Image default
PIRAEUS BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Με 61,34% στην Πειραιώς Financial Holdings το ΤΧΣ

Σε συνέχεια της από 12.01.2021 ανακοίνωσης της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.» (η «Εταιρεία»), με την οποία γνωστοποιήθηκε ότι η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή της την 12.01.2021, ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενημερώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε η πίστωση των Νέων Μετοχών στη μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών αρχίζει την 14.01.2021. Προς τον σκοπό αυτό και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπέβαλε σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών.

Ως Νέες Μετοχές, σημειώνει το ΤΧΣ, νοούνται οι 394.400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 2.366,4 εκατ., κατόπιν μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Bonds, στο εξής «CoCos») από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040 εκατ. και ημερομηνίας έκδοσης 02.12.2015, οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο Νόμο 3864/2010, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36/2015 και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει σήμερα άμεσα 509.775.400 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Από τον προαναφερθέντα συνολικό αριθμό κοινών μετοχών, 2.042.067 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7Α του Ν. 3864/2010. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984, διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη.

Related posts

Ετοιμη να αναβαθμίσει την πρόβλεψή της για την οικονομία η Fed

banksnews

Αυξήθηκαν κατά 1,76 δισ. οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Ιούνιο

banksnews

Attica Bank: Προς ΑΜΚ υπέρ των παλαιών μετόχων

banksnews

Alpha Bank: Πάνω από 300 εκατ. το άμεσος κέρδος από το MoU με Nexi

banksnews

Eurobank: Ο πληθωρισμός «τρώει» τα διαθέσιμα των νοικοκυριών

banksnews

Eurobank: Τι δείχνει η αύξηση των καταθέσεων

banksnews

Μετεξεταστέοι στις μεταρρυθμίσεις για χρηματοπιστωτικό τομέα

banksnews

Barclays: Σημαντική αύξηση στα προ φόρων κέρδη, υψηλότερα των εκτιμήσεων

banksnews

Καραβίας: Ανοίγει η συζήτηση για την παροχή μερίσματος

banksnews