Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Χρηματιστήριο: Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων αδειοδοτήθηκε με βάση τον κανονισμό CSDR

Χρηματιστήριο: Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων αδειοδοτήθηκε με βάση τον κανονισμό CSDR

Το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ATHEXCSD) αδειοδοτήθηκε με βάση τον Κανονισμό Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (CSDR) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με ισχύ από 12 Απριλίου 2021.

Το ΑΤΗΕΧCSD θα παρέχει τις υπηρεσίες Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων όπως ορίζεται πλέον στον Κανονισμό Λειτουργίας του και στις εφαρμοστέες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι:

Το ΑΤΗΕΧCSD θα συνεχίσει να προσφέρει απρόσκοπτα σε Συμμετέχοντες και τους παγκόσμιους Θεματοφύλακες τη δυνατότητα να τηρούν μέσω της υπάρχουσας (straight through processing – STP) διαδικασίας χαρτοφυλάκια για άνω του 1.5 εκατομμυρίου επενδυτών που τα τηρούν σε διακριτούς λογαριασμούς (segregated accounts). Επιπροσθέτως, το ΑΤΗΕΧCSD προσφέρει πλέον και τη δυνατότητα τήρησης συλλογικών λογαριασμών επενδυτών από οποιονδήποτε διαμεσολαβητή στην αλυσίδα των διαμεσολαβητών, μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών. Στο νέο πλαίσιο, ο κάτοχος του εν λόγω συλλογικού λογαριασμού επενδυτών είναι υπεύθυνος για:

 • Την είσπραξη, αναφορά και καταβολή του φόρου επί των πωλήσεων τίτλων που τηρούνται σε συλλογικό λογαριασμό μέσω του τοπικού Συμμετέχοντα και του ΑΤHEXCSD στις Φορολογικές Αρχές σε σχέση με τυχόν εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (OTC internalized instructions), οι οποίες διενεργούνται εντός της αλυσίδας διαμεσολαβητών και για λογαριασμό του πωλητή.
 • Τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τα εταιρικά γεγονότα των εκδοτών ή τα αιτήματα ταυτοποίησης μετόχων στην αλυσίδα διαμεσολαβητών και γνωστοποίηση της ταυτότητας των μετόχων ως απάντηση στα εν λόγω αιτήματα, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ε.Κ.2018/1212 και τα καθιερωμένα πρότυπα της αγοράς σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο SRD II.

Με βάση τον Κανονισμό CSDR το ΑΤΗΕΧCSD είναι σε θέση να παρέχει όλες τις κύριες και τις περισσότερες από τις επιτρεπόμενες επικουρικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης μητρώου, σε εκδότες άλλων δικαιοδοσιών, μέσω των υπηρεσιών «διαβατηρίου» που επιτρέπει ο CSDR.

Οι εκδότες-πελάτες του ATHEXCSD θα εξυπηρετούνται επίσης καλύτερα καθώς:

 • Θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τις καθημερινές υπηρεσίες μητρώου που προσφέρονται από το ΑΤΗΕΧCSD, επιτρέποντάς τους να προσδιορίζουν τους δικαιούχους απευθείας από τους διακριτούς λογαριασμούς αλλά, πλέον, και από τους κατόχους συλλογικών λογαριασμών επενδυτών οι οποίο πλέον σημαίνονται (flag) σε επίπεδο ATHEXCSD. Aυτό δίνει τη δυνατότητα, κατόπιν αιτήματός των εκδοτών, για διενέργεια ταυτοποίησης των μετόχων πίσω από τους συλλογικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο SRD II. Επομένως, το ATHEXCSD θα μπορεί να τους προσφέρει όποτε θελήσουν το πλήρες μετοχολόγιο στους χρόνους που προβλέπει το νέο θεσμικό περιβάλλον.
 • Θα μπορούν να λαμβάνουν premium υπηρεσίες από το ΑΤΗΕΧCSD, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου SRD II, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης ανακοινώσεων εταιρικών πράξεων μέσω της χρήσης μηνυμάτων ISO 15022 και των ανακοινώσεων της Γενικής Συνέλευσης μέσω της χρήσης μηνυμάτων ISO 20022.
 • Θα μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση της πλατφόρμας «AXIA» του ATHEXCSD για μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών για την υποστήριξη εξ αποστάσεως γενικών συνελεύσεων τους. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα «AXIA» πλέον προσφέρει συλλογή ψήφων, ψήφο μέσω αντιπροσώπων, συμφωνία των στοιχείων ταυτοποίησης των μετόχων όπως αυτά λαμβάνονται από την αλυσίδα διαμεσολαβητών, διενέργεια των γενικών συνελεύσεων και ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την καταμέτρηση και την καταγραφή των ψήφων τους. Για τα παραπάνω ακολουθούνται τα πανευρωπαϊκά πρότυπα και η χρήση μηνυμάτων ISO 20022 στις σχετικές ροές διαδικασιών.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ΑΤΗΕXCSD, δήλωσε:

«O κανονισμός CDSR παρέχει στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγοράς ένα κοινό σύνολο υψηλών και συνεκτικών προτύπων μεταξύ των συμμορφούμενων Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων. Η άδεια λειτουργίας κατά CSDR είναι ένα σημαντικό βήμα του ομίλου προς την Ευρωπαϊκή σύγκληση τα κεφαλαιαγοράς εξασφαλίζοντας παράλληλα την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών διεθνώς αναγνωρισμένης προστιθέμενης αξίας στους Συμμετέχοντες και τους Εκδότες μας, διατηρώντας ανέπαφο το DNA της αγοράς μας. Το νέο περιβάλλον υποστηρίζοντας πλήρως τους συλλογικούς λογαριασμούς επενδυτών στην Ελλάδα αναμένεται να διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση στην αγορά μας για μια κατηγορία διεθνών επενδυτών.»

 • Χρηματιστήριο Αθηνών
 • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • ΑΤΗΕΧCSD
 • σωκρατησ λαζαριδησ

  Related posts

  Οι αναταράξεις των διεθνών αγορών επιδρούν στο Χ.Α.

  banksnews

  Συνεχίζεται η συσσώρευση στον Γενικό Δείκτη του Χ.Α.

  banksnews

  Χρηματιστήριο Αθηνών: Διαγράφονται πέντε εισηγμένες από το ταμπλό-Ποιες είναι

  banksnews

  Performance Technologies: Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

  banksnews

  ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή

  banksnews

  X.Α.: Τετραήμερο «lockdown» με μείωση 2,6 δισ. ευρώ στην κεφαλαιοποίηση

  banksnews

  Απεβίωσε ο γνωστός χρηματιστής Αλέξανδρος Πουλαρίκας

  banksnews

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  banksnews

  Τέρνα Ενεργειακή: «Πράσινο» φως στη διανομή μερίσματος €0,17 ανά μετοχή

  banksnews