Image default
TOP STORIES

Ο φόρος-μπαλαντέρ στο σχέδιο για την bad bank

Την εισαγωγή ενός νέου φόρου στις τράπεζες, που θα συμμετάσχουν οικειοθελώς στην bad bank (Asset Management Company- AMC), ο οποίος θα διασφαλίζει ότι η ζημιά των τιτλοποιήσεων θα καλυφθεί σε βάθος πενταετίας από τις ίδιες, λειτουργώντας, ταυτόχρονα, ως «μπαλαντέρ» για το συμψηφισμό του αναβαλλόμενου φόρου (DTC), προβλέπει το υπό εξέταση σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος (TτΕ).

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση του σχεδίου, για λογαριασμό της κυβέρνησης από τις Lazard (σύμβουλος του υπουργείου Οικονομικών) και Axia Ventures (σύμβουλος Μαξίμου), αλλά και τις ανεπίσημες παρουσιάσεις σε επενδυτές, το σχέδιο της ΤτΕ εδράζεται στον εξής ασυγχρονισμό:

Οι τράπεζες από-αναγνωρίζουν τα τιτλοποιημένα δάνεια, κατά ολοκλήρωση της συναλλαγής (πώληση τουλάχιστον του 50% των senior notes καθώς και «φέτας» των mezzanine notes), με την εγγραφή της ζημιάς να μετατίθεται σε βάθος 5ετίας. Κλειδί για να ετεροχρονιστεί η ζημιά, αποτελεί το ύψος και ο χειρισμός της κρατικής εγγύησης, που προβλέπεται να λάβει η AMC. Η εγγύηση στο σχέδιο της ΤτΕ δεν συνδέεται με τους senior notes, όπως στο πρόγραμμα «Ηρακλής». Παραμένει αυτόνομη και ονομαστική για την κάθε τιτλοποίηση.

Αν το ύψος της είναι τέτοιο, που να επιτρέπει στους επενδυτές να «μπιντάρουν» το 50% συν μια των senior notes ομολογιών, καθώς και «φέτας» των mezzanine κοντά στα επίπεδα της ονομαστικής τους αξίας, η εγγραφή της -βέβαιης- ζημιάς μετατίθεται για το άμεσο μέλλον. Όταν, δηλαδή, αρχίσουν να εμφανίζονται σοβαρές αποκλίσεις, μεταξύ των καθαρών εισπράξεων από τις απαιτήσεις και του business plan της τιτλοποίησης. Τότε ενεργοποιείται η κρατική εγγύηση, καλύπτοντας, σταδιακά, την απόκλιση (σ.σ. ζημιά).

Για να αποφευχθεί, όμως, η εγγραφή δημοσιονομικού κόστους και κατ’ επέκταση το να επωμισθούν τη ζημιά οι φορολογούμενοι, το σχέδιο της ΤτΕ προβλέπει την εισαγωγή ενός νέου φόρου, που θα επιβάλλεται στις τράπεζες από την έναρξη της οικειοθελούς συμμετοχής τους στο σχήμα.

Φόρος entry fee

Ο φόρος θα λειτουργεί ως entry fee. Ως εκ τούτου, θα συναρτάται από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Non Performing Exposures- NPEs), που μεταφέρει η τράπεζα στην Asset Management Company, καθώς και από το δείκτη κάλυψης τους από προβλέψεις, ώστε να μην τιμωρούνται οι τράπεζες, που διαθέτουν υψηλότερες συσσωρευμένες προβλέψεις.

Ο φόρος, που θα καταβάλουν οι τράπεζες, θα συγκεντρώνεται σε έναν «κουμπαρά», ο οποίος θα αντικρύζει την κρατική εγγύηση. Προβλέπεται ότι σε βάθος 5ετίας ή 7ετίας (σ.σ. εναλλακτικό σενάριο) τουλάχιστον το 65% της κρατικής εγγύησης θα αντικρίζεται από τις εισπράξεις του φόρου. Ενδέχεται η κυβέρνηση να αποφασίσει, εφόσον υιοθετήσει το σχέδιο, το ποσοστό της κρατικής εγγύησης, που καλύπτεται από το φόρο να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο (σ.σ. δύσκολο). Ταυτόχρονα, οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίζουν το νέο φόρο, με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC), έναντι του Δημοσίου.

Έτσι, επιτυγχάνεται ο στόχος να αντιμετωπισθεί, με το ίδιο σχέδιο, το πρόβλημα των NPEs και των υψηλών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες ανερχόταν, το Μάρτιο του 2020, σε 15,5 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 54% των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος, η συμμετοχή του DTC στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών θα προσεγγίσει το 75%, μέσα στο επόμενο 12μηνο, χωρίς να ληφθούν υπόψη οποιεσδήποτε επιπτώσεις από την πανδημία. Πρόκειται για εκτιμήσεις, που συνυπολογίζουν την κεφαλαιακή επιβάρυνση της εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του IFRS 9, το πραγματοποιηθέν ή εκτιμώμενο κόστος τιτλοποιήσεων, καθώς και τις τάσεις πιστωτικής επέκτασης και οργανικής κερδοφορίας, όπως είχαν διαμορφωθεί έως και το α΄ τρίμηνο του 2020.

Η επιβολή φόρου είναι εξαιρετικά πιθανόν να καθιστά το σχέδιο της ΤτΕ ακριβότερο για τις συμμετέχουσες τράπεζες, σε σύγκριση με το πρόγραμμα εγγυοδοσίας «Ηρακλής». Από την άλλη, όμως, διαθέτει το πλεονέκτημα να πληρώνει η τράπεζα με… δόσεις τη ζημιά μεγάλης κλίμακας τιτλοποιήσεων, παίρνοντας εμπροσθοβαρώς, τα οφέλη από τη μείωση του NPE ratio στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στον αντίποδα, το Δημόσιο δεν θα αναλάβει πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, καθώς φαίνεται απίθανο η ζημιά να ξεπεράσει το 65% της κρατικής εγγύησης. Αντίθετα, μπορεί να βγάλει απόδοση, είτε από τον υψηλότερο φόρο, που θα συλλέξει, σε σχέση με την πραγματική ζημιά, είτε ως κάτοχος μετοχών ή ομολογιών της AMC.

Το νέο σχέδιο δεν θα ανατρέπει, αλλά αντίθετα θα αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές των τραπεζών, καθώς και τις συμμετοχές τρίτων μερών (Intrum, doValue, Cepal) στους τομείς διαχείρισης των NPLs.

Related posts

Οι Βρυξέλλες πρέπει να στοχεύσουν σε ουσιαστικές εμπορικές συμφωνίες

banksnews

Αποθεματικά από χρυσάφι … και όχι μόνο

banksnews

X.Α.: MSCI Η σημασία των 400 – 410 μονάδων για τον FTSE 25

banksnews

Καταθέσεις 25 δισ. έκαναν φτερά από τις τράπεζες

banksnews

Αν οι κεντρικές τράπεζες εκδίδουν μετρητά, μπορούν να εκδώσουν και κρυπτονομίσματα

banksnews

Πώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τις σημερινές αβεβαιότητες

banksnews

Το εναλλακτικό σχέδιο για τις προβληματικές τράπεζες

banksnews

Τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη για τη Βρετανία

banksnews

Ελληνικές Τράπεζες vs Armada Collective (hackers) σημειώσατε…ένα!

banksnews