπεζα εκδίδει warrants, που θα διατεθούν δωρεάν στο Δημόσιο.

Οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης (warrants), που λαμβάνει δωρεάν το Δημόσιο, αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης (151.8 εκατ. ευρώ). Ως αγοραία αξία νοείται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής των προηγούμενων 30 συνεδριάσεων , σταθμισμένος με τον όγκο συναλλαγών.

Οι υφιστάμενοι (μεγαλο)μέτοχοι της Attica Bank μπορούν, βάσει του νόμου, να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς των warrants, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρόκειται να το πράξουν. Αν επιβεβαιωθεί η παραπάνω πληροφορία, το Δημόσιο αποκτά τη δυνατότητα να μεταβιβάσει τα warrants σε τρίτο επενδυτή. Ούτε, όμως, από αυτό το μέτωπο προκύπτει, προς το παρόν, ενδιαφέρον.

Η ανακοίνωση

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 12.08.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021 έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις:

Διαπίστωσε, το σχηματισμό του -κατά τις προβλέψεις του νόμου- ειδικού αποθεματικού, ύψους €151.854.439,86 και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αποφάσισε την έκδοση, στις 16.08.2021, 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και την παράδοση αυτών κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι τίτλοι θα προσφερθούν μέσω του δικαιώματος εξαγοράς στους μετόχους της Τράπεζας, μετά θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

Αποφάσισε ότι, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2021 με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και την 15.09.2021 ενώ παρείχε, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην τιμή εξαγοράς σε υφιστάμενους μετόχους και τρίτους.

Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με λεπτομέρειες επί της ανωτέρω διαδικασίας.

Related posts

Προειδοποίηση Ενωσης Τραπεζών για απάτες σε βάρος πελάτων

banksnews

Αλμα 63% για τα κέρδη της UBS το δεύτερο τρίμηνο

banksnews

Στήριξη του αγροτικού τομέα και της βιοοικονομίας από την Παγκρήτια Τράπεζα

banksnews

Καταθέσεις νοικοκυριών: Οπλο 12 δισ. ευρώ για επανεκκίνηση της οικονομίας

banksnews

Πειραιώς: Η μόνη ελληνική εταιρία στην κορυφαία βαθμίδα αξιολόγησης του CDP

banksnews

Αυξήθηκαν 1 δισ. οι καταθέσεις ιδιωτών το Φεβρουάριο

banksnews

Δεν θα εκδικαστεί η ανακοπή για τις αποζημιώσεις της Ελευθεροτυπίας

banksnews

Δεν έπιασαν τις προσδοκίες τα κέρδη της Goldman Sachs το Q4

banksnews

Πράσινο φως στο deal ΝΕΧΙ-Alpha Bank στις κάρτες πληρωμών από Επιτροπή Ανταγωνισμού

banksnews