Image default
ALPHA BANK

Ρελάνς από τους συνταξιούχους της Alpha για ΤΑΠΙΛΤΑΤ

Ρελάνς από τους συνταξιούχους της Alpha για ΤΑΠΙΛΤΑΤ
Με εξώδικο προς τις τράπεζες απαντούν οι συνταξιούχοι της τράπεζας, στο αίτημα των εργαζομένων της Alpha για ομαδική αποχώρηση από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Ζητούν να μην επιχειρηθεί μεταφορά κεφαλαίων από τους εν λόγω λογαριασμούς, προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις κατά των τραπεζών….
Ρελάνς από τους συνταξιούχους της Alpha για ΤΑΠΙΛΤΑΤ

Με εξώδικο προς τις τράπεζες απαντούν οι συνταξιούχοι της τράπεζας, στο αίτημα των εργαζομένων της Alpha για ομαδική αποχώρηση από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Ζητούν να μην επιχειρηθεί μεταφορά κεφαλαίων από τους εν λόγω λογαριασμούς, προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις κατά των τραπεζών.

Εξώδικα στις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank και Αττικής, στις οποίες τηρούνται οι λογαριασμοί των αποθεματικών του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, απέστειλε ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας. 

Τα εξώδικα εστάλησαν μετά την προαναγγελία αποχώρησης από το Ταμείο της τράπεζας των εργαζόμενων της Alpha, κάνοντας λόγο για λεηλασία των εισφορών από ομάδα παλαιών συνταξιούχων και συνδικαλιστών.

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων στο εξώδικο ζητά να μην επιχειρηθεί μεταφορά Κεφαλαίων (εισφορές Ασφαλισμένων) από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ στον λογαριασμό του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank ή σε ατομικούς λογαριασμούς ασφαλισμένων -εξαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου και των πιστώσεων των Συντάξεων- έως ότου ρυθμιστούν τα σοβαρά ζητήματα που περιγράφει.  

Το εξώδικο του Συλλόγου έχει ως εξής:

«ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡ-ΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 38 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Π Ρ Ο Σ

Την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡ-ΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

————————————————————————-

Κύριοι,

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Alpha Bank με τηνΝο 90 από16/9/2015 ανακοίνωσή του, προτρέπει τους ασφαλισμένους εργαζόμενους στο Επικουρικό μας Ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να αποχωρήσουν ομαδικά, με αποτέλεσμα τη διάλυση του Ταμείου. Επίσης αποστέλλει δηλώσεις εξουσιοδότησης στους ασφαλισμένους, προκειμένου οι εισφορές εργαζόμενου 3% και εργοδότη 4% να αποδοθούν στο Ταμείο του Συλλόγου των Εργαζομένων της ALPHABANK και όχι στους ασφαλισμένους 240.000.000 ευρώ Αποθεματικά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, το οποίο ελέγχεται από το Σύλλογο της Alpha Bank, προχώρησε από 1/10/2015 σε μειώσεις του καταβαλλόμενου επικουρικού βοηθήματος μέχρι και 90% (ελάχιστο όριο σύνταξης 50 ευρώ)!

Επειδή:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε προς το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ την εξαιρετικά επείγουσα επιστολή του αρ. πρωτ. 106/13-10-2015 με θέμα «Διατήρηση ασφαλιστικού κεφαλαίου», με την οποία απαγορεύει στο Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κάθε απομείωση του ασφαλιστικού κεφαλαίου (αποθεματικών) και το καλεί «να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια επέμβασης με οποιοσδήποτε τρόπο στο ασφαλιστικό κεφάλαιο του Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυχόν παραβίαση των ανωτέρω επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις».

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με βάση το Ν. 2084/1992, είναι Ταμείο υποχρεωτικής Ασφάλισης, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν παρέχεται ελευθερία κινήσεων στη διαχείριση των εισφορών των εργαζομένων από τη Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Συνεπώς δεν μπορεί να διαλυθεί πριν την εκ νέου ασφάλιση των ήδη συνταξιούχων και εργαζομένων σε νέο φορέα και να μοιρασθούν τα χρήματα και να γίνει εκκαθάριση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αμφιλεγόμενου Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, άρθρο 6 παρ. 3 και άρθρο 38 παρ. 4, προκύπτει ότι το παραληφθέν ποσό αναλαμβάνεται μόνο για παρεμφερείς με τους σκοπούς του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ «ασφαλιστικούς σκοπούς».

Εκκρεμούν πολλαπλά ένδικα μέσα, για το νέο αντισυνταγματικό Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και για την χωρίς απαρτία Γενική Συνέλευση της 1/3/2015 (ασφ. Μέτρα 26/8/15, ασφ. Μέτρα 1/10/15, ασφ. Μέτρα 3/11/15, τακτική αγωγή ακύρωσης Γενικής Συνέλευσης 7/1/16 κλπ.).

Το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εφάρμοσε μειώσεις συντάξεων έως 90%, βάσει του νέου Καταστατικού πριν εκδοθούν οι αποφάσεις των ένδικων μέσων.

Νομοθετείται άμεσα η ένταξη των Επικουρικών Ταμείων στο Κρατικό Επικουρικό Ταμείο ΕΤΕΑ.

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ οφείλει στο Δημόσιο (λογαριασμός ΑΚΑΓΕ) σημαντικά ποσά εισφοράς αλληλεγγύης από το 2010 έως σήμερα, την οποία παρακρατά από τις συντάξεις χωρίς να την αποδίδει.

Εκκρεμεί η εφαρμογή της απόφασης της διαδοχικής ασφάλισης συνταξιούχων και εργαζόμενων μελών του Ταμείου.

Η επιστροφή των εισφορών στα μέλη του Ταμείου με το νέο Αντισυνταγματικό Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αποτελεί φωτογραφική διάταξη, καθόσον στους μεν παλαιότερους συνταξιούχους μέχρι 31/9/2014 αποδίδεται μόνο το 3% (εισφορά εργαζόμενου) ενώ στους νεότερους συνταξιούχους από 1/10/2014 αποδίδεται το σύνολο των εισφορών 7% (εργοδότη και εργαζόμενου).

Οι Τράπεζες δεν έχουν αποζημιώσει βάση σχετικού Νόμου το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για την εθελουσία έξοδο 2.500 υπαλλήλων τους την τελευταία δεκαετία.

Δεν θα έχει ολοκληρωθούν πριν το Δεκέμβριο του 2015 οι αναλογιστικές μελέτες του Ταμείου που θα αποτυπώσει τα οικονομικά μεγέθη και τις εισφορές που αναλογούν σε εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Δεν έχουν υπολογισθεί οι αποδόσεις των διαχρονικών εισφορών των συνταξιούχων και δεν έχουν κεφαλαιοποιηθεί υπέρ αυτών.

Επειδή και το νέο τροποποιημένο Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αναφέρει ότι είναι ισχυρές οι διατάξεις του Α.Κ. με ισχύ δημόσιας τάξης (διατάξεις αναγκαστικού δικαίου).

Επειδή οιαδήποτε τυχόν απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ περί μεταφοράς χρηματικών ποσών από λογαριασμό του Ταμείου θα προσβληθεί δικαστικώς και μετά πάσης βεβαιότητος θα ακυρωθεί, αφού θα βασισθεί σε παράνομη και αναδρομική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων οι οποίες ανήκουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ στην Καταστατική Γενική Συνέλευση του Ταμείου.

Επειδή οιαδήποτε κίνηση-μεταφορά χρηματικού ποσού από τους λογαριασμούς του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζά σας, σε λογαριασμό ή λογαριασμούς του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank ή σε ατομικούς λογαριασμούς ασφαλισμένων (εξαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου και των πιστώσεων των Συντάξεων) θα προκαλέσει οριστική και μή αναστρέψιμη οικονομική βλάβη των συμφερόντων του Ταμείου και των ασφαλισμένων, οι οποίοι περαιτέρω θα υποστούν και ηθική βλάβη από οιαδήποτε παράνομη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη κάθε υπευθύνου.

Για τους ανωτέρω σημαντικούς λόγους, επειδή έχουμε έννομο συμφέρον καθόσον οι συντάξεις μας έγιναν φιλοδώρημα των 47 ευρώ και απειλείται η διακοπή της καταβολής τους από τον επόμενο μήνα σε 6.303 συνταξιούχους, σύμφωνα με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα και τίθεται πλέον σοβαρό θέμα επιβίωσής μας και μη εξυπηρέτησης 10.000 Τραπεζικών Δανείων μας:

ΖΗΤΑΜΕ να μην επιχειρηθεί μεταφορά Κεφαλαίων (εισφορές Ασφαλισμένων) από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο λογαριασμό του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank ή σε ατομικούς λογαριασμούς ασφαλισμένων – εξαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου και των πιστώσεων των Συντάξεων – έως ότου ρυθμιστούν τα πιο πάνω σοβαρά αναφερόμενα ζητήματα.

Σε αντίθετη περίπτωση σας ΔΗΛΟΥΜΕ ότι επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας, κατά παντός υπευθύνου (μελών Δ.Σ. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank και υπευθύνων λειτουργών ALPHA BANK).

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται όπως επιδόσει νομίμως την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, αντιγράφοντας αυτήν καθ’ ολοκληρία στην σχετική έκθεση επίδοσης».

 

Related posts

Alpha Bank: Στο 5,04% το ποσοστό της Blackrock

banksnews

Η Alpha Bank «Best Private Bank in Greece» για δεύτερη συνεχή χρονιά

banksnews

Alpha Bank: Η Ελλάδα διαθέτει την πιο φτωχή μεσαία τάξη -Το 20,2% σε κίνδυνο φτώχειας

banksnews

Leave a Comment