Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΠΑΠ: 2.040 μέτοχοι επανεπένδυσαν το μέρισμά τους

ΟΠΑΠ: 2.040 μέτοχοι επανεπένδυσαν το μέρισμά τους

Οπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, 2.040 δικαιούχοι μέτοχοι  επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021.

Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε €102.372.455,94, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €69.215.328,80 (καθαρό καταβλητέο ποσό) θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά.

Λόγω της ανωτέρω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 και της μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 04.08.2022 απόφασή του για τη διαπίστωση της πιστοποίησης της καταβολής μέρους της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό, προσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη αυτής.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €2.227.100,40 (ποσοστό περίπου 2,06% του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν της επανεπένδυσης) με την έκδοση 7.423.668 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και ανήλθε συνολικά σε €108.083.986,50, διαιρούμενο σε 360.279.955 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Οι ως άνω 7.423.668 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 1η εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Χ.Α

Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ως άνω νέων  μετοχών, ύψους €100.145.355,54, μεταφέρθηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

 • ΟΠΑΠ
 • μετοχές
 • κέρδη
 • ΜΕΡΙΣΜΑ

  Related posts

  Intracom Defense: LOTUS και SMOTANET θα χρηματοδοτηθούν από το EDIDP

  banksnews

  Οι εκτιμήσεις της Optima Bank για τη ΔΕΗ

  banksnews

  Στο ΕΣΠΑ η λειτουργική αναβάθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  banksnews

  Στην περιοχή των 630 με 625 μονάδων οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις του ΓΔΧΑ

  banksnews

  Entersoft: Αύξηση εσόδων στο εννεάμηνο

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Πιθανή είναι η συνέχιση της πλαγιοανοδικής κίνησης

  banksnews

  Noval: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού «πράσινου» ομολόγου- Στις 6/6 η καταβολή

  banksnews

  Aegean: Μερική αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων του ομολογιακού δανείου

  banksnews

  B&F: Εκ νέου διαβάθμιση «Β» από την ICAP

  banksnews