Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Από 10/2 στο ταμπλό οι 13,08 εκατ. νέες μετοχές

H OΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 8 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος (εκ των μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας μέχρι και την χρήση που έληξε την 31η.12.2018), κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του Ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2019 – 2023).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 6 Φεβρουαρίου 2020 αποφάσισε την έκδοση δεκατριών εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών (13.084.373) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος. Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του εκτάκτου μερίσματος, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος από τους δικαιούχους μετόχους (δηλαδή από 20.01.2020 έως 24.01.2020), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 11,26 Ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του εκτάκτου μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 17.01.2020.

Στo πλαίσιo της ως άνω επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και της Εταιρείας για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του. Το δικαίωμα αυτό άσκησαν συνολικά 2.900 μέτοχοι και ζήτησαν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα από το οποίο προέκυψαν συνολικά 13.084.373 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (€3.925.311,90) και ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (€100.412.344,80), διαιρούμενο σε τριακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες οκτακόσιες δεκαέξι μετοχές (334.707.816) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ (€0,30) εκάστης.

Στις 13.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1764802 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. πρωτ. 63019 (Σχετ. 55568) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του N. 4548/2018 για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού ευρώ 50.000.000, με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που αποφασίστηκε με την από 22 Μαΐου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του προγράμματος επανεπένδυσης πενταετούς διάρκειας που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση.

Στις 15.01.2020 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2053826 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. 4048/15.01.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού €13.094.668,80, με έκδοση μέχρι 43.648.896 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι»), που αποφασίστηκαν με την από 8 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, στις 06.02.2020, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ίδια ημερομηνία με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 4, 6 και 7 και 28 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των €3.925.311,90 με συμψηφισμό, το οποίο αποτελεί μέρος της ύψους €13.094.668,80 έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 8 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 10η Φεβρουαρίου 2020 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 13.084.373 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.

Related posts

Η INFORM ηγείται Ελληνογαλλικής κοινοπραξίας στον Ελληνικό Διαγωνισμό Ταυτοτήτων

banksnews

Folli Follie: Δεκτό το αίτημα της Κεφαλαιαγοράς για αλλαγή διοίκησης

banksnews

ΕΛΠΕ: Δωρεάν καύσιμα ΕΚΟ στον Δήμο Αθηναίων για τον στόλο απολυμάνσεων

banksnews

Ανεβάζει στροφές η αγορά έτοιμων γευμάτων

banksnews

Η ΔΕΗ επιδιώκει συμμετοχή σε μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο στη Β. Μακεδονία

banksnews

MIG: Το smart deal της Πειραιώς με Farallon

banksnews

ΟΠΑΠ: Εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση το μέρισμα

banksnews

Trastor: Στις 30/7 η Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος

banksnews

OΠΑΠ Champions: Πρώτος χρόνος επιτυχιών για έντεκα νέους αθλητές

banksnews