Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΑΓΕ: Οριακή αύξηση πωλήσεων το 1ο τρίμηνο, 9,5% στην Ελλάδα 

Κατά 2,1% αυξήθηκαν στο α’ τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις της ΦΑΓΕ σε αξία και κατά 5% σε όγκο, με την αγορά των ΗΠΑ να υποαποδίδει, ενώ καλές επιδόσεις εμφανίζουν Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η Ελλάδα, όπου η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού.

Συνολικά οι πωλήσεις του ομίλου, που προχωρά επίσης σε νέα επένδυση στη Δυτική Ευρώπη έχοντας ακυρώσει τα σχέδια για εργοστάσιο στο Λουξεμβούργο, είναι ευνοημένες κατά 3,8% από την αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας. Αντίθετα, επιβαρυντικά λειτούργησε η μέση καθαρή τιμή πώλησης σε όλες τις αγορές, που σημείωσε μείωση κατά 6,7%.

Αδύναμες παρέμειναν οι πωλήσεις στις ΗΠΑ ενώ αύξηση σημειώθηκε στην ελληνική αγορά, 9,5% σε αξία και 8,6% σε όγκο ενώ παρατηρείται και αύξηση των τιμών του γάλακτος που χρησιμοποιείται στις ελληνικές εγκαταστάσεις κατά 3,3%.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου σε αξία στο α’ τρίμηνο ανήλθαν σε 134,4 εκατ. δολ., με αύξηση 2,8 εκατ. δολ. (2,1%). Αύξηση σημειώθηκε στις πωλήσεις σε αξία στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα κατά 21,4%, 21% και 9,5%, αντίστοιχα, αλλά στον αντίποδα βρέθηκαν οι ΗΠΑ με μείωση της αξίας πωλήσεων κατά 8,5%.

Οι πωλήσεις σε όγκο αυξήθηκαν κατά 5% ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του όγκου πωλήσεων στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα κατά 12,6%, 14,9% και 8,6%, αντίστοιχα, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των πωλήσεων σε όγκο στις ΗΠΑ κατά 0,9%.

Σημειώνεται ότι πωλήσεις εκτός Ελλάδας αντιπροσώπευαν το 85,1% των συνολικών πωλήσεων (σε αξία) στο α’ τρίμηνο του 2021 συγκριτικά με το α’ τρίμηνο του 2020 που ήταν 86,1%. 

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 53,4 εκατ. δολ. σημειώνοντας αύξηση 3,8 εκατ. δολ. ή 7,7% και ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 39,8% έναντι 37,7% στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η αύξηση οφείλεται στη μείωση των τιμών του γάλακτος που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στις ΗΠΑ κατά 9%, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των τιμών του γάλακτος που χρησιμοποιείται στις ελληνικές εγκαταστάσεις κατά 3,3%.

Τα έξοδα πωλήσεων, καθώς και τα γενικά και διοικητικά έξοδα ήταν 34,1 εκατ. δολ., με αύξηση 2,3 εκατ. δολ. ή 7,2%, από 31,8 εκατ. δολ. πέρυσι λόγω κυρίως της αύξησης στις διαφημιστικές δαπάνες και στα μεταφορικά κόστη.

Το λειτουργικό κέρδος ενισχύθηκε κατά 11,2% σε 18,8 εκατ. δολ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10 εκατ. δολ. από 9,4 εκατ. δολ. και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 12,3 εκατ. δολ. έναντι καθαρών κερδών 7,3 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο πέρυσι. 

Σχετικά με τη νέα παραγωγική μονάδα που σχεδιάζει ο όμιλος στη Δυτική Ευρώπη προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση στην περιοχή, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με διάφορους προμηθευτές και εργολάβους που σχετίζονται με αυτήν την επένδυση. Τα πληρωτέα ποσά βάσει αυτών των συμφωνιών στις 31 Μαρτίου 2021 υπολογίζονταν σε 27,112 εκατ. δολ., με ορίζοντα αποπληρωμής για το μεγαλύτερο μέρος ένα με πέντε έτη.

Η εταιρεία, όπως αναφέρει στις οικονομικές της καταστάσεις, διαθέτει επάρκεια κεφαλαίων, ρευστότητα και πιστωτικές γραμμές, για να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και το επιχειρηματικό της πλάνο. Τα ταμειακά διαθέσιμα στην εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν σε 202,3 εκατ. δολ. ενώ ως βασικούς κινδύνους αξιολογεί πέντε παράγοντες.

Οι αβεβαιότητες

Πιο συγκεκριμένα πρώτος ιεραρχείται ο κίνδυνος από την έκθεσή της στον επιθετικό ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά. Δεύτερος είναι οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενώ τρίτος οι διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το κόστος παραγωγής. Τέταρτος κατατάσσεται ο κίνδυνος από την συνεχιζόμενη επίπτωση της οικονομικής κρίσης στις καταναλωτικές δαπάνες, ιδίως σε Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέλος επισημαίνεται η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας που επηρεάζει τις διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου.

Related posts

Αυξημένα έσοδα το πρώτο τρίμηνο για τη Wind

banksnews

Εννέα κούρσες και τέσσερα ΣΚΟΡ στην πρώτη ιπποδρομιακή συγκέντρωση του Μαρτίου

banksnews

Οκτώ όμιλοι στο δεύτερο γύρο για το mega-ΣΔΙΤ των ευρυζωνικών συνδέσεων

banksnews

Σε York Capital και Elements οι δραστηριότητες της Famar

banksnews

Σκάνδαλο Folli Follie: Ετοιμος να συνεργαστεί με την εισαγγελία ο Ι. Μπεγιέτης

banksnews

Πρόστιμο €150.000 για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

banksnews

ΕΥ: Πρόκληση για τις επιχειρήσεις ο μετασχηματισμός των νομικών διευθύνσεων

banksnews

Εστίαση και… κατεψυγμένα τονώνουν τα έσοδα της Vivartia

banksnews

Ξεκίνησε τις απευθείας πτήσεις Αθήνα-Παρίσι η SKY Express

banksnews