Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νίκας: Τι λέει το διοικητικό συμβούλιο για τη Δημόσια Πρόταση από CRYRED

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ» με την από 16 Μαρτίου 2022 απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο (α) του πληροφοριακού δελτίου της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» (ο Προτείνων) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και (β) της λεπτομερούς έκθεσης του χρηματοοικονομικού συμβούλου με την επωνυμία «ALPHA ΤΡ-ΖΑ » (ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος), διατύπωσε την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων στο Πληροφοριακό Δελτίο έχει δηλώσει ότι προτίθεται να προσφέρει το ποσό των 1,24 Ευρώ τοις μετρητοίς ανά Μετοχή (το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα), για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4, 6 και 7 του Νόμου.

Ειδικότερα:

(α) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 3 Ιανουαρίου 2022, ανερχόταν σε 1,2343 Ευρώ ανά Μετοχή,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, σημειώνεται ότι η ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Givenrise Investments Limited» απέκτησε 897.831 Μετοχές της Εταιρείας σε τιμή 1,23 ευρώ ανά Μετοχή, στις 23.12.2021, ημερομηνία που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης κατά την οποία η Givenrise Investments Limited κατέστη Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton Aνώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με ημερομηνία 10.01.2022 (η Έκθεση Αποτίμησης), η οποία ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Προτείνοντος, καθώς συνέτρεξε η περίπτωση (β) της παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου, και η οποία ανέρχεται σε €0,87 ανά Μετοχή.

Επιπλέον αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω διατυπώνει την άποψή του ως ακολούθως:

Α. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Β. Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Γ. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα του 1,24 Ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4, 6 και 7 του Νόμου, και υπερβαίνει το ανώτερο όριο του Εύρους Αξίας ανά μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Δ. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους Μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με τίμημα που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4, 6 και 7 του Νόμου.

Η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελεί μια γενική αξιολόγηση των όρων της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασής της στη λειτουργία της Εταιρείας βασιζόμενη στα έγγραφα και στοιχεία που παρατίθενται στην ενότητα Δ της παρούσας και δεν συνιστά ούτε δύναται να εκληφθεί ως πρόσκληση ή συμβουλή ή σύσταση ή προτροπή προς τους Μετόχους για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ή εν γένει για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της Εταιρείας ή άλλη συναλλαγή.

* Αναλυτικά η Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ της Νίκας για τη ΔΠ, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.

Related posts

Πιστοποίηση «CoVid-Shield» επίπεδο High στην κλινική Ευαγγελίστρια

banksnews

MIG: Το smart deal της Πειραιώς με Farallon

banksnews

Κέκροψ: Στις 27 Ιουνίου η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

banksnews

Δωρεάν παράδοση προϊόντων από τη MediaMarkt

banksnews

Ευρωπαϊκή Πίστη: Aύξηση 11,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2019

banksnews

Τα πρακτορεία αντέχουν στην επίθεση του Διαδικτυακού Στοιχήματος

banksnews

ΟΠΑΠ: Ανω των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα, λέει η Merit

banksnews

Βελτιωμένα τα έσοδα της Vodafone

banksnews

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο στον Αγ. Ευστράτιο

banksnews