Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

AS Company: Μείωση 20% στις πωλήσεις του εννεαμήνου

AS Company: Μείωση 20% στις πωλήσεις του εννεαμήνου

Η As Company σε συνέχεια σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το Γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2020 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητα της.

Ειδικότερα τα κρίσιμα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας για το εννεάμηνο του 2020, συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

as

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο ανήλθε σε 12,348 εκ. ευρώ έναντι 15,485 εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση -20,26%. Η πτώση του κύκλου εργασιών οφείλεται στη καταλυτική επίδραση της πανδημίας COVID-19 που επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις της περιόδου Μάρτιος – Ιούνιος με αποτέλεσμα στο τέλος του εξαμήνου οι ενοποιημένες πωλήσεις να παρουσιάζουν μείωση -26,33% και -28,17% στην Μητρική.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανέκαμψε το Γ’ τρίμηνο σημειώνοντας μικρή μείωση – 6,0% ( Γ’ τρίμηνο 2020 πωλήσεις 4,349 εκ. ευρώ έναντι 4,627 εκ. ευρώ του Γ’ τριμήνου 2019).

Η μείωση του κύκλου εργασιών επηρέασε αρνητικά τόσο το EBITDA όσο και τα κέρδη προ φόρων. Ειδικότερα σε επίπεδο Ομίλου το EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,906 εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση -38,65% και τα κέρδη προ φόρων (EBT) σε 1,298 εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση -60,36%. Τα αντίστοιχα ποσά στο τέλος του Α’ εξαμήνου παρουσίαζαν μείωση EBITDA – 57,73% και κέρδη προ φόρων -82,58%.

Τα ταμιακά διαθέσιμα και οι επενδύσεις σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

asd

Τραπεζικός δανεισμός δεν υφίσταται στο τέλος του εννεάμηνου 2020 για τον Όμιλο και την Εταιρία , γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση.

Τα συγκριτικά στοιχεία για το κεφάλαιο κίνησης (Απόθεμα και Απαιτήσεις από Πελάτες – Εμπορικές Υποχρεώσεις) διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

tgtgt

Οι πωλήσεις της Εταιρίας για το μήνα Οκτώβριο κυμάνθηκαν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα ( 3,136 εκ. ευρώ για το 2020 έναντι 3,192 εκ. ευρώ για το 2019) παρουσιάζοντας σημάδια ανάκαμψης των πωλήσεων. Όμως με βάση τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από το κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 απαγορεύθηκε στα καταστήματα τροφίμων ( super market ) και τα καταστήματα λιανικής η διάθεση παιχνιδιών καθώς και σε εξειδικευμένα καταστήματα. Ο περιορισμός αυτός είχε και έχει σημαντική επίδραση στις πωλήσεις σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο ζήτησης των προϊόντων του Ομίλου.

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία και τις πρόσφατες εξελίξεις, διαφαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών – κερδοφορία της τρέχουσας θα είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας , τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα τόσο της Εταιρίας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο. Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα , διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης ενώ κίνδυνος επισφάλειας δεν υφίσταται μέχρι σήμερα. Ο Όμιλος έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής της λειτουργίας και έχει θέσει από την πρώτη στιγμή σε εφαρμογή σχέδιο διασφάλισης της υγείας του προσωπικού της.

 • AS Company
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Related posts

  ΑΔΜΗΕ: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη 84,9 εκατ. ευρώ το 2020

  banksnews

  Marfin Investment Group: Πωλήσεις €1,06 δισ. το 2019

  banksnews

  Η Μύκονος… τρομάζει το ελληνικό χρηματιστήριο

  banksnews

  Χ.Α.: Ζητούμενο η συναλλακτική αναβάθμιση

  banksnews

  Θέμα χρόνου η παραχώρηση της Vivartia στο CVC έναντι 175 εκατ.

  banksnews

  Νίκας: Από 17 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

  banksnews

  Χ.Α.: Εντός του εκτιμώμενου trading range ο ΓΔ

  banksnews

  «Μπάσιμο» στην αγορά των wearables από την MLS

  banksnews

  Πιθανή βελτίωση στο ΧΑ μετά την υποχώρηση της τιμής πετρελαίου

  banksnews