Image default
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία Astarti Designated Activity Company: Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (‘Οθωνος 8, Τ.Κ. 10557), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 (στο εξής η Τράπεζα), στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεών της από χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων και δανείων μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 («Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»), μεταβίβασε την 27.09.2021 στην εταιρεία ειδικού σκοπού «ASTARTI DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (George’s Dock, αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC Δουβλίνο 1, Ιρλανδία) και με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 635417 (στο εξής η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού), τις απαιτήσεις της από τις συμβάσεις δανείων και πιστώσεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της με αριθμό 468/28.09.2021 πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, που έχει καταχωρισθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο 12 και με α.α. 458 (στο εξής οι Απαιτήσεις).

Η διαχείριση των Απαιτήσεων έχει ανατεθεί από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα (υπό την ιδιότητά της αυτή, στο εξής ο Διαχειριστής), σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Περίληψη της σχετικής σύμβασης διαχείρισης καταχωρίσθηκε την 10.12.2018 στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 308/10-12-2018 πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθρο 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/2003) (στον τόμο 10, αρ.4), σε συνδυασμό με την με αριθμό 178/12.05.2020 πράξη καταχώρησης του εντύπου δημοσίευσης σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθρο 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/2003) (στον τόμο 11, αρ. 126).

Κατόπιν των ανωτέρω και επιπροσθέτως των ατομικών επιστολών που έχουν σταλεί σε δανειολήπτες/πιστούχους και εγγυητές των Απαιτήσεων, η Τράπεζα, ενεργώντας και υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής, και η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: δανειολήπτες/πιστούχοι, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, αντιπρόσωποι, πληρεξούσιοι, μέλη οικογένειας, δικηγόροι, αντίκλητοι, νόμιμοι εκπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, κλπ) ότι συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές (στο εξής τα Προσωπικά Δεδομένα) διαβιβάσθηκαν από την Τράπεζα στο Διαχειριστή, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, προς το σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων.

Αναφορικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της μεταβίβασης των Απαιτήσεων λόγω τιτλοποίησης σημειώνεται, συμπληρωματικά προς την ενημέρωση της Τράπεζας μέσω του Εντύπου Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της (https://www.eurobank.gr/el/gdpr-prosopika-dedomena) ότι διαβιβάστηκαν μόνο τα αναγκαία Προσωπικά Δεδομένα προς το σκοπό της μεταβίβασης και διαχείρισης των Απαιτήσεων (ενδεικτικά: δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, δεδομένα σχετικά με το ύψος, τυχόν εξασφαλίσεις, τους όρους των πιστώσεων από τις οποίες απορρέουν οι Απαιτήσεις κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι ορισμένα από τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν καταχωρισθεί στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, με την ανωτέρω πράξη καταχώρισης της σύμβασης μεταβίβασης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών.

Ρητά διευκρινίζεται ότι μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και ο Διαχειριστής, καθένας ενεργώντας αυτοτελώς, καθορίζοντας ανεξάρτητα από τον άλλο τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από το Διαχειριστή μπορείτε να αντλείτε από το Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή (https://www.eurobank.gr/el/gdpr-prosopika-dedomena ). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες αποδεκτών, όπως προκύπτει και από το ανωτέρω Έντυπο Ενημέρωσης, η Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ως διαχειριστής στο πλαίσιο τιτλοποίησης, στα οποία περιλαμβάνονται τα Προσωπικά Δεδομένα φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις Απαιτήσεις, στην εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και διακριτικό τίτλο «doValue Greece» («doValue Greece», με έδρα στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Κύπρου 27 & Αρχιμήδους, 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000), στην οποία (doValue Greece) η Τράπεζα στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης έχει αναθέσει τη διαχείριση απαιτήσεων κατά οφειλετών με μία ή περισσότερες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή τελούν σε ρύθμιση.

Στο μέτρο και στο βαθμό που η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού προβαίνει σε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, αναλυτική ενημέρωση για την εν λόγω επεξεργασία μπορείτε να αντλείτε από το έντυπο «ASTARTI Designated Activity Company – Πολιτική Εμπιστευτικότητας» της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, που βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στη διεύθυνση https://www.eurobank.gr/el/gdpr-enimerosi-foreon-apaitiseon .

Μετά τη μεταβίβαση των Απαιτήσεων, τα υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 σε σχέση με την παραπάνω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων απευθυνόμενοι εγγράφως προς τον Τομέα Specialized Segments & Customer Excellence Retail Banking του Διαχειριστή, στη διεύθυνση Παπαστράτου 19, Τ.Κ. 18545 Πειραιάς, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eurobank.gr .

Related posts

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δανείζεται 150 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2026

banksnews

Οι τριετίες στο ΣτΕ: Ανησυχία για μειώσεις σε μισθούς εργαζομένων έως 195 ευρώ αν δικαιωθεί ο ΣΕΒ

banksnews

Σε νέο χαμηλό η τουρκική λίρα – «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» για τον Ερντογάν

banksnews

ΕΡΓΑΝΗ: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις εργοδοτών για τα rapid test ανεμβολίαστων

banksnews

Τρελά κέρδη έως και 80% από την άνοδο της αξίας των πλοίων

banksnews

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κάτω από τις 800 μονάδες μετά από τρεις ημέρες απωλειών

banksnews

Μισθωτοί με μπλοκάκια: Πότε απαλλάσσονται από τη διπλή εισφορά – Τι ισχύει για τους νέους επαγγελματίες

banksnews

Στουρνάρας: Η μείωση δαπανών μετά τις εκλογές φέρνει πιο κοντά το στόχο για το πλεόνασμα

banksnews

Παρεμπόριο: Πρόστιμα 32.000 ευρώ μέσα σε μια εβδομάδα

banksnews