Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Προμέρισμα €0,29/μετοχή διανέμει στους μετόχους της η B&F Ενδυμάτων

Προμέρισμα €0,29/μετοχή διανέμει στους μετόχους της η B&F Ενδυμάτων

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος, 0,2928914 ευρώ ανά μετοχή, για την εταιρική χρήση 2021 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της B&F Ενδυμάτων.

Ειδικότερα:

Η Εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 03/12/2021 αποφάσισε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021 με βάση τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021.

Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1.360.932,77€, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 0,30830672€ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α 201 /12.12.2019). Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 διαμορφώνεται σε 0,2928914€ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ την 03/12/2021.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί στην περίοδο από 15/12/2021 έως και 15/02/2022.

Συμμετοχή στην ΑΜΚ θυγατρικών

Με άλλες τέσσερις ανακοινώσεις της, η B&F γνωστοποίησε τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών της, CANALIS M.IKE, KREMB M.IKE, VENTUS M.IKE και ARETOUSA M.IKE.

Πιο αναλυτικά:

VENTUS

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 03/12/2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρείας «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ύψους 809.382,00 € με έκδοση 809.382 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Η κάλυψη και εξόφληση από την Εταιρεία των 809.382 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστου, θα γίνει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμου χρέους εκ σύμβασης δανείου της «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προς την Εταιρεία, κατόπιν της οποίας η απαίτηση της Εταιρείας έναντι της «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» συνολικού ποσού 809.382,64 ευρώ θα μειωθεί κατά το ποσό των 809.382,00 ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο 0,64 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης η Εταιρεία θα κατέχει συνολικά 810.382 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο που θα αντιστοιχούν σε 810.382 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

KREMB ENERGY

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 03/12/2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρείας «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ύψους 805.224,00€ με έκδοση 805.224 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Η κάλυψη και εξόφληση από την Εταιρεία των 805.224 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστου, θα γίνει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμου χρέους εκ σύμβασης δανείου της «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προς την Εταιρεία, κατόπιν της οποίας η απαίτηση της Εταιρείας έναντι της «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» συνολικού ποσού 805.224,11 ευρώ θα μειωθεί κατά το ποσό των 805.224,00 ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο 0,11 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης η Εταιρεία θα κατέχει συνολικά 809.224 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο που θα αντιστοιχούν σε 809.224 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

CANALIS

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 03/12/2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρείας «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ύψους 664.393,00€ με έκδοση 664.393 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Η κάλυψη και εξόφληση από την Εταιρεία των 664.393 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστου, θα γίνει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμου χρέους εκ σύμβασης δανείου της «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προς την Εταιρεία, κατόπιν της οποίας η απαίτηση της Εταιρείας έναντι της «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» συνολικού ποσού 664.393,75 ευρώ θα μειωθεί κατά το ποσό των 664.393 ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο 0,75 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης η Εταιρεία θα κατέχει συνολικά 665.393 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο που θα αντιστοιχούν σε 665.393 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

ARETOUSA ENERGY

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 03/12/2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρείας «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους 843.232,00€ με έκδοση 843.232 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Η κάλυψη και εξόφληση από την Εταιρεία των 843.232 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστου, θα γίνει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμου χρέους εκ σύμβασης δανείου της «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Εταιρεία, κατόπιν της οποίας η απαίτηση της Εταιρείας έναντι της «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού ποσού 843.232,88 ευρώ θα μειωθεί κατά το ποσό των 843.232,00 ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο 0,88 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης η Εταιρεία θα κατέχει συνολικά 847.232 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο που θα αντιστοιχούν σε 847.232 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

 • διανομή μερίσματος
 • καταβολή
 • προσωρινό μέρισμα
 • B&F
 • ΑΜΚ

  Related posts

  Χ.Α.: Ισχυρό σημείο αντίστασης οι 878 μονάδες

  banksnews

  Ένα σταθερό διεθνές κλίμα και τα μεγέθη β’ τριμήνου ίσως ευνοήσουν το Χ.Α.

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Εκτιμώμενο εύρος 870-930 μονάδων

  banksnews

  Profile: Κάλυψε ομολογίες 800.000 ευρώ- Σχέδια για Βόρεια Ελλάδα

  banksnews

  Σε ποιους νομούς της χώρας υπάρχουν αγοραστές και πωλητές μετοχών

  banksnews

  Αύριο εγκρίνεται το business plan της ΔΕΗ από το Δ.Σ. και μετόχους

  banksnews

  Foodlink: Απέκτησε τo 20% της Αθηναϊκής Γενικές Μεταφορές

  banksnews

  Πιθανή η συνέχιση της πλαγιοανοδικής κίνησης στο ΧΑ

  banksnews

  ΕΛΠΕ: Με νέα επωνυμία στο Χρηματιστήριο Αθηνών

  banksnews