Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Πράσινο φως στην απόσχιση κλάδου

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που συνεδρίασε στις 2.4.2021, εγκρίθηκε στις 16.4.2021 η διάσπασή της δι’ απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας, δυνάμει της υπʼ αριθ. 45089/16.04.2021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2528649.

Με την έγκριση της Διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Συστήνεται η νέα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡ-ΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 (εφεξής η «Επωφελούμενη»), η οποία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο του μεταβιβαζόμενου σε αυτήν Κλάδου Τραπεζικής Δραστηριότητας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου τραπεζικού κλάδου με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2020 και διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Η Επωφελούμενη, με έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40 (Τ.Κ. 102 52), (τηλ. 210 326 0000) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000, ως καθολική διάδοχος του αποσχιζόμενου Κλάδου Τραπεζικής Δραστηριότητας, συνεχίζει απρόσκοπτα ως πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του υφιστάμενου Δικτύου Καταστημάτων και των εναλλακτικών ψηφιακών δικτύων εξυπηρέτησης, τις δραστηριότητες του εν λόγω Κλάδου, όπως ενδεικτικά αποδοχή καταθέσεων, χορήγηση δανείων και πιστώσεων, παροχή εγγυήσεων, παροχή επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών πληρωμών, φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων, εκμίσθωσης θυρίδων κ.λπ. Επίσης, στην Επωφελούμενη μεταφέρεται αυτομάτως και εκ του νόμου το σύνολο κάθε μορφής καταθέσεων της Διασπώμενης.

β) Η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος της Επωφελούμενης, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών έκδοσης της Επωφελούμενης, και ειδικότερα 50.838.244.961 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του Ευρώ (Ευρώ 0,10) η καθεμία.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και θα διατηρεί δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν τραπεζικές δραστηριότητες, ενώ οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εν λόγω μεταβολή του σκοπού της Διασπώμενης, καθώς και η νέα επωνυμία της («ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») θα αποτυπωθούν στο τροποποιημένο Καταστατικό της, για το οποίο το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση, μόλις ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Related posts

Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων από την Eurobank

admin

Παζάρι τραπεζών και funds για τα -σχεδόν- κλεισμένα deals

admin

Στεγαστικά: Σε ποιους και με τι όρους δίνονται δάνεια

admin

Πρώτα σύννεφα πολέμου στα ρυθμισμένα δάνεια

admin

Η Alpha Bank συμβάλει στην διευκόλυνση των δανειοληπτών μέσω της «Γέφυρας»

admin

Τρίμηνη παράταση στο πρόγραμμα «Γέφυρα», πάει πίσω ο πτωχευτικός

admin

Moody’s: Θα καθυστερήσει η μείωση των NPLs στην Ελλάδα

admin

Η πανδημία, τα NPEs και η διαχείριση κινδύνων σε Ελλάδα-Ευρώπη

admin

UBS και Credit Suisse αναβάλουν μερικώς την καταβολή μερίσματος για το 2019

admin