Image default
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα δηµιουργούν 200 νέες θέσεις εργασίας

Η  δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η στήριξη της λιανικής, αλλά και η επέκταση του διαµετακοµιστικού κέντρου της στον Πειραιά είναι µεταξύ των βασικών αξόνων του νέου επενδυτικού πλάνου ενίσχυσης της χώρας, ύψους 30 εκατ. ευρώ, της British American Tobacco (BAT) ένας από τους µεγαλύτερους οµίλους διεθνώς. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξηγεί στο «business stories» ο διευθύνων σύµβουλος της BAT Hellas Βιτάλι Κοτσένκο, θα αυξηθεί περαιτέρω και η συµβολή της εταιρείας στην ελληνική οικονοµία. 


«Οι νέες επενδύσεις που πρόσφατα ανακοινώσαµε αποτελούν εκ µέρους της BAT επιβεβαίωση για την εµπιστοσύνη στην ελληνική αγορά»

, σηµειώνει ο κ. Κοτσένκο και προσθέτει: 

«Η προώθηση της καινοτοµίας, η στήριξη του λιανεµπορίου και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας βρίσκονται στην καρδιά του επενδυτικού πλάνου γύρω από το προϊόν θέρµανσης καπνού της εταιρείας. Ενισχύουµε περαιτέρω τη συνεργασία µας µε τον κλάδο του λιανεµπορίου, ενώ η επένδυσή µας προβλέπει και την ενδυνάµωση του ∆ιεθνούς ∆ιαµετακοµιστικού Κέντρου του οµίλου στον Πειραιά».

Η ανάπτυξη αυτή, σύµφωνα µε τον κ. Κοτσένκο, σηµαίνει 200 νέες θέσεις εργασίας, όλες συνδεδεµένες µε την πρόοδο στον τοµέα της τεχνολογίας και της καινοτοµίας µέσω των προϊόντων θέρµανσης καπνού της εταιρείας. Μία τάση προς τα εναλλακτικά προϊόντα εξάλλου που αποκτά δυναµική σε όλο τον κόσµο αλλάζοντας το τοπίο συνολικά για τις καπνοβιοµηχανίες. 

«Η καινοτοµία και η τεχνολογία είναι κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής της εταιρείας. Η British American Tobacco επενδύει σηµαντικά στην επιστήµη και την ανάπτυξη εναλλακτικών, στο κάπνισµα, προϊόντων. ∆ιεθνώς, πάνω από 1.500 επιστήµονες και ειδικοί εργάζονται στα Κέντρα Ερευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας, µε στόχο να προσφέρουν µια ευρεία γκάµα καινοτόµων προϊόντων στους ενήλικες καπνιστές. Στην ελληνική αγορά, η επιχειρηµατική δραστηριότητα της ΒAT έχει στόχο να συµβάλει σε ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική οικονοµία.

Στο πλαίσιο αυτό, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας φέρνει την τεχνολογία και την επιστήµη στο επίκεντρο. Οι επενδυτικές κινήσεις µας δηµιουργούν σηµαντικό αριθµό νέων θέσεων εργασίας, αναδεικνύουν την Ελλάδα σε διεθνές περιφερειακό και διαµετακοµιστικό κέντρο και προσδίδουν τεράστιο εύρος τεχνολογικών δυνατοτήτων από το οποίο επωφελούνται οι ενήλικοι καταναλωτές, οι εργαζόµενοι και το λιανεµπόριο»  

εξηγεί ο κύριος Κοτσένκο. Σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο στη χώρα µας η συµβολή της British American Tobacco είναι σηµαντική. Οπως λέει ο κ. Κοτσένκο, τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει συµβάλει κατά 3,2 δισ. ευρώ στα δηµόσια έσοδα, στηρίζοντας σηµαντικά την ελληνική οικονοµία εν µέσω κρίσης. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει περίπου 30.000 εργαζοµένους στο δίκτυο λιανοπωλητών και διανοµέων, καθώς και περίπου 10.000 εργαζοµένους στην καπνοπαραγωγή, µε τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ ετησίως στους Ελληνες αγρότες για την αγορά καπνού σε σταθερή βάση.  

Photo__1_

Τα τελευταία χρόνια η πολυεθνική έχει δηµιουργήσει ∆ιεθνές ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο στον Πειραιά, µια επιλογή που, σύµφωνα µε τον κ. Κοτσένκο, «δεν ήταν εύκολη, όµως η απόφαση ελήφθη επειδή η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική αγορά για την British American Tobacco σε πολλά επίπεδα». Από εκεί κάθε χρόνο διακινούνται προϊόντα αξίας 1,1 δισ. ευρώ και 2,5 εκατοµµύρια εµπορευµατοκιβώτια. «Από τα µεγέθη αυτά εύκολα συµπεραίνουµε ότι οι επιδόσεις του είναι εξαιρετικές και, φυσικά, στόχος είναι η επέκτασή του».

Η χρονιά του COVID-19, πάντως, άφησε το στίγµα της και στην αγορά των καπνικών. Σύµφωνα µε τον κ. Κοτσένκο, το disrupt που προκάλεσε ο COVID-19 άγγιξε και την αγορά των καπνικών. 

«Το 2020 ήταν µια δύσκολη χρόνια, κυρίως εξαιτίας της πανδηµίας, η οποία προκάλεσε ορισµένες διαταραχές στην ελληνική και την παγκόσµια αγορά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τον περιορισµό των κοινωνικών δραστηριοτήτων δεν θα µπορούσε να έχει αφήσει ανεπηρέαστη την εµπορική µας δραστηριότητα σε ποικίλους τοµείς. ∆εν είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος των προϊόντων καπνού δέχεται πιέσεις αφού είναι ένας διαχρονικά πληττόµενος κλάδος. Από την αρχή της οικονοµικής κρίσης ο κλάδος επηρεάστηκε από τις συνεχόµενες αυξήσεις της φορολογίας, µε αποτέλεσµα σήµερα η φορολογία στα τσιγάρα να αγγίζει το 90% της τιµής λιανικής πώλησης.

Παράλληλα, η υπερβολική φορολόγηση οδήγησε στην αύξηση του παράνοµου εµπορίου στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις, το παράνοµο εµπόριο παρέµεινε σε υψηλό επίπεδο, παρά τη µείωση των µετακινήσεων, ξεπερνώντας το 20%. Βεβαίως, δεν µπορούµε να µην αναγνωρίσουµε τις προσπάθειες των Αρχών για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου. Στην ΒΑΤ είµαστε περήφανοι γιατί µέσα σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον συνεχίσαµε και ενισχύσαµε τη δυναµική µας παρουσία στην ελληνική αγορά».
Photo__3_

Η πανδηµία πώς έχει επηρεάσει την κατανάλωση; «Ο καταναλωτής του 2021 δεν είναι ο καταναλωτής του 2020. Καταρχήν, οι ανάγκες του είναι διαφορετικές λόγω της µεγάλης διάρκειας παραµονής του στο σπίτι. Παράλληλα, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου, αναπτύσσονται µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς», λέει ο κ. Κοτσένκο. «Από την πλευρά µας ανταποκριθήκαµε άµεσα µε ένα δυναµικό πλάνο επενδύσεων, καθώς και µε την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Παράλληλα, η ΒΑΤ Hellas µέσα στο περιβάλλον της πανδηµίας προχώρησε σε σηµαντική ενίσχυση των Ελλήνων λιανεµπόρων µέσα από την επέκταση στα παραδοσιακά σηµεία λιανικής πώλησης, στα περίπτερα και µίνι µάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

Με αυτόν τον τρόπο, αλλά και µέσα από τα καταστήµατα της Nobacco, του στρατηγικού συνεργάτης της εταιρείας µας στις νέες κατηγορίες προϊόντων στην Ελλάδα, η ΒΑΤ Hellas συνέχισε να τηρεί τη δέσµευσή της απέναντι στους ενήλικους καπνιστές, διαθέτοντας ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο τόσο στην κατηγορία των παραδοσιακών προϊόντων όσο και στα προϊόντα µε δυνητικά µειωµένο κίνδυνο»

.  

Η έκρηξη της πανδηµίας σχεδόν συνέπεσε και µε την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Κοτσένκο στην ελληνική θυγατρική. Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει τυχερός που έχει την ευκαιρία να ζήσει και να εργαστεί στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα είναι µια χώρα ξεχωριστή για επαγγελµατικούς και προσωπικούς λόγους. Οχι µόνο για τις οµορφιές της, αλλά και για τον σπουδαίο πολιτισµό της, αλλά και µε την προσήλωση που έχει στις µεταρρυθµίσεις ως προϋπόθεση εξόδου από την κρίση όχι µόνο της πανδηµίας αλλά και της οικονοµικής κρίσης τα 10 προηγούµενα έτη», λέει, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα και σε επιχειρηµατικό επίπεδο, µε πολύ δυναµική αγορά και καταναλωτές µε διαφορετικές ανάγκες.

Related posts

Οnline αγορές: Καθοριστικές οι φωτογραφίες των προϊόντων από πελάτες

banksnews

Ψηφιακές συντάξεις: Ποιες θα εκδίδονται ψηφιακά έως το τέλος του 2021

banksnews

Φορολοταρία: Κληρώνει σήμερα για 1.000 τυχερούς

banksnews

Evergrande: Η κρίση εξαπλώνεται – Κι άλλη εταιρεία ακινήτων αθέτησε πληρωμή

banksnews

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Δεκεμβρίου για τα 1.000 ευρώ – Δείτε αν κερδίσατε

banksnews

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου αποδείξεων λιανικής πώλησης με… QR code

banksnews

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Πολιορκεί» και τις 900 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

banksnews

Σταϊκούρας με Ρέγκλινγκ: Του παρουσίασε το φορολογικό νομοσχέδιο

banksnews

Εστίαση: Ποιες επιχειρήσεις θα «μοιραστούν» τα 330 εκατ. ευρώ της επανεκκίνησης

banksnews