Image default
PIRAEUS BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Πειραιώς: Εκδόθηκαν 394,4 εκατ. μετοχές για τη μετατροπή των CoCos

Σε συνέχεια των από 23 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της, η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 4 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τους όρους του από 02/12/2015 Προγράμματος Έκδοσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €2.040 εκατ, μη τακτής λήξης, που αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο CET1 (στο εξής «CoCos») και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 36/2015, επήλθε αυτόματη μετατροπή των CoCos και εκδόθηκαν 394,4 εκατ νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία έξι ευρώ (€6,00) η καθεμία, οι οποίες τυγχάνουν πλήρως καταβεβλημένες και κατατάσσονται κατά πάντα ισοτίμως (pari passu) με τις λοιπές υφιστάμενες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Eταιρείας.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των €2.366,4 εκατ και ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 καθεμίας.

Η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας δεν μεταβάλλεται από τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές, καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση κατά €2.366,4 εκατ στο μετοχικό κεφάλαιο συνδυάζεται με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά €326,4 εκατ και αποαναγνώριση των €2.040 εκατ κεφαλαίων από τα CoCos. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή του Καταστατικού διαπιστώθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιών που τηρείται στο «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» επ’ ονόματι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 394,4εκατ νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Related posts

Σήμα Λαγκάρντ για αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούλιο

banksnews

Λαγκάρντ: Σταδιακή η προσαρμογή των επιτοκίων της ΕΚΤ

banksnews

Γάντια στο νοσοκομείο Ιωαννίνων από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

banksnews

Πρόγραμμα 560 εκατ. για αγροτικές επενδύσεις από ΕΤΕπ, ΕΤΕ και Πειραιώς

banksnews

Στουρνάρας: Μέτρα για ταχεία εξυγίανση τραπεζικών ισολογισμών

banksnews

Τη μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων 6 ετών έκανε η Ρωσία

banksnews

Η Eurobank «Καλύτερη Τράπεζα Private Banking» σε Ελλάδα και Κύπρο

banksnews

Attica Bank: Με 68,2% το ΤΧΣ αν δεν αγοραστούν warrants

banksnews

Πειραιώς: Δεν θα πληρώσει το κουπόνι των CoCo’s για το 2018

banksnews