Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρία «βαριά» θέματα στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ

Τρία «βαριά» θέματα που αλλάζουν το μελλοντικό πρόσωπο της ΔΕΗ θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Επιχείρησης κατά την έκτακτη γενική συνέλευση που συγκαλείται αύριο στις 11 το πρωί, υπό τη σκιά της 24ωρης απεργίας της ΓΕΝΟΠ. Πρόκειται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕH, καθώς και την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ και τη συνακόλουθη απόσχιση του κλάδου του δικτύου διανομής, με εισφορά και απορρόφηση από τον Διαχειριστή.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι αναμένεται να εξουσιοδοτήσουν το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕH να προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση μέχρι και 232.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Οι νέες μετοχές προτείνεται να διατεθούν, μέσω δημόσιας προσφοράς, στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές και στο εξωτερικό, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με Βιβλίο Προσφορών.

Προτείνεται, επίσης, να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της ΔΕΗ, για λόγους, όπως αιτιολογείται, που έχουν να κάνουν, με την ευνοϊκή επενδυτική συγκυρία, για να μην αποθαρρυνθεί η εκδήλωση ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος από επενδυτές που δεν έχουν τέτοια δικαιώματα και για να διευρυνθεί η βάση των μετόχων της Επιχείρησης.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών θα έχει ως κατώτατη τιμή τα 2,48 ευρώ, με τη ΔΕH να επιδιώκει την αύξηση της συμμετοχής επενδυτών και τη ζήτηση μετοχών, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός των προσφορών και να μεγιστοποιηθεί η αξία των μετοχών που προσφέρονται.

Υπερταμείο και ΤΑΙΠΕΔ, που κατέχουν σήμερα αθροιστικά το 51% της ΔΕH (34% και 17% αντίστοιχα), έχουν ανακοινώσει την πρόθεση τους «να εξετάσουν τη μείωση της συμμετοχής τους σε μειοψηφικό ποσοστό καθοριστικής σημασίας (blocking minority), με απώτερο στόχο να αυξηθεί η ελεύθερη διασπορά στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ και να τοποθετηθούν ιδιώτες θεσμικοί επενδυτές». Το blocking minority, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν θα είναι κάτω του 34%.

Τα νέα κεφάλαια που προσδοκά να εισρεύσουν η ΔΕH προορίζονται για τη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου της, με αύξηση των επενδύσεων της σε 5,3 δισ. ευρώ στα επόμενα τρία χρόνια, και σε 8,4 δισ. ευρώ μέχρι το 2026. Στόχος είναι τα 7,2 GW -, συμπεριλαμβανομένων και υδροηλεκτρικών, μέχρι το 2024 και τα 9,1 GW μέχρι το 2026. Η ανάπτυξη αυτή εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει EBITDA 1,7 δισ. ευρώ το 2026. Επίσης, η ΔΕΗ θα διερευνήσει, την επέκταση της σε νέες δραστηριότητες στο εσωτερικό, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση και οι τηλεπικοινωνίες, καθώς και την έξοδο της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και θα ενισχύσει τη λειτουργική ευελιξία της μέσω μιας αποδοτικότερης και βιώσιμης κεφαλαιακής δομής.

Πώληση ΔΕΔΔΗΕ και απόσχιση κλάδου

Στην έγκριση των μετόχων θα τεθεί και η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Αγοραστής είναι η ελληνική MSCIF DYNAMI BIDCO Μονοπρόσωπη Α.Ε, 100% θυγατρική της Spear WTE Investments S.a.r.L., μέλους της Macquarie Infrastracture and Real Assets Group (MIRA). Στον διαγωνισμό ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής η Spear, με προσφορά 1.311.994.119 ευρώ. Το τίμημα υπόκειται σε αναπροσαρμογή, όπως αναφέρει η διοίκηση της ΔΕH. Η υπό έγκριση συναλλαγή θα διενεργηθεί μεταξύ ΔΕH και MSCIF, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό.

Η υπογραφή της οριστικής Σύμβασης Αγοράς Μετοχών (Share Purchase Agreement, SPA) προηγείται της γενικής συνέλευσης. Το SPA ορίζει ότι η απόσχιση του κλάδου διανομής, την οποία θα κληθούν, επίσης, να εγκρίνουν οι μέτοχοι της ΔΕΗ, θα ολοκληρωθεί μετά την υπογραφή του και σε διάστημα εννέα μηνών. Η απόσχιση, μαζί με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη γενική συνέλευση συνιστούν τις τρεις αναβλητικές αιρέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το τίμημα αναπροσαρμόζεται με τον μηχανισμό των Οικονομικών Καταστάσεων Ολοκλήρωσης, που θα συνταχθούν με ημερομηνία αναφοράς την ημέρα ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά ένα ποσό που θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του ΔΕΔΔΗΕ, όπως φαίνονται στις προσωρινές καταστάσεις, και των καθαρών στοιχείων ενεργητικού, όπως φαίνονται στις καταστάσεις ολοκλήρωσης. Τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού που προέρχονται από τις προσωρινές καταστάσεις ανέρχονται σε 825.086.900 ευρώ. Οποιαδήποτε αύξηση των καθαρών στοιχείων θα οδηγεί σε αύξηση του τιμήματος, ενώ οποιαδήποτε μείωση στην περιστολή του. Η αναπροσαρμογή του τιμήματος υπόκειται σε κατ’ ελάχιστο όριο 1.000.000 ευρώ, κάτω από το οποίο καμία αναπροσαρμογή, είτε θετική, είτε αρνητική, δεν θα γίνει.

Το SPA προβλέπει επιπρόσθετη καταβολή αποζημίωσης για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, ώστε να παρέχεται στον αγοραστή συνολική ασφάλεια 90.000.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, ΔΕH και ΔΕΔΔΗΕ θα διαπραγματευτούν Συμφωνία Διασύνδεσης Οπτικών Ινών, ώστε η Επιχείρηση να αποκτήσει πρόσβαση στις υποδομές διανομής για το δίκτυο οπτικών ινών που σχεδιάζει.

Η τελευταία σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι η Συμφωνία Μετόχων (SHA), για την οποία τα δύο μέρη θα έχουν δώσει τα χέρια κατά την υπογραφή του SPA. H SHA περιλαμβάνει τους όρους «συγκατοίκησης» στον ΔΕΔΔΗΕ που θα προκύψει μετά την απόκτηση του 49% από την MSCIF. Στο νέο 11μελές δ.σ. τα 6 θα διορίζονται από τη ΔΕH, τα 4 από τον επενδυτή και ένας από τους εργαζόμενους. Ο πρόεδρος θα εκλέγεται από το Δ.Σ. Η ΔΕH θα τοποθετεί τον Διευθύνοντα σύμβουλο και τον γενικό διευθυντή επιχειρήσεων, ενώ ο επενδυτής τον γενικό διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών. Η MSCIF θα έχει τα συνήθη δικαιώματα αρνησικυρίας (αλλαγές καταστατικού και επωνυμίας, εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, κλπ), για τρία χρόνια από την υπογραφή της SHA δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές της, εκτός κι αν ο αποκτών ανήκει στον ίδιο όμιλο με τον μέτοχο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με τη ΔΕΗ να έχει το δικαίωμα πρώτης προσφοράς.

Related posts

Πέντε εισηγμένες πατούν «restart» μέσα στην πανδημία

banksnews

Bread Factory: Παραδόθηκαν δυο κλίνες ΜΕΘ σε Γενικό και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

banksnews

Ανοικτά παραμένουν τα Καταστήματα Nova

banksnews

Αχτσιόγλου: Τετελεσμένα για το Ταμείο Ανάκαμψης, καμιά συζήτηση

banksnews

Πρωτοβουλία για τους μελισσοπαραγωγούς της Β. Εύβοιας από τον όμιλο Ηρακλής

banksnews

Στις 3 Οκτωβρίου η εξ αναβολής τακτική Γενική Συνέλευση της Folli Follie

banksnews

Σωματεία ΛΑΡΚΟ: Tο lockdown δεν θα μας αποτρέψει να παλέψουμε

banksnews

Πράκτορες ΟΠΑΠ: Τέλος στην ανομία των online εταιρειών

banksnews

Profile: Παρουσιάζει νέες πλατφόρμες στο συνέδριο Sibos 2021

banksnews