Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο μετοχολόγιο της Vodafone «σκόνταψε» διαγωνισμός της ΚΤΠ για κρίσιμο σύστημα

Δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, τον Ιούνιο του 2018, ο διαγωνισμός για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) βρίσκεται αντιμέτωπος με περαιτέρω καθυστερήσεις. Πρόσφατη δικαστική απόφαση ζητεί από την επιτροπή του διαγωνισμού να διερευνήσει τους μετόχους της Vodafone Ελλάδος μέχρι φυσικού προσώπου, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί πως δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτούς υπεράκτια εταιρεία.

Όλα ξεκίνησαν όταν στον διαγωνισμό για το ΟΠΣ-ΑΔΕ, το οποίο θα υποστηρίζει διαδικτυακά τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργεί τόσο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) όσο και άλλα υπουργεία και αρμόδιες αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ασκούν εποπτεία, επικράτησε, με βάση τις προσφορές, η εταιρεία Cosmos Business Systems. Μεταξύ των μετόχων της τελευταίας περιλαμβάνονται, όμως, τόσο η Vodafone (με 17%) όσο και ο όμιλος Quest Συμμετοχών (16%).

Η διοίκηση της εισηγμένης Byte προσέφυγε κατά της απόφασης να ανακηρυχθεί προτιμητέος μειοδότης της η Cosmos Business Systems, υποστηρίζοντας πως μεταξύ των μετόχων της Vodafone περιλαμβάνεται και υπεράκτια εταιρεία. Η νομοθεσία επιβάλλει ονομαστικοποίηση των μετόχων των εταιρειών που διεκδικούν δημόσιες συμβάσεις μέχρι βαθμού φυσικού προσώπου.

Η Βyte προσέφυγε αρχικά στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε. Στη συνέχεια προσέφυγε στο Εφετείο, το οποίο και τη δικαίωσε ζητώντας από την επιτροπή του διαγωνισμού για το ΟΠΣ-ΑΔΕ να ελέγξει εκ νέου τους μετόχους της Vodafone, ώστε να διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει μεταξύ αυτών και υπεράκτια εταιρεία.

Το έργο προωθείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ) και η σύμβαση που θα υπογράψει ο ανάδοχος προσεγγίζει το 1,7 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί, είναι η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα αποτελέσει τη βασική πλατφόρμα που θα υποστηρίξει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (Ν. 4442/2016 και Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του), καθώς και την εποπτεία τους (Ν. 4512/2018 ΜΕΡΟΣ Δ’).

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα υποστηρίζει διαδικτυακά τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων (γνωστοποίηση, έγκριση κ.λπ.), καθώς και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες που θα διενεργεί τόσο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) όσο και άλλα Υπουργεία και Αρμόδιες Αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ασκούν εποπτεία.

Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει την παροχή ενός ενιαίου σημείου επαφής για επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να αντλούν λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδικασίες γνωστοποίησης, εγκρίσεων και ελέγχων όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με τη Νομοθεσία (προϋποθέσεις, βήματα, κόστος, δικαιολογητικά, χρονικές προθεσμίες κ.λπ.).

Επιπλέον παρέχει ένα ενιαίο σημείο επαφής για επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για έγκριση ή να υποβάλλουν γνωστοποιήσεις, να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των διαδικασιών και να μπορούν να διακινούν σχετικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ για κάθε επιχείρηση, που θα περιλαμβάνει στοχευμένες πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες εγκρίσεων, γνωστοποιήσεων και ελέγχου, οι οποίες αφορούν την επιχείρηση καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. εγκρίσεις, αποτελέσματα ελέγχων κ.λπ.).

Related posts

Ανθεκτική η πολυτέλεια, ανακτά τη λάμψη της μετά το σοκ

banksnews

Interamerican: 1.500 tablets σε δημόσια σχολεία από την Anytime 

banksnews

Τα επόμενα στάδια για τη διάσωση της Creta Farms

banksnews

ΓΕΚΕ: Αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για squeeze out από Δ. Κεφάλα

banksnews

Ποιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη Wind

banksnews

ΕΛΠΕ: Στις 3/3 η επιστροφή του επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου προμερίσματος

banksnews

Νέος CEO στην Praktiker Hellas ο Δ. Γαλάνης

banksnews

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Εγκρίθηκε το πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης €145 εκατ.

banksnews

Ανέβασε πωλήσεις και κέρδη η Γαλαξίας χωρίς e-shop

banksnews