Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πτώση 55% περιμένει στα έσοδα ξενοδοχείων η ΤΕΜΕΣ

Η συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου το 2020 είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των εσοδών περίπου 55% από τις τουριστικές δραστηριότητες της Costa Navarino (υπηρεσίες φιλοξενίας και αναψυχής). Σε ότι αφορά όμως τις πωλήσεις κατοικιών (πώληση επενδυτικών ακινήτων) εντός του 2020 δεν υπήρξε σημαντική επίπτωση από την πρόσφατη πανδημία και πιο συγκεκριμένα στο τομέα αυτό αναμένεται το 2020 αύξηση των εσόδων της Εταιρείας σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2019.

Τα παραπάνω επισημαίνονται στις Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2019 της ΤΕΜΕΣ ΑΕ που ελέγχει το ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino αλλά και το Hilotn Αθηνών.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΤΕΜEΣ κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος στην έκθεση του ΔΣ προς τους μετόχους, «οι εξελίξεις αυτές συνδυαστικά εξασφαλίζουν και διατηρούν την ισχυρή ταμειακή ρευστότητα του Ομίλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις του 2019. Η διοίκηση εκτιμά ότι ο Όμιλος έχει ήδη δημιουργήσει στέρεες βάσεις οργάνωσης και δομής ούτως ώστε να ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις ενώ παράλληλα η υγιής διάρθρωση του ισολογισμού του και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει αποτελούν επιπλέον παράγοντες θωράκισης στο πλαίσιο του ως άνου περιβάλλοντος. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Ομίλου επιτρέπει την απορρόφηση οποιανδήποτε επιπτώσεων από την διαφαινόμενη κρίση και η διοίκηση εκτιμά ότι παρόλο που η πρόσφατη πανδημία ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες της Εταιρείας το 2020 αυτή η επίπτωση θα είναι απορροφήσιμη και δεν θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί στο εγγύς μέλλον και την ικανότητα να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία αβεβαιότητα σχετικά με τη βάση της συνέχισης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Κατά τη χρήση του 2019 ο όμιλος της ΤΕΜΕΣ και η εταιρεία αποκόμισε Συνολικά Έσοδα (τα οποία ο όμιλος και η Εταιρεία ορίζουν ως τα έσοδα τους πλέον του ανταλλάγματος της διάθεσης των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας σε εύλογη αξία) €99,8 εκατομμυρίων το 2019 έναντι €71,4 εκατομμυρίων το 2018 για τον Όμιλο (αύξηση 40%), και €69,5 εκατομμυρίων το 2019 έναντι €60,1 εκατομμυρίων το 2018 για την Εταιρεία (αύξηση 16%).

Τα περιουσιακά στοιχεία του Όμιλου και της Εταιρείας περιλαμβάνουν το ολοκληρωμένο θέρετρο στο Navarino Dunes (το οποίο περιλαμβάνει δύο πολυτελή ξενοδοχειακά θέρετρα και ένα γήπεδο γκολφ επώνυμου σχεδιαστή), ένα δεύτερο γήπεδο γκολφ επώνυμου σχεδιαστή στο Navarino Bay και τη συμμετοχή του Όμιλου και της Εταιρείας κατά 51% στο Χίλτον Αθηνών.

Τα ξενοδοχειακά θέρετρα του Όμιλου και της Εταιρείας στο Navarino Dunes υπήρξαν βασικοί συντελεστές της αύξησης των εσόδων κατά την υπό εξέταση περίοδο και οι οικονομικές τους επιδόσεις βελτιώνονται σταθερά. Το 2019, πραγματοποιήθηκε αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και των διανυκτερεύσεών στα ως άνω ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο της πληρότητας όσο και των Μέσων Ημερήσιων Τιμών και στα δύο μας ξενοδοχεία στο Navarino Dunes.

Επιπλέον, η επιχειρηματική δραστηριότητα γκολφ του Ομίλου και της Εταιρείας συνέχισε να αναπτύσσεται σταθερά και το 2019.Το γκολφ είναι ζωτικής σημασίας συστατικό της προσπάθειας του Ομίλου και της Εταιρείας να επεκτείνει την περίοδο λειτουργίας των ξενοδοχειακών θέρετρων της και προσθέτει σημαντική επιπλέον αξία στις κατοικίες του Ομίλου και της Εταιρείας στη Costa Navarino. Όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα πώλησης κατοικιών (επενδυτικών ακινήτων), επί του παρόντος είναι διαθέσιμα προς πώληση οικόπεδα σε ορισμένες γειτονιές στο Navarino Dunes και μονάδες κατοικιών εντός του The Westin.

Η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα θα συνεχίσει να αποφέρει έσοδα όχι μόνο από την πώληση ολοκληρωμένων, ετοιμοπαράδοτων κατοικιών, οικοπέδων και ξενοδοχειακών κατοικιών, αλλά και από την διαχείριση της διαδικασίας κατασκευής κατοικιών και την διαχείριση και παροχή υπηρεσιών προς τις πωλημένες κατοικίες.

Για το έτος 2019 ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν έσοδα από την διάθεση επενδυτικών ακινήτων, €20,9 εκατομμύρια και € 15,9 εκατομμύρια αντίστοιχα.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 27,6 εκ. το 2019, έναντι 20,3 εκ. το 2018 για τον Όμιλο (αύξηση 36,00%) και αντανακλά την συντονισμένη προσπάθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του.

Τέλος τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής ανήλθαν το 2019 σε επίπεδο ομίλου στα 23.464.890 ευρώ έναντι 8.743.563 ευρώ το 2018 και σε επίπεδο εταιρείας στα 1.405.974 ευρώ έναντι 19.657.866 ευρώ το 2018.

Related posts

Απολύσεις προσωπικού στη Links of London της FF

banksnews

Συνεργασία Lavisoft και Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης AE

banksnews

Σαράντης: Συνέργειες και margins πίσω από την εξαγορά της Stella Pack

banksnews

Kaspersky: Πώς θα θωρακίσετε το router σας

banksnews

Υποβάθμιση Intralot από Fitch

banksnews

Νέες συνεργασίες για το δίκτυο chargespot της Watt+Volt

banksnews

EY: Προβληματισμός και αβεβαιότητα για τις ενδοομιλικές συναλλαγές

banksnews

Από 25/11 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Trastor

banksnews

Δωρεά 5 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

banksnews