Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Στρατηγικό επενδυτή για τα ακίνητα αναζητά η Alpha Bank

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού της σχεδίου, Project Tomorrow, και ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης εργασιών μέσα από τη συνεργασία με διεθνείς επενδυτές, ανακοίνωσε ότι εκκινεί διαδικασία επιλογής στρατηγικού επενδυτή με σκοπό τον σχηματισμό κοινοπραξίας, μέσω της εισηγμένης θυγατρικής της, Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε, στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, ο στόχος είναι η νέα κοινοπραξία να είναι σε ιδανική θέση, ώστε να αξιοποιήσει τα ευνοϊκά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, επωφελούμενη από τις δυνατότητες και από τους πόρους των βασικών μετόχων της. Η πρόθεση είναι ο εταίρος που θα επιλεγεί για τον σχηματισμό της κοινοπραξίας να αποκτήσει, υπό την αίρεση των εφαρμοστέων κανόνων του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και των κινητώναξιών, ποσοστό που να του αποδίδει τον έλεγχο στην Alpha Αστικά Ακίνητα και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της, ενώ η Alpha Βank προτίθεται να διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό στην κοινοπραξία.

Ο σχεδιασμός της Alpha Βank, μέσω του Project Skyline, προβλέπει τον μετασχηματισμό της Alpha

Αστικά Ακίνητα σε επενδυτική πλατφόρμα στην ελληνική αγορά με διαφοροποιημένα περιουσιακά

στοιχεία ακίνητης περιουσίας, ενώ η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε ακίνητα της Εταιρείας

αναμένεται να αποκτηθεί από την 100% θυγατρική της Alpha Bank, Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και

Επενδύσεων Α.Ε. και να ενσωματωθεί σε αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, η Alpha Αστικά Ακίνητα αναμένεται να

συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. για τη

διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας.

Το σκοπούμενο χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής προβλέπει την έναρξη της διαδικασίας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2021, την επιλογή του προτιμητέου επενδυτή για τη Συναλλαγή έως το τέλος του

 τρέχοντος έτους, ενώ η ολοκλήρωση εν συνόλω της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα εντός του

πρώτου εξαμήνου του 2022.

Η τελική δομή, οι όροι της συνεργασίας με τον στρατηγικό επενδυτή που θα επιλεγεί, το χρονοδιάγραμμα, η συνολική υλοποίηση και η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκεινται σε προϋποθέσεις και σε ποικίλους κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Alpha Bank, περιλαμβανομένων των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς και του μακροοικονομικού

περιβάλλοντος εκτός Ελλάδος.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής σε κάθε περίπτωση θα υπόκειται στη λήψη των σχετικών εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.

Η AXIA Ventures Group Ltd και η Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής της Alpha Βank ενεργούν ως

χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Alpha Βank αναφορικά με το Project Skyline.

Η Alpha Βank θα ενημερώνει άμεσα τους επενδυτές για τυχόν σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το

Project Skyline, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακίνητα αξίας 500 εκατ. ευρώ

Όπως επισημαίνουν πηγές της τράπεζας η Alpha Αστικά Ακίνητα θα ενισχυθεί με χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αξίας περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη τη δυναμική της αγοράς για την καλύτερη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει.

Οι εργασίες παροχής υπηρεσιών της Alpha Αστικά Ακίνητα θα ενοποιηθούν με αυτές της άλλης θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, της Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε (AREMI), δημιουργώντας μία νέα ισχυρή εταιρεία (θυγατρική του ομίλου) η οποία και θα παρέχει υπηρεσίες για όλο τον κύκλο ζωής των ακινήτων (π.χ. εκτιμήσεις, advisory, διαχείριση κ.λπ.). Μέσω της νέας εταιρείας, που θα παρέχει υπηρεσίες στην ΑΑΑ και σε τρίτους μεγάλους πελάτες, ο όμιλος στοχεύει σε αύξηση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Ο παραπάνω μετασχηματισμός, με τη δημιουργία δύο διακριτών πυλώνων (α. ισχυρή εταιρεία παροχής υπηρεσιών και β. ηγέτιδα επενδυτική εταιρεία ακινήτων, με την συμμετοχή στρατηγικού εταίρου) είναι μοναδικός στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Alpha Bank, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ο μόνος τραπεζικός όμιλος που ισχυροποιεί την θέση του στον κλάδο των ακινήτων, αξιοποιώντας τη δυναμική και τις προοπτικές ανάπτυξής του.

Related posts

Alpha Bank: Η στρατηγική για μονοψήφια NPEs στο μικροσκόπιο των θεσμικών

banksnews

Εθνική: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Andrew McIntyre

banksnews

Alpha Bank: Κέρδη μετά φόρων 89,5 εκατ. ευρώ το 2017

banksnews

Στην Bain Capital τα ρουμανικά NPEs της Εθνικής

banksnews

Attica Bank: Νέοι λογαριασμοί ταμιευτηρίου και νέα πράσινα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια

banksnews

Μικροπιστώσεις ως €50.000 σε μικρές εταιρίες και startups από Attica Bank

banksnews

Στουρνάρας στο Bloomberg: Η Λαγκάρντ πιθανώς θα συνεχίσει την πολιτική Ντράγκι

banksnews

Σενάριο παράτασης στις αναστολές πληρωμής δόσεων από SSM

banksnews

Morgan Stanley: Χάκερς έκλεψαν προσωπικά δεδομένα εταιρικών πελατών

banksnews