Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Παπουτσάνης: Καθαρά κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2020

Παπουτσάνης: Καθαρά κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2020

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 38% εμφάνισε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, ενώ και τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν κατά 236% στα 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020, οι πωλήσεις της εταιρείας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 30,8 εκατ. ευρώ, έναντι 22,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης είναι αποτέλεσμα των υψηλών επιδόσεων που σημείωσε η εταιρεία στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων και των παραγωγών για τρίτους ενώ σημαντικά συνέβαλλε και η αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού. Με το συγκεκριμένο τρόπο η εταιρεία κατάφερε να υπερσκελίσει τη μείωση των πωλήσεων προς την ξενοδοχειακή αγορά εντός και εκτός Ελλάδας.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της Παπουτσάνης ενισχύθηκε κατά 38% το εννεάμηνο του 2020 σε σχέση με τους πρώτους εννέα μήνες του 2019. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 14,5 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 47% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Το 27% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 9% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 49% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Συγχρόνως, η εταιρεία, από τις αρχές του δευτέρου τριμήνου του 2020, δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιοκτόνων και απολυμαντικών με χρήση οινοπνεύματος.  Διαθέτοντας την παραγωγική ικανότητα και ευελιξία να καλύψει άμεσα και στο μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες της χώρας, η εταιρεία επεδίωξε και κατάφερε να λάβει την έγκριση των αρμοδίων αρχών για την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων.  Η κατηγορία των αντισηπτικών προϊόντων αναπτύσσεται συνεχώς και πλέον αριθμεί μία γκάμα με 10 διαφορετικούς κωδικούς σε εύρος μεγεθών και συσκευασιών, προκειμένου να ανταποκριθεί σε διαφορετικές ανάγκες και περιστάσεις, τόσο σε επίπεδο ατομικής χρήσης όσο και για τις ανάγκες βιομηχανικών και εταιρικών πελατών, μεγάλων καταστημάτων και ξενοδοχείων. 

Το μικτό κέρδος, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων και τη μείωση του παραγωγικού κόστους, συνέπεια των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία, ανήλθε (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, βελτιωμένο κατά 67%. Το μικτό περιθώριο κέρδους εμφάνισε βελτίωση και ανήλθε σε 33,5% έναντι 27,7% το εννεάμηνο του 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 το εννεάμηνο του 2019, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε κέρδη 6,3 εκατ. έναντι κερδών 2,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2019.

mdsofjigs

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος (φωτο), Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά:

«Στις πρωτοφανείς σημερινές συνθήκες, που προκάλεσαν  πέραν από τις οικονομικές επιπτώσεις  και κοινωνικές και  πολιτικές αναταράξεις διεθνώς, καταφέραμε να επιδείξουμε αντοχή και προσαρμοστικότητα  και να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.  Η στρατηγική ανάπτυξης που υιοθετήσαμε και η οποία βασίζεται σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας αποδείχτηκε επιτυχημένη. Στο ίδιο πλαίσιο, η είσοδός μας στην παραγωγή απολυμαντικών και βιοκτόνων προϊόντων συνέβαλλε στην αντιμετώπιση των απωλειών που προέκυψαν από το ξενοδοχειακό κομμάτι. Για το υπόλοιπο του έτους πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία,  με οδηγό την  περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών πρωτοβουλιών, την πραγματοποίηση των επενδυτικών μας σχεδίων  και την υλοποίηση ενεργειών για την  ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των brands της εταιρείας».

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα

Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων της Παπουτσάνης παρουσίασε αύξηση κατά 109% το εννεάμηνο του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κύριος μοχλός ανάπτυξης της κατηγορίας είναι η αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής αλλά και αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων εμφάνισε συρρίκνωση κατά 63% στους πρώτους εννέα μήνες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, επηρεασμένη από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλλε η πανδημία και οι οποίες δεν επέτρεψαν στα ξενοδοχεία να λειτουργήσουν όπως προγραμμάτιζαν.

Προϊόντα Τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα)

Η συγκεκριμένη κατηγορία αναπτύχθηκε κατά 99% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2019. Στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων συνέβαλλε η περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενης συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία του εξωτερικού όπως και η υλοποίηση νέας συνεργασίας για την παραγωγή σαπώνων, επίσης με Γερμανική πολυεθνική εταιρεία.  Παράλληλα, οι πωλήσεις στέρεου σαπουνιού τόσο σε πελάτες εσωτερικού όσο και σε πελάτες εξωτερικού ήταν ενισχυμένες. Συγχρόνως, στην ανάπτυξη της κατηγορίας συνέβαλλε και η πώληση αντισηπτικών σε βιομηχανικούς πελάτες από την εγχώρια αγορά.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών

Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού και αναπτύχθηκε κατά 34%. Η διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και η γενικότερα αυξημένη ζήτηση, καθώς αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σαπώνων, συνέβαλλαν στην επέκταση των πωλήσεων.

Επιχειρηματική Προοπτική

Αναμφισβήτητα το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19  δημιούργησε  σημαντικές προκλήσεις για την εταιρεία όπως άλλωστε και  γενικότερα.  Για την Παπουτσάνης από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και παρακολουθεί  συνεχώς την εξέλιξη της πανδημίας και επεκτείνει και εμπλουτίζει  τα μέτρα που λαμβάνει προς αυτήν την κατεύθυνση.  Συγχρόνως, επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η εταιρεία αντέδρασε δυναμικά, συνεχίζοντας την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών, με υψηλές επιδόσεις και στο εννεάμηνο. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παπουτσάνης, για το υπόλοιπο του έτους οι προοπτικές παραμένουν θετικές, ενώ η επόμενη χρονιά αναμένεται να κινηθεί επίσης ανοδικά, οδηγούμενη όπως προαναφέρθηκε και από την πλήρη ανάπτυξη εμπορικής συνεργασίας με Γερμανική πολυεθνική εταιρεία, η οποία ξεκίνησε εντός του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, ώθηση στον κύκλο εργασιών αναμένεται να προσφέρει η περαιτέρω επέκταση των υφιστάμενων συνεργασιών που διατηρεί η Παπουτσάνης με άλλες πολυεθνικές εταιρείες αλλά και η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στο τμήμα μορφοποίησης σαπώνων, που θα της δώσουν τη δυνατότητα να διπλασιάσει την παραγωγική της δυναμικότητα.  Η έναρξη παραγωγής συνθετικού σαπουνιού θα εδραιώσει ακόμα περισσότερο τη θέση της εταιρίας στην αγορά που δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, έχουν ήδη αρχίσει και πραγματοποιούνται ενέργειες που εστιάζουν στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των brands της Παπουτσάνης, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν εξίσου στην αύξηση του κύκλου εργασιών.

Κλείνοντας,  λόγω της πανδημίας και των συνεπειών της που αναμένεται να υφίστανται και για μέρος του 2021, η εταιρεία θεωρεί πως η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων, αν και θα βελτιωθεί μερικώς τη νέα χρονιά σε σχέση με το 2020, δε θα επανέλθει στα επίπεδα του 2019.

 • Παπουτσάνης ΑΒΕΕ
 • αποτελέσματα 9μηνου
 • ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
 • κύκλος εργασιών
 • Μενέλαος Τασόπουλος
 • τομέας

  Related posts

  ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στο 25,58% η συμμετοχή των Μπάκου-Καϋμενάκη

  banksnews

  Creta Farms: Τέλη Φεβρουαρίου η αίτηση εξυγίανσης στο Πρωτοδικείο

  banksnews

  Forthnet: Αναβλήθηκε η συνέλευση των ομολογιούχων-Μετατέθηκε για τις 7 Απριλίου

  banksnews

  Αλουμύλ: Αίτημα παράτασης της Συμφωνίας Αναστολής

  banksnews

  Trastor: Έκδοση δύο ομολογιακών δανείων ύψους μέχρι €51 εκατ.

  banksnews

  Lamda Development: Υπερκαλύφθηκε κατά 1,93 φορές η έκδοση του εταιρικού ομολόγου ύψους €320 εκατ.

  banksnews

  Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές εν αναμονή Τράπεζας της Αγγλίας

  banksnews

  Τέλος εποχής στο Χ.Α. για Σελόντα, Νηρέα και Καράτζη

  banksnews

  Trastor: Στα €13,77 εκατ. τα καθαρά κέρδη του 2019

  banksnews