Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμβολαιογράφοι κατά ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου

Επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλαν 384 συμβολαιογράφοι από όλη την χώρα και ζητούν την άμεση παρέμβασή του για τα δυσλειτουργικά προβλήματα που δημιουργεί στην καθημερινή πρακτική η απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, η οποία καθορίζει την διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, τον τρόπο κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρου, κ.λπ.

Ο συμβολαιογραφικός κόσμος στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό αναφέρει ότι πριν από λίγες μέρες εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 1137/2020 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, για τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρου και λήψης πιστοποιητικών της φορολογίας κεφαλαίου, η εφαρμογή της οποίας δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των Δ.Ο.Υ., στη ροή των συναλλαγών, στους φορολογούμενους πολίτες και σε όλους τους επαγγελματίες που σχετίζονται με την εφαρμογή της και ιδιαίτερα στους συμβολαιογράφους, στο σώμα των οποίων ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων.

Παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν, επισημαίνουν οι συμβολαιογράφοι, στις 30/6/2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ όλων των προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ., του κ. Πιτσιλής και της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ Μαρίας Μενούνου και αποφασίστηκε να εφαρμοστεί κατά γράμμα η με αριθμ. 1137/2020 επίμαχη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, ενώ παράλληλα διαβιβάστηκε σχετική εντολή προς όλες τις Δ.Ο.Υ.

Οι 384 συμβολαιογράφοι απέστειλαν την επίμαχη επιστολή στον Πρωθυπουργό ως ύστατη προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος που έχει προκύψει και με την ελπίδα να κατανοήσει τα πρακτικά ζητήματα που δημιουργούνται, αλλά και με την ελπίδα να πρυτανεύσει η λογική και η ρεαλιστική αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης.

Προς επίρρωση των όσων υποστηρίζουν οι συμβολαιογράφοι, επικαλούνται έγγραφό του Συλλόγου Εργαζομένων Δ.Ο.Υ. Λάρισας προς τον κ. Πιτσιλή στο οποίο αναφέρονται προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που γεννά η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής, όπως και τα ονόματα των 384 συμβολαιογράφων που την υπογράφουν, έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κο ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με μεγάλη, δυστυχώς, αγανάκτηση, όχι μόνο δική μας, αλλά και των πολιτών που συναλλάσσονται μαζί μας, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα κάτωθι, σχετικά με την δυσλειτουργία τού δημοσίου τομέα, σε όλο το φάσμα αυτού και κυρίως, μετά και την δημοσίευση της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με αριθμό 1137/2020 (ΦΕΚ Β 2423/18-6-2020), των τμημάτων του κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ.

Λόγω της επαγγελματικής μας δραστηριότητας συναλλασσόμεθα, με πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά κυρίως και προεχόντως με τα τμήματα Κεφαλαίου και Εισοδήματος των Δ.Ο.Υ. Προ κορονοϊού, προσερχόμενοι οι πολίτες στα τμήματα Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ., διεκπεραίωναν τις υποθέσεις τους, τις σχετικές με μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές κ.λ.π., κατά νόμον αυθημερόν, δεδομένου ότι ο αρμόδιος υπάλληλος, αφού παραλάμβανε τη δήλωση, έλεγχε την πληρότητα του φακέλου και βεβαίωνε το φόρο.

Μετά την έκδοση της ως άνω Απόφασης (την οποία επισυνάπτουμε), το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ανέρχεται σε 62-63 ημέρες.

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζεται ο χρόνος, ο οποίος απαιτείται (προ της αποστολής της δήλωσης) για τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των δηλούντων πολιτών, οι οποίοι πλέον πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ ή στα Αστυνομικά Τμήματα, ή να προσπαθούν οι ίδιοι, με ηλεκτρονικά μέσα, που δεν γνωρίζουν να τα χειρίζονται, ή δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο, ΕΝΩ ΠΡΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ, το γνήσιο των υπογραφών εβεβαιώνετο από τους συμβολαιογράφους, κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο, χωρίς καμία επιβάρυνση των συναλλασσόμενων.

ΣΗΜΕΡΑ: α) εντός τριών ημερών από την παραλαβή της δήλωσης από την Δ.Ο.Υ., ο αρμόδιος υπάλληλος διαπιστώνει την επισύναψη ή μη, των απαιτούμενων και μόνο δικαιολογητικών, (παρ. 6 της άνω απόφασης), χωρίς να επαληθεύει το περιεχόμενο της δήλωσης, με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και β) εντός των επόμενων εξήντα (60) ημερών (παρ. 7 της Απόφασης) πραγματοποιείται η επαλήθευση.

Η διαδικασία αυτή, εκτός των πολυάριθμων και ιδιαιτέρως σοβαρών πρακτικών προβλημάτων -η δαιδαλώδης περιπτωσιολογία των οποίων δεν δύναται να αναπτυχθεί σε ένα συνοπτικό κείμενο-, δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, ως προς την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης και του προκύψαντος, βάσει αυτής, φόρου, που καλείται να καταβάλει ο υπόχρεος, ενόψει και της υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου. Δεν εξυπηρετεί ούτε τον φορολογούμενο πολίτη, ούτε και τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, οι οποίες καλούνται να «σκύψουν» πάνω στον ίδιο φάκελο και στην ίδια υπόθεση ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ, αντί να ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ κατά τον χρόνο παραλαβής της δήλωσης, πραγματοποιώντας, πλην του ελέγχου της πληρότητας των επισυναπτομένων και κατά Νόμο απαιτούμενων εγγράφων, ΚΑΙ τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων της, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και να την περαιώνουν, όπως μέχρι σήμερα και επί σειρά ετών γινόταν, παρέχοντας στον πολίτη ασφάλεια δικαίου και ασφάλεια των συναλλαγών, και στην ελέγχουσα φορολογική αρχή συντόμευση της σχετικής διαδικασίας.

Ειδικότερα: Με την προτεινόμενη στην ως άνω απόφαση διαδικασία, η αρμόδια αρχή θα επιλαμβάνεται του ελέγχου της δήλωσης, αρχικά ως προς την πληρότητα των απαιτούμενων εγγράφων. Σε περίπτωση ελλείψεων, που καθιστούν αδύνατο τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του υπόχρεου, θα αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση αυτού, εντός 3 ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, με τους τρόπους που ορίζονται στην απόφαση, πρόσκληση προκειμένου (ο υπόχρεος) να συμπληρώσει την δήλωση. Αν ο υπόχρεος δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο, η δήλωση είτε απορρίπτεται, είτε υπολογίζεται ο φόρος, χωρίς να ληφθούν υπόψη στοιχεία που δεν προσκομίστηκαν.

Ακολούθως, εντός 60 ημερών από την, κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, διεκπεραίωση της δήλωσης, η ελέγχουσα Αρχή θα επανέρχεται ανασύροντας πάλι τον φάκελο για να προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο αυτή τη φορά. Αυτό θα συνεπάγεται την έναρξη μίας νέας Οδύσσειας για τον φορολογούμενο, αλλά και για την ελέγχουσα αρχή, η οποία σε περίπτωση λάθους, που οδήγησε σε λανθασμένο υπολογισμό φόρου, θα απαιτήσει νέα τροποποιητική δήλωση εντός 15 ημερών, νέο έλεγχο, νέους φόρους, ενδεχομένως πρόστιμα για ανακριβή δήλωση και η Οδύσσεια δεν θα έχει τέλος.

Εν τω μεταξύ, στο διάστημα αυτό ο φορολογούμενος θα έχει υπογράψει το μεταβιβαστικό του συμβόλαιο, θα το έχει καταχωρήσει στο Κτηματολόγιο, θα το έχει αναγράψει στο Ε9, δηλαδή θα έχει ολοκληρώσει την διαδικασία της μεταβίβασής του, πιθανότατα σε κάποιες περιπτώσεις να έχει ταξιδεύσει στο εξωτερικό, ενώ θα αιωρείται η φορολογική του τακτοποίηση, η οποία όμως προηγείται της όλης διαδικασίας και θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, πριν την υπογραφή του συμβολαίου.

Ενδεικτικά και μόνο θα αναφέρουμε, ότι ειδικά σε περιοχές εκτός σχεδίου, αλλά και σε περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο μετά τις 14-3-1983, όπου πολλές οδοί εμφανίζονται στους χάρτες του τμήματος Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών ως ανώνυμες, ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης ενός ακινήτου είναι εξαιρετικά δυσχερής. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζεται το φαινόμενο της διακύμανσης της αξίας ενός ακινήτου (π.χ. από 150.000 ευρώ έως και 800.000 ευρώ) και κατά συνέπεια του φόρου αυτού, οπότε για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, επιβάλλεται το σχετικό συμβόλαιο να υπογραφεί, μετά το πέρας των 60 ημερών, δηλαδή αφού έχει περαιωθεί η δήλωση φόρου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 της άνω απόφασης.

Σχετικά με τα πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα που θα προκληθούν από την εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης, ενδεικτικά πάλι, θα αναφερθούμε σε δύο περιπτώσεις: α) εντός της προθεσμίας των 60 ημερών από την διεκπεραίωση της δήλωσης, αποβιώνει ο υπόχρεος καταβολής του επιπρόσθετου φόρου. Θα αρχίσει ο Γολγοθάς της αναζήτησης των κληρονόμων και η τυχόν ευθύνη κάθε τρίτου διακάτοχου; και β) πολίτης αποφάσισε και προέβη σε αγορά ακινήτου, επειδή θεωρούσε πως δικαιούται απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου, λόγω α΄ κατοικίας. Μετά τον έλεγχο διαπιστώνεται, ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής, η οποία μάλιστα θα αναφέρεται ρητά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Πώς θα αντιμετωπίζονται οι παραπάνω, καθώς και ανάλογες περιπτώσεις ανατροπής των συνθηκών βεβαιότητας, τις οποίες έχει απόλυτη ανάγκη η συναλλακτική ζωή;

Κατά λογική ακολουθία, όλα τα ανωτέρω, σε καμία περίπτωση δεν οδηγούν σε απλούστευση των διαδικασιών και φυσικά σε εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά αντίθετα του δημιουργούν ένα αβάσταχτο φορτίο, αφού τα απλά γίνονται σύνθετα, δύσκολα και ανασταλτικά για τις συναλλαγές των ακινήτων.

Σε όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα πρόστιμα, που καλείται να πληρώσει ο πολίτης στις φορολογίες κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 54 Ν. 4174/2013, δηλ. για εκπρόθεσμη υποβολή π.χ. δηλώσεων φόρου κληρονομίας, ή για συμπληρωματικές, τροποποιητικές, διορθωτικές δηλώσεις, τα πρόστιμα για τροποποιήσεις των δηλώσεων του Ε9 (προσωρινά σε αναστολή), το υψηλό κόστος για διορθώσεις λανθασμένων εγγραφών στο Κτηματολόγιο και κυρίως στην περίπτωση που θεωρείται «άγνωστος», επειδή παρέλειψε να δηλώσει ακίνητό του,για διορθώσεις συμβολαίων, για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, για διορθώσεις στο Δήμο για το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) και για την έκδοση πλείστων άλλων πιστοποιητικών, με τα οποία έχει πλέον επιβαρυνθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου.

Αντιλαμβάνεστε τον αντίκτυπο όλων αυτών στην προσέλκυση επενδυτών, ειδικά στο χώρο του ακινήτου, όπου διαφαινόταν το τελευταίο διάστημα μία αχτίδα ανάκαμψης και που, ενδεχομένως, θα μπορούσε στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, να αποτελέσει μία ουσιαστική πηγή εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.

Γνωρίζουμε άλλωστε όλοι ότι βασική προϋπόθεση της προσέλκυσης επενδύσεων είναι η σταθερότητα, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στο κράτος που πρέπει να νιώσει ο επενδυτής, πράγμα που σίγουρα δεν επιτυγχάνεται όταν δεν μπορεί να γνωρίζει εξ αρχής το ύψος τους φόρου που θα κληθεί να καταβάλει. Την ίδια φυσικά εμπιστοσύνη πιστεύουμε ότι πρέπει να εμπνέει ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου και στους πολίτες του.

Δυστυχώς Κύριε Πρωθυπουργέ, η γραφειοκρατία, την οποία είμαστε σίγουροι ότι επιθυμείτε να πατάξετε, γιγαντώνεται και το αντίθετο φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός.

Για όλα τα παραπάνω, που δημιουργούν σοβαρή πολυπλοκότητα και επιτείνουν την αβεβαιότητα στις συναλλαγές, προτείνουμε να συνεχίσει ο συμβολαιογράφος να πιστοποιεί το γνήσιο της υπογραφής σε κάθε είδους δηλώσεις και πιστοποιητικά, σχετικά με το συμβόλαιο που θα συντάξει, ΚΥΡΙΩΣ όμως προτείνουμε η εκκαθάριση της δήλωσης να γίνεται σε ένα μόνο στάδιο, με την οριστικοποίηση του φόρου και την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας οφειλής, επιμηκύνοντας, έστω, τον χρόνο συναλλαγής από τρεις σε δέκα ημέρες από την υποβολή της δήλωσης. Άλλωστε και για λόγους ταχύτητας αλλά και ασφάλειας των συναλλαγών, ο έλεγχος του περιεχομένου της δήλωσης και της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, καθώς και η οριστικοποίηση του φόρου πρέπει να γίνονται μαζί με τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και να μην ασχολείται η φορολογική αρχή με τον ίδιο φάκελο σε δύο δόσεις, μεσολαβούντος μάλιστα μεταξύ αυτών χρονικού διαστήματος δύο μηνών.

Related posts

Το Taxheaven εξαγόρασε η Epsilon Net!

banksnews

Αλυσίδες… πάνε και έρχονται στον ΕΛΟΜΑΣ

banksnews

Οδ. Αθανασίου: Το πρώτο εξάμηνο του 2021 αρχίζουν τα έργα υποδομών στο Ελληνικό

banksnews

Νέα δωρεά για την ενίσχυση του ΕΣΥ από τον όμιλο ΕΛΠΕ

banksnews

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ερωτηματολόγιο για έρευνα Fintech

banksnews

Τσαμάζ: Συνεχίζονται κανονικά οι επενδύσεις του ΟΤΕ

banksnews

Νέο κατάστημα ΙΚΕΑ στο Mall Athens

banksnews

Big deal εφοπλιστών με Βαρδινογιάννη για τις μετοχές ΕΛΛΑΚΤΩΡ

banksnews

Νέο πρόγραμμα για ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς πάγια από τη Watt+Wolt

banksnews