Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΛΑΡΚΟ: Ψηλότερα ο «πήχης» για τους μνηστήρες της Λάρυμνας

Μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια από τους υποψήφιους επενδυτές για τη μίσθωση του μεταλλευτικού συγκροτήματος της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα αλλά και του ορυχείου στο Λούτσι Βοιωτίας, ζητά το ΤΑΙΠΕΔ από τον διαγωνισμό που προκήρυξε για λογαριασμό του δημοσίου, σε σχέση με εκείνον του Ειδικού Διαχειριστή.

Ο τελευταίος να θυμίσουμε ότι αναζητά επενδυτές για τα μεταβίβαση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων της ΛΑΡΚΟ στα μεταλλεία της Εύβοιας, της Φθιώτιδας, του Αγίου Ιωάννη στη Βοιωτία και της Καστοριάς.

Προφανώς, όπως αναφέρουν πηγές, το περιουσιακό στοιχείο του εργοστασίου στη Λάρυμνα ανεβάζει τον πήχη των οικονομικών μεγεθών που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι επενδυτές προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία έχει ως ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 11η Ιανουαρίου του 2021.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού:

1.    Εάν το ενδιαφερόμενο μέρος είναι νομική οντότητα, πρέπει να αποδείξει ότι είτε:

  • τα μέσα ετήσια (ενοποιημένα, κατά περίπτωση) ίδια κεφάλαια των μετόχων του (υπολογιζόμενα ως συνολικά ενοποιημένα περιουσιακά στοιχεία μείον τις συνολικές ενοποιημένες υποχρεώσεις, εάν εφαρμόζεται ενοποίηση, ή ως σύνολο περιουσιακών στοιχείων μείον το σύνολο των υποχρεώσεων άλλως), για τα τρία τελευταία ελεγμένα οικονομικά έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (τα τρία τελευταία οικονομικά έτη),ανέρχεται σε τουλάχιστον  100 εκατομμύρια ευρώ, ή
  • παρουσιάζει ετήσιο κύκλο εργασιών από εξορυκτικές ή/και μεταλλουργικές δραστηριότητες (ενοποιημένες, κατά περίπτωση) τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ, για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.

2.     Εάν το ενδιαφερόμενο μέρος είναι fund ή εταιρεία ιδιωτικών συμμετοχών, πρέπει να αποδείξει ότι έχει ενεργά, δεσμευμένα και μη επενδυμένα κεφάλαια κατά το τελευταίο οικονομικό έτος πριν από την ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τουλάχιστον  100 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, κατά περίπτωση)

3.    Εάν το ενδιαφερόμενο μέρος είναι φυσικό πρόσωπο,  πρέπει να αποδείξει την προσωπική και άμεση κυριότητα και κατοχή διαθέσιμων, ρευστών και μη βεβαρηθέντων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (προσωπικής καθαρής θέσης) συνολικής αγοραίας αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ. Για τον υπολογισμό της προσωπικής καθαρής θέσης ενός προσώπου, μπορούν να ληφθούν υπόψη  καταθέσεις μετρητών σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα αλλά και ρευστές και κινητές αξίες.

Μεταλλευτικές εταιρείες

Και το ΤΑΙΠΕΔ, όπως και ο Ειδικός Διαχειριστής, στο διαγωνισμό βάζει ως προϋπόθεση διεκδίκηση του μεταλλευτικού συγκροτήματος της Λάρυμνας τη συμμετοχή μεταλλευτικών εταιριών.

Οι όροι που θέτει είναι ίδιοι με εκείνους του πρώτου διαγωνισμού. Έτσι ο επενδυτής πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει εμπειρία και αποδεδειγμένο ιστορικό επιχειρηματικής δραστηριότητας στους παρακάτω τομείς:

  1. Στον κλάδο της εξόρυξης σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος (λατερίτη), με αποδεδειγμένη εμπειρία εξόρυξης τουλάχιστον 800.000 τόνων μεταλλεύματος ετησίως ή
  2. Στον κλάδο της κατεργασίας σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος (λατερίτη), με αποδεδειγμένη εμπειρία παραγωγής τελικού προϊόντος [Νικέλιο (Ni) ή Σιδηρονικέλιο (FeNi)] τουλάχιστον 10.000 τόνων προϊόντων ετησίως ή
  3. Στον κλάδο της εξόρυξης ή και κατεργασίας άλλου μεταλλεύματος (εκτός λατερίτη) και παραγωγής τελικού προϊόντος (εκτός Νικελίου και Σιδηρονικελίου), με αποδεδειγμένη εμπειρία εξόρυξης τουλάχιστον 200.000 τόνων μεταλλεύματος ετησίως ή με ετήσιο κύκλο εργασιών από εργασίες εξόρυξης ή και κατεργασίας μεταλλεύματος και παραγωγής τελικού προϊόντος τουλάχιστον 50 εκατ. ευρω.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία παρουσιάζεται παραπάνω, θα πρέπει να ασκείται είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, για τουλάχιστον τρία  συνεχόμενα έτη, εντός των τελευταίων επτά ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του παρόντος του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, το κριτήριο της τεχνικής ικανότητας πρέπει να πληρούται από τουλάχιστον ένα  μέλος της ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, το οποίο κατέχει ποσοστό συμμετοχής στην ένωση εταιρειών ή στην κοινοπραξία τουλάχιστον 20%.

Κάθε ενδιαφερόμενος (ή, σε περίπτωση κοινοπραξίας, κάθε μέλος της κοινοπραξίας) πληροί επίσης το κριτήριο τεχνικής ικανότητας εάν συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση και κατέχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% σε έτερο νομικό πρόσωπο που πληροί το κριτήριο τεχνικής ικανότητας.

«Πακέτο» σε έναν επενδυτή

Το δικαίωμα shoot out clause (εκατέρωθεν πλειοδοσία), δηλαδή η δυνατότητα (και όχι υποχρέωση) του προτιμητέου επενδυτή σε κάθε έναν από τους δύο διαγωνισμούς να πλειοδοτήσει και στον έτερο φανερώνει την πρόθεση της κυβέρνηση να διαθέσει «πακέτο» σε έναν μνηστήρα τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ.

Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός πως προϋπόθεση διεκδίκησης της βιομηχανίας παραγωγής σιδηρονικελίου είναι η εμπειρία στην εξόρυξη μεταλλεύματος και παραγωγή τελικού προϊόντος.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν ειδικευμένοι αναλυτές, η υπόθεση της ΛΑΡΚΟ είναι πανάκριβη επένδυση παρά το γεγονός της εκκαθάρισης των οικονομικών βαρών της. Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις ανέρχονται σε τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, ενώ και η εξαγωγή του κοβάλτιου, υλικού χρήσιμου για την αποθήκευση ενέργειας, απαιτεί επενδύσεις τουλάχιστον ίσης αξίας στην υδρομεταλλουργία.

Related posts

Κοινές υποτροφίες Energean – Ιδρύματος Μποδοσάκη

banksnews

Cosmote: Δωρεάν χρόνος ομιλίας για τους συνδρομητές σε Σάμο, Ικαρία και Σμύρνη

banksnews

Siamidis: Ο κλωστοϋφαντουργός που μπήκε στην παραγωγή μάσκας

banksnews

Σαράντης: Επεκτείνει τη συνεργασία με την Estee Lauder

banksnews

Ερευνα: Σε καλύτερη θέση στην πανδημία οι ψηφιακά ώριμες μικρομεσαίες

banksnews

ΕΥΑΘ: Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο ΑΧΕΠΑ

banksnews

ΣΕΒ: Συνεργασία κράτους-επιχειρήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη

banksnews

Πράσινο φως από το Πρωτοδικείο στο σχέδιο εξυγίανσης της Creta Farms

banksnews

Πώς η Visa στηρίζει το ελληνικό οικοσύστημα Fintech

banksnews