Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Ομολογιακό Premia: Στις 19/1 η έναρξη της δημόσιας προσφοράς-Το χρονοδιάγραμμα

Ομολογιακό Premia: Στις 19/1 η έναρξη της δημόσιας προσφοράς-Το χρονοδιάγραμμα

Η Premia Properties ανακοίνωσε ότι από σήμερα (13.01.2022) θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €100 εκατ. διάρκειας 5 ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000, σύμφωνα με την από 07.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α..

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 12.01.2022, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εταιρείας.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων
Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

asedifgt

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει:

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ALPHA ΤΡ-ΖΑ Α.Ε.» και η «ΤΡ-ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», σχετικά με τη δημόσια προσφορά των ομολογιών (οι «Ομολογίες») της εταιρείας «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως €100 εκατ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του ν.4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, και του άρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 147/27.07.2018, ανακοινώνουν ότι έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς στόχου των Ομολογιών ως εξής:

i. Η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο ν.4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως πέντε (5) έτη (ήτοι, μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών ή νωρίτερα από αυτήν σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησής τους από την Εταιρεία (call option) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου.

ii. Όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών, (ήτοι, επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής), θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.

 • Premia Properties
 • ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
 • δημόσια προσφορά

  Related posts

  Επ.Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Περσεύς από την Andromeda Seafood

  banksnews

  Παΐρης: Έκτακτη συνέλευση για απόφαση τροποποίησης όρων ομολογιακού δανείου

  banksnews

  Επιφυλακτικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

  banksnews

  Επισημοποιήθηκαν οι συμφωνίες της MYTILINEOS με ΔΕΗ και GLENCORE-Τι προβλέπουν

  banksnews

  UBS: Αναβαθμίζει σε «buy» τη σύσταση της μετοχής της MΟΗ

  banksnews

  Επίδειξη δύναμης από τον ΟΠΑΠ

  banksnews

  Titan Cement: Στο 5,97% τα δικαιώματα ψήφου

  banksnews

  Χ.Α.: Ευκαιρίες στο ταμπλό-Επισφαλείς οι προβλέψεις των πιθανών στηρίξεων

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Φυσιολογική η διόρθωση-Πιθανή επέκταση μέχρι τις 860 μονάδες

  banksnews