Image default
PIRAEUS BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Με 61,34% στην Πειραιώς Financial Holdings το ΤΧΣ

Σε συνέχεια της από 12.01.2021 ανακοίνωσης της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.» (η «Εταιρεία»), με την οποία γνωστοποιήθηκε ότι η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή της την 12.01.2021, ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενημερώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε η πίστωση των Νέων Μετοχών στη μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών αρχίζει την 14.01.2021. Προς τον σκοπό αυτό και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπέβαλε σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών.

Ως Νέες Μετοχές, σημειώνει το ΤΧΣ, νοούνται οι 394.400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 2.366,4 εκατ., κατόπιν μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Bonds, στο εξής «CoCos») από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040 εκατ. και ημερομηνίας έκδοσης 02.12.2015, οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο Νόμο 3864/2010, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36/2015 και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει σήμερα άμεσα 509.775.400 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Από τον προαναφερθέντα συνολικό αριθμό κοινών μετοχών, 2.042.067 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7Α του Ν. 3864/2010. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984, διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη.

Related posts

Πειραιώς: Τιμολογήθηκε το καλυμμένο ομόλογο των 500 εκατ.

banksnews

Πρόεδρος της ΕΚΤ από σήμερα η Κριστίν Λαγκάρντ

banksnews

Alpha Bank: Υπολείπονται σε όρους παραγωγικότητας οι ελληνικές επιχειρήσεις

banksnews

Σύλληψη σπείρας που παγίδευε ΑΤΜ

banksnews

Περιθώρια ανόδου των ελληνικών τραπεζών βλέπει η Axia

banksnews

Στις 7 Απριλίου η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς

banksnews

Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Στην κορυφή των χρηματιστηριακών εταιρειών τον Ιανουάριο του 2021

banksnews

Πειραιώς: CoCos αντί για ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης

banksnews

Πειραιώς: Κατατέθηκε μια προσφορά για τα δάνεια της MIG

banksnews