Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Alpha Trust- Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη €3,11 εκατ. το 2021

Alpha Trust- Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη €3,11 εκατ. το 2021

Καθαρά κέρδη €3,11 εκατ. παρουσίασε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (Δ.Π.Χ.Α.).

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2021 παρουσιάζονται ως ακολούθως:

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €4,71 εκατ., έναντι €1,73 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,13 εκατ. έναντι €889 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €3,11 εκατ. έναντι €878 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο κατά 24,75% τη χρήση 2021, με την  
εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €15,10 εκατ. ή €9,4116 ανά μετοχή στις 31/12/2021.

Στο τέλος της χρήσης 2021, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 86,91% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 1,98% σε ομόλογα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 • Τη σύσταση Επιτροπής ESG επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία άπτονται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και προέβη στον ορισμό των μελών της.
 • Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 συνολικού ποσού €802.272, ήτοι 0,50 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού €401.136 ή €0,25 ανά μετοχή που αντιστοιχεί στα προσωρινά μερίσματα της χρήσης που έχουν διανεμηθεί. Tο επιπλέον ποσό για διανομή που προκύπτει ανέρχεται σε €401.136, ήτοι €0,25 ανά μετοχή.

Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος € 6,90 στις 29/03/2022, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -23,07%.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και οι βασικοί δείκτες περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:

Αποτελέσματα χρήσης (ποσά σε χιλ.)

1/1-31/12/2021

1/1-31/12/2020

Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου

€ 4.711

€ 1.733

Μικτά κέρδη

€ 3.396

€ 1.179

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων (EBT)

        € 3.126 

€ 889

Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους (Net profit after tax)

€ 3.111

€ 878

Βασικοί Δείκτες

31/12/2021

31/12/2020

Εσωτερική Λογιστική Αξία (Ν.Α.V.)

€ 15.101 χιλ.

€ 12.693 χιλ.

Εσωτερική Λογιστική Αξία (Ν.Α.V. ανά μετοχή)

€ 9,41

€ 7,91*

     * Τιμή προσαρμοσμένη στο νέο αριθμό μετοχών όπως αυτός προέκυψε έπειτα από το split (4:1).

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., που αποτελεί τη μοναδική εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο Χ.Α., παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επενδυτική της στρατηγική η οποία εδράζεται στην αξιολόγηση των θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών, αποτελώντας το κατάλληλο επενδυτικό μέσο για τη δημιουργία υπεραξίας και τη διανομή εισοδήματος στους μέτοχους της.

 • Alpha Trust
 • Alpha Trust Ανδρομέδα
 • Ανδρομέδα
 • κέρδη
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Related posts

  Χ.Α.: Ο Σεπτέμβριος, οι 850 μονάδες και τα τεχνικά δεδομένα

  banksnews

  Ο ΤΙΤΑΝ εγκαινιάζει το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου

  banksnews

  MYTILINEOS: Επένδυση σε «πράσινα» καύσιμα-Συνεργασία με την Selcoms-i

  banksnews

  Νέος CEO της Alpha Αστικά Ακίνητα ο Ιωάννης Γκάνος

  banksnews

  ΚΡΕΚΑ: Μείωση του κύκλου εργασιών το 2021

  banksnews

  Πλαστικά Κρήτης: «Πράσινο φως» στην ΑΜΚ-Εκλογή νέων μελών στο ΔΣ

  banksnews

  Oι 13 διαγραφές εισηγμένων το 2021

  banksnews

  Τέρνα Ενεργειακή: Άδεια για παροχή εγγυήσεων υπέρ της Optimus Energy

  banksnews

  Optima Bank: Στα 16 ευρώ η τιμή στόχος για τη μετοχή

  banksnews